Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hallux nedir?

hallux : n. Ayak başparmağı.

hallux rigidus : Osteoartrit nedeniyle metatarsofalangeal eklemin ankiloze olması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


epithelioma : n. Bir deri kanseri tipi, epitelden başlangıcını alan ur, epitelyom.


exsufflator : n. Menfi basınç meydana getirme amacıyla kullanılan özel alet.


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


glossotomy : n. Dili kesme ameliyesi.


gordh needle : n. Kauçuk bir diframı olan ve intravenöz kullanım için yararlanılan bir iğne.


hematogenous : a. 1. Kanda meydana gelen; 2. See: Hematogen.


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


levoversion : n. Sola dönme.


monochromatic : a. Tek renge ait, monokromatik.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.


ophthalmothermometer : n. Göz hararetini kaydetme cihazı, oftalmotermometre.


perivertebral : a. Vertebra çevresinde, vertebrayı çevreleyn.


pharyngitis : n. Yutak iltihabı, farenjit.


phlebolith : n. Ven taşı.


plasmodiotrophoblast : n. Koryon villuslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası sinsityum tabakası, sinsityotrofoblast.


pneumatodyspnea : n. Anfizemden ileri gelen nefes darlığı.


ramal : n. Dal (ramus)'la ilgili.


sclerothrix : n. Saçın anormalsertliği ve kuruluğu.