Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hallucinosis nedir?

hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotoxin : n. biochem. Canlı dokudan çıkarılan toksin.


cleptomania : n. See: Kleptomania.


collapse : n.&v. 1. Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi; 2. Dimağın kansız kalması; 3. Çökmek, birdenbire düşmek.


disintoxication : n. See: Detoxication.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


fluorescent : a. Işığa maruz kaldığı zaman ışın çıkaran, parıltı veren, floresans özelliği gösteren.


hematocytosis : n. Kanın hücresel elementlerinin çoğalması, hematositoz.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


jejunorrhaphy : n. Jejunumun dikilmesi.


leio : pref. Düz anlamına önek.


liquor : n. See: Fluid.


microchemistry : n. Cüz'i miktarlar kimyası, mikrokimya.


nanomelia : n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


orthopedist : n. Özellikle çocuk vücudundaki kemik ve mafsal şekil bozukluklarını düelten mütehassıs operatör, ortopedi uzmanı.


pneograph : n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.


pyoxanthine : n. Piyosinan oksidasyonundan elde edilen kahverengiye çalan pigment.


racemic : a. biochem. Bir maddenin optik olarak inaktif şekl olup, sağa ve sola çevirici izomerlerinin eşit miktarda bulunmasından meydana gelir.


saprodontia : n. Diş çürümesi.


spiroketer : n. Akciğer kapasitesini ölçmekte kullanılan bir aygıt.