Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hallucinosis nedir?

hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromine : n. biochem. Br Sembolü ile bilinen atom no:35 ve atom ağırlığı; 80 olan kimyasal element, brom.


consultant : n. Müşavir hekim (doktor), konsültan.


embole : n. See: Emboly.


encephalorrhgaia : n. Beyin kanaması.


enterorrhexis : n. Barsak rüptürü.


erbium : n. biochem. Er sembolü ile bilinen atom no:68 ve atom ağırlığı: 167.27 olan kimyasal element, erbiyum.


ergotamine : n. Migren tedavisinde kullanılan bir ergot alkaloidi.


hepar : n. Karaciğer.


hypocholesterolemia : n. Kanda kolesterol miktarının ileri derecede azalışı.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


micropipet : n. Küçük miktarda sıvılar için kullanılan pipet (0.1 den 1 m.a kadar).


mycetism : n. Zehirli mantarların yenmesi sonucu gelişen toksik durum, mantar zehirlenmesi.


neurosurgeon : n. Sinir sistemi cerrahisi üzerinde uzmanlaşmış kimse, beyin ve sinir cerrahı.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


photosensitive : a. Işığa karşı hassas.


popliteal : a. Dizardına ait.


prostatocystotomy : n. Mesane ve prostat ameliyatı.


prototroph : n. Gelimek için büyüme faktörüne ihtiyacı olmayan canlı.


retropulsion : n.1. Dış kısmından içeriye doğru işleyen hastalık; 2. Geriye yürüme (mesela doğum esnasında çocuk başının geriye kaçması); 3. Lokomotor atakside olduğu gibi geriye doğru yürüme eğilimi.


scapulothoracic : a. Kürekkemiği ile göğüse ait.