Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hallucinosis nedir?

hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

creatorrhea : n. Dışkıda sindirilmemiş et liflerinin bulunuşu (Pankreas yetersizliğinde görülür).


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


epilepsy : n. Sar'a, epilepsi.


erotogenic : a. Cinsi arzu uyandıran, erotojenik.


extrapericardial : a. Perikat dışında.


foraminal : a. Deliğe ait.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


insulinase : n. İnsulini inaktive eden,bir enzim.


methylcellulose : n. biochem. Selülozun metil esteri olup, müleyyin olarak veya losyon, merhem gibi müstahzarların hazırlanmasında kullanılan toz.


moldiness : n. Küfle örtülü olma, küflülük.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.


paleogenetic : a. Geçmişte olan.


pareunia : n. Birleşme, cinsel ilişki.a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


parasynapsis : n. Meyotik hücre bölünmesinde homolog kromozomların yan yana gelerek birleşmesi.


plasm(a) : n. Plazma; 1. kanın içinde fibrin bulunan sıvı kısmı; 2. Hücre protoplazmanın yapışkan ve canlı maddesi.


precordia : n. See: Precordium.


pseudocast : n. İdrarda görülen yalancı silindir.


rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.


suprarenalectomy : n. Böbreküstü bezinin ameliyatla çıkarılması.