Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hallucinosis nedir?

hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


cinchonism : n. Kininizm.


circular : a. Dairesel dairevi circularis.


clava : n.Klava (Medulla oblongata'nın arka yüzünün alt bölümünde, küçük bir şişkinlik).


concha : n. (pl. Conchae). Konka: 1. Boynuzcuk (burun boşluğunda), 2. Kulak kepçesi çukuru.


elation : n. Taşkınlık derecesinde aşırı memnuniyet hali, neşe ve sevinçten coşma (Duruma göre normal veya anormal olabilir).


esthesiometer : n. Herhangi bir duyumla ilgili hassasiyeti ölçen alet, özellikle derinin duyum yeteneğini ölçen alet.


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


hepatalgic : a. Karaciğer ağrısı ile ilgili.


hypertrichiasis : n. Aşırı derecede akıl bulunması.


intrad : adv. İçte, içerde.


isoprenaline : n. Bronşiyal astım'da bronş genişletici olarak kullanılan sentetik bir adrenalin türevi, izoprenalin sülfat.


lability : n. 1. Dayanıksızlık; 2. Kararsızlık.


mesencephalon : n. Orta beyin, mesenkefal(on).


microlithiasis : n. Çok küçük taş oluşumu, mikrolityaz.


mounting : n. Mikroskopik inceleme için lam üzerine yerleştirilen ince doku kesitinin üzerini, koruma amacıyla kanada balsamı v.b. saydam madde ile örtme.


neurotripsy : n. Sinirin ezilmesi, hastalığın tedavisi için ilgili sinirin ameliyatla ezilmesi, nörotripsi.


ophthalmofundoscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muyaendee kullanılan alet, oftalmoskop, oftalmofundoskop.


osmol : n. Ozmotik basıncı ifade için kullanılan birim, osmotik basınç ünitesi.