Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hallucination nedir?

hallucination : n. Hakiki bir etki olmadan duyu organlarının tenbih almış gibi çalışması, sanrı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlortetracycline. : n. biochem. Streptomyces aurefoaciens'den elde edilen geniş spektrumlu bir antibiyotik.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


encephalometer : n. Kafatasını ölçme aleti, ensafalometre.


erythroclastic : a. 1. Eritrositleri parçalayan; 2. eritrositlerin parçalanmasıyla belirgin.


exflagellation : n. Protozoon'n dışarıya doğru kamçı şeklinde uzantılar meydana getirmesi.


hepatophyma : n. Karaciğer'de gelişen apse, karaciğer apsesi.


phylogeny : n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


hyperglobulism : n. See: Hyerglobulia.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


lateroflexion : n. Yana bükülme, yana yapılan fleksiyon hareketi.


logorrhea : n. Aşırı çok ve çabuk konuşma hali.


menostaxis : n. Menstruasyon (aybaşı) müddetinin uzaması.


mercurial : a. & n. Cıvaya ait, cıvalı ilaç.


pluri : pref. Çok, birçok.


pneumonotomy : n. Akciğer ameliyatı.


prenatal : a. Doğumdan önce olan.


pylic : a. Vena porta ile ilgili.


serumal : a. 1. Serum'la ilgili; 2. Serumdan elde edilen, serumdan hazırlanan, serum kaynaklı.


stenopeic : a. Dar delikli veya yarıklı.