Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

halitosis nedir?

halitosis : n. Kötü kokan nefes, ağızdan gelen fena koku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharospasm : n. Göz kapağı kaslarında görülen spazm.


cerebellospinal : a. Beyincik ve omurilik'le ilgili.


dacryocystcele : n. Gözyaşı kesesinin dışarıya doğru bombeleşmesi.


dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


diatomic : a. 1. İki atomlu; 2. İki değerli.


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


ergonovine maleate : n. biochem. Uterus kasılmalarını sağlayan beyaz billüri toz.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


herbal : a. 1. İlaç olarak kullanılan bitkilerle ilgili, şifalı bitkilree ait; 2. Şifalı bitkiler hakkında yazılmış kitap.


hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.


subgingival : a. Dişeti altında.


subject : n. 1. Tıp talebelerinin disseksiyon için kulandıkları ceset; 2. Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan.


hormonotherapy : n. Hormon tedavisi.


hyperhydration : n. Vücutta fazla su birikmesi.


isochronal : a. See: isochronic.


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


lymphoblastosis : n. Kanda lenfoblastların fazlalığı, lenfoblastoz.


matutinal : a. Sabahları görülen, sabah oluşan (gebelik bulantısı gibi).


metabasis : n. 1. Tedavi değişikliği tedavi tarzını değiştirme; 2. Hastalık veya yer değişmesi.