Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

halitosis nedir?

halitosis : n. Kötü kokan nefes, ağızdan gelen fena koku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bowleg : n. Dizler arasının aşırı açık oluşu ile belirgin bacaklardaki şekil bozukluğu, yay bacak, genu varum.


corticoefferent : a. Uyarıları beyin korteksinden çevreye ileten.


cyanhidrosis : n. Terin mavimsi renkte salgılanması.


deciduomatosis : n. Kadın gebe olmadığı halde, hormonal sebeple endometrium'un desidüa'ya benzer aşırı ve düzensiz gelişim göstermesi.


interfibrous : a. Lifler arasında.


laıose : n. biochem. şeker hastalığında idrar bulunan şurupa benzer bileşim (C6H12H2%).


interscapulum : n. Kürek kemikleri arasındaki kısım.


kibe : n. see: Chilblain.


local : a. Vücudun ufak bir bölümüne ait, mevzii, lokal.


lymphatolysin : n. Lenf dokusuna tesir eden toksin.


mastoidotomy : n. Mastoid sinüsü ameliyatı, mastoidotomi.


neogenesis : n. Yeni oluşan, neojenez.


onion : n. Soğan, unio, allium cepa (kusturucu, müdrir ve münebbihtir).


phonetic : a. Ses veya seslerle ilgili ses tellerinin titreşimi sonucu oluşan seslere ait.


phytochemistry : n. Bitki organizmasında seyreden biokimyasal olayları oknu alan bilim adlı, ibtki kimyası.


pleo : pref. Daha fazla, daha çok anlamına sonek.


poikil : pref. Değişik, düzensiz, dengesiz anlamına önek.


potbelly : n. Büyük ve şiş karın.


premaxillary : a. Maksilla önü, üst çene kemiği önünde bulunan.


schizomycosis : n. Şizomisetlerden ileri gelen hastalık.