Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

halisteresis nedir?

halisteresis : n. O zamana kadar normal olan kemikten kirecin kaybolması (mesela rahitis ve osteomalasi'de olduğu gibi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochal : a. Ana safra kanalı (ductus choledochus) ile ilgili.


chordoskeleton : n. Embriyo'da omurga taslağı çevresinde gelişen iskelet kısmı.


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


dioptry : n. Bir merceğin ışığı kırma kudreti, diyopteri (odak noktası, merkezinden bir metre mesafede olan merceğin kırma kudreti birim olarak alınmıştır).


embryotrophy : n. İlkel embriyonun beslenmesi.


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


epoophorectomy : n. "Epoophoron"un ameliyatla çıkarılması.


gauntlet : n. Eli ve parmakları kaplayan bir bandaj tipi, eldivensi el sargısı.


heterochronia : n. Bir olayın normal zamanı dışında oluşması, anormal veya değişik zamanlarla oluşma, heterokroni.


hypersensitivity : n. Bir uyarana veya bir allergene karşı aşırı derecede olma durumu.


iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.


immune : a. Bulaşıcı hastalıktan muaf (bağışık).


leukocyturia : n. İdrarda lökosit bulunması, lökosit işeme, lökositüri.


macerate : v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.


Naegele's Obliquity : n. Pelvize presante olan fetusun enine çapını küçültmek amacıyla, fetus başının sağ veya sol tarafa eğilmeis.


nephrelcosis : n. Böbreğin ülserli hali.


nona : n. Güney Avrupa memleketlerinde 1890 yılında salgın olarak görülmüş olan Afrika trypanosomiasis'ine benzer bir hastalık.


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


oophorrhagia : n. Ovaryum'dan gelen kanama, yumurtalık kanaması, ooforaji.


postethmoid : a. Etmoid kemik ardı.