Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

halisteresis nedir?

halisteresis : n. O zamana kadar normal olan kemikten kirecin kaybolması (mesela rahitis ve osteomalasi'de olduğu gibi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphrasia : n. Konuşma zorluğu, konuşamamazlık.


cardiagra : n. Kalb bölgesinde hissedilen sıkıştırıcı nitelikte ağrı, şiddetli kalb ağrısı.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


cuneus : n. (pl. cunei). Beynin kaması lobülü, Kuneus.


dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.


expectoration : n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükürme.


exuvia : n. 1. (pl. exuviae) Böcek ve yılan gibi hayvanların dökülmüş kabuk veya derileri; 2. Dökülmüş epidermis.


gonepoiesis : n. Semenin oluşumu, meni oluşumu.


physinosis : n. Tabii sebep (faktör) lerden doğan hastalık.


hemorrhoids : n. pl. Anus çevresindek venalarda görülen variköz değişiklikler.


involution : n. Genişlemiş ve açılmış bir organın asıl eski haline dönmesi.


iron : n. biochem. Demir, Fe sembolü ile bilinen, atom no: 26 ve atom ağırlığı: 55.85 olan kimyasal element.


myography : n. 1. Miyografi: kas tanımı ilmi; 2. Miyografın kullanılışı.


observerscope : n. İki kişinin bir noktayı aynı anda muayene edebilmelerini sağlayan iki kollu bir endoskop.


obstinate : a. Tedaviye inat eden.


ocellus : n. 1. Bileşik gözün elementlerinden biri; 2. Yuvarlak göz şeklinde renkli leke.


pediculate : a. Küçük çıkıntılı,sap gösteren, saplı.


pneumonography : Akciğer radyografisi.


polypragmasy : n. See: Polypharmacy.