Bugün : 21 Şubat 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

halide nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopulmonary : a. Bronşlara ve akciğerlere ait olan bu organlarla ilgili.


chemosynthesis : n. Canlı'da kimyasal etki ile oluşan sentez, canlı organizmasıda kimyasal reaksiyon sonucu belli bir maddenin oluşması.


clownism : n. Kişinin komik veya acayip hal ve hareketler göstermesi (Bazı histeri şekillerinde görülen acayip eğilip bükülmeler gibi).


continuous : a. Devamlı, fasılasız.


ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.


mia strain : Göz yorgunluğu


histology : n. Mikroskopik anatomi,histoloji, dokubilim, histologia.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


meningovascular : a. Beyin zarlarına ve beynin kan damararına ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


neutrocyte : n. Nötrofil lökosit, nötrosit.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


occipitobregmatic : a. Artkafa ve bregmaya ait.


odontoma : n. Diş sürme zamanında diş etinde meydanag elen ufak şiş (apse), odontom.


opaqueness : n. Donukluk.


pharmacogenetic : a. İlaçlar tarafından meydana getirilen.


pneumocentesis : n. Toplanan sıvı veya cerahati boşaltma amacıyla akciğer ortası açık iğne sokma, akciğer ponksiyonu, pnömosentez.


respirable : a. Teneffüs olunur, solunabilir.