Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

halide nedir?

halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


cumulus : n. kabartı gösteren hücre kümesi, hücre yığını.


electromyograph : n. Kasta gelişen elektrik potansiyellerinin kaydedilmesi, elektromiyograf.


encephalomeningocele : n. Beyin ve meninsklerin kafatasından dışarı çıkması, beyin fıtığı.


gingivostomatitis : n. Dişeti ve ağız mukozasının iltihabı.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


hemoagglutination : n. See: Hemagglutination.


horizontal : a. Ufki, yatay, horizontal, horizontalis.


hysterotraumatism : n. Herhangi bir travma (kaza, yaralanma vs)'yi takiben gelişen histerik gösterilerle belirgin durum, histerotravmatizm.


macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


pharyngoscopy : n. Yutak muayenesi, farengoskopi.


phenol : n. biochem. Karbolik asit, fenol.


pollution : n. Gece şehvet rüyaları ile meni (irade dışı) gelmesi, ihtilam, polüsyon (Gece olana Polüsyon Nokturna, gündüz olana da Polüsyon Diurna denir).


pregenital : a. Ergenlik öncesi.


reticulation : n. Ağ oluşumu, retikülasyon.


sphagitis : n. Boğaz iltihabı.


thiomersalate : n. Organik civa ihtiva eden antiseptik ve fungusid bir madde.