Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

halide nedir?

halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

chemophallidectomy : n. Kimyasal maddelerden yararlanılarak globus pallidus'a ait bir bölümün tahribi.


chromidium : n. Sitoplazmada çekirdek dışında görülen kromatin taneciklerinden her biri (Bazı hücrelerde izlenir).


ciliate : a. Kirpikli.


germination : n. Filizlenme.


physiology : n. Fizyoloji: 1. Vücuttaki dokuların nromal çalışma olaylarından bahseden bilim; 2. Hayvan ve nebatat organlarının vzaifelreinden bahseden bilgi; 3. Organik cisimlerin hayati tezahürlerini inceleyen bilim.


homogenous : a. Aynı cinsten olan mütecanis, homojen.


hypnogenetic : a. Uyutucu.


inorganic : a. Organik olmayan, cansız, inorganik.


karyoplast : n. Hücre nüvesi.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


nerathrosis : n. Sun'i eklem.


notched : a. Çentikli, üzeri diş veya dantela şeklinde çentikler gösteren.


ocellus : n. 1. Bileşik gözün elementlerinden biri; 2. Yuvarlak göz şeklinde renkli leke.


phacolysis : n. Göz merceği erimesi, fakoliz.


phonomyography : n. Kas kasılmasından meydana gelen seslerin kaydedilmesi.


phorometer : n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.


photochemical : a. Işığın imyasal etkilerine ait, fotoşimik.


phytase : n. biochem. Karaciğer ve kandan çıkarılan ve fitini parçalayan bir enzim, fitaz.


planta : n. (pl. Plantae): Taban (ayak tabanı).


posticus : a. Arka, arkada bulunan, arka ile ilgili.