Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

halibut liver oil nedir?

halibut liver oil : n. Zengin bir A ve D vitamini kaynağı, bir çeşit balık yağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharostat : n. Gözküresi üzerinde yapılacak ameliyatlarda gözkapaklarını açık tutmaya yarayan alet.


cytosine : n. biochem. Idenil asitten çıkarılan bir baz (C21H30N16O 5H2O).


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


electronic : a. Elektronlara ait, elektronlu, elektronik.


erysipelatous : a. Erizipelli.


mia glass : Gözlük


hemiprostatectomy : n. Prostatın yarısının ameliyatla çıkarılması.


hydroxystilbamidine : n. Aspergillosis tedavisinde kullanılan bir madde.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


inose : n. See: Inositol.


itch : n. 1. Kaşıntılı bir deri hastalığı; 2. See: Scabies.


maturity : n. Olgunluk hali.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


neutrocyte : n. Nötrofil lökosit, nötrosit.


omosternum : n. Sternum ile klavikula arasındaki oynak yerinde bulunan eklemlerarası kıkırdak.


opsoniferous : a. Opsonin taşıyıcı.


opticokinetic : a. Göz hareketlerine ait.


periungual : a. Tırnak çevresinde, tırnağı çevreleyen.


prosoplasia : n. 1. Hücrelerin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişim göstermesi, hücre farklılaşması; 2. Doku hücrelerinin aşırı veya anormal farklılaşma göstermesi.