Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

halibut liver oil nedir?

halibut liver oil : n. Zengin bir A ve D vitamini kaynağı, bir çeşit balık yağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

casuistics : n. Bir hastalığa ait vak'aların toplanıp incelenmesi.


celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


coagulator : n. Pıhtılandıran.


facing : n. Kaplama (diş).


flatworm : n. Yassı şekil gösteren barsak paraziti, yassı kurt, yassı solucan, Platyhelminthes (yassı helmintler) koluna mensup herhangi bir barsak paraziti.


fright : n. Korku.


galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.


terra : n. Toprak.


hyperemesis : n. Aşırı derecede kusma.


hysterics : n. 1. Sinir buhranı (krizi); 2. Histeri hastalığı.


labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.


labiotenaculum : n. Ameliat esnasında dudakları veya herhangi bir organın dudak şeklindeki kısmını tutmağa mahsus cerrahi alet.


oscillography : n. Titreşimv eya dalgalanma şeklindeki hareketlerin osilograf aracılığıyla kaydedilmesi, osilografi.


oxonuria : n. See: Acetonuria.


porencephalia : n. See: Porencephaly.


postoperative : a. Ameliyattan sonra, ameliyat sonu.


renogenic : a. Böbrekten kaynaklanan, böbrek dokusundang elişen.


scott's dressing : n. Kafuru, zeytin yağı, civa ve balmumu ihtiva eden bir merhem.


sororiation : n. Erginlikte memelerin gelişimi.


sphygmomanometer : n. Arteryel kan basıncını ölçme aleti.