Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

halibut liver oil nedir?

halibut liver oil : n. Zengin bir A ve D vitamini kaynağı, bir çeşit balık yağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbuncular : a. Şirpençe türünden, iltihaplanmış, şişmiş.


caryophyllin : n. biochem. Karanfil yağından çıkarılan reçineli madde, karyofilin.


celomic : a. Embriyodaki vücut boşluğu ile ilgili.


colpocytology : n. Vagina epitel tabakasından döüklen hücrelerin sayı ve nitelik bakımından mikroskop altında incelenmesi, kolpositoloji.


course : n. Regl, adet görme, kadınlarda her dört haftada bir jenital organlardan kan gelmesi.


dihydromorphinone hydrochloride : n. biochem. Beyaz kokusuz bir toz olup, müsekkin, öksürük dindirici ve uyutucudur (C17H19NO3HCI).


ester : n. biochem. Ester: Asitlerle alkollerden kondansasyon usulü ile elde edilen birkaç tertipten biri.


excrementitious : a. Dışkıya ait.


Fehlin's Solution : n. Bir ortamda şeker mevcudiyetini saptamak ve mevcut şekerin miktarını belirlemek için kullanılan bir bakır sülfat çözeltisi.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


kala-azar : n. Asyanın tropikal bölgelerine mahsus ve Leishmania donovani'nin sebep olduğu malaryaya benzer salgın öldürücü bir humma.


lamellous : a. Lamelli.


macrosomatia : n. See:Macrosomia.


myope : n. Gözü uzağı görmeyen kimse, miyop.


portal : a. 1. Kapıya ait (karaciğredeki9, barsaklardan karaciğere kanı nakleden büyük damara ait; 2. Girilecek yer, medhal.


pulsus : n. See: Pulse.


purpuric : a. 1. Purpura hastaığına ait, 2. Erguvan renkli aside ait.


pyrology : n. Ateş veya hararet ilmi piroloji.


spirochaeta pallida : Sifiliz'in etkeni olan mikro-organizma, Treponema pallidum.


stench : n. Pis koku, tiksindirici koku.