Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

half-life nedir?

half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borate : n. biochem. Boraks asidi (asitborik) tuzu.


cholate : n. biochem. Kolik asit tuzu, kolat


cytost : n. Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığa çıkan toksin niteliğinde bir madde.


embryotroph : n. Embriyo'yu besleyen sıvı madde (Trofoblastların desidua üzerine enzimatik etkisi sonucu oluşur).


enterodynia : n. Barsak ağrısı, enterodini.


esophagomalacia : n. Özofagus duvarlarının yumuşaması, özofagomalasi.


galactosuria : n. İdrarla galaktoz çıkarılması hali (gebelerde).


hematolysis : n. Kan hücrelerinin serbest kalması.


hemolith : n. Kan damarları duvarlarında meydana gelen taş.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


iter : n. Boru şeklinde geçit.


loxic : a. Eğri, bükük.


neuroparalysis : n. Sinir hastalığı sebebiyle gelen felç, nervoparalizi.


neuroroentegenography : n. Sinir sistemi radyografisi.


otomycosis : n. Kulağın mantar hastalığı, otomikoz.


otopharyngeal : a. Kulak ve farenkse ait.


postocular : a. Göz arkası, göz arkasında.


pseudopolypus : n. İltihabın sebep olduğu, polip'i andıran mukoza kabartısı, yalancı polip.


rostral : a. 1. Gagası, gagabiçim, gaga şeklinde. Rostrum'a ait (embriyonda ön kısma doğru olan; 2. beyinde burna yakın olan).


sector : n. Daire dilimi, kısım, bölüm.