Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

half-life nedir?

half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiogenic : n. Kalb menşeli, kaynağını kalbten alan.


circumoral : a. Ağzı çevreleyen, ağız çevresinden olan.


coxarthropathy : n. Kalça eklemi hastalığı.


cystostomy : n. İdrar kesesinin batın cidarına ağızlatırıldığı ameliyat.


diapnoic : a. Solunumu azaltan (hafifleten).


enteroplegia : n. Barsak felci, enteropleji.


euphoric : a. Öfori gösteren.


excretion : n. Dışartı, çıkartım, ifrazat, excretis.


goitrogen : n. Guatr meydana getiren maddeler.


hematocytosis : n. Kanın hücresel elementlerinin çoğalması, hematositoz.


huckle : n. Kalça.


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


membrum : n. Organ.


obitus : n. Ölüm.


ovalis : a. Yumurta şeklinde, oval.


parorchidium : n. Testisin yer değiştirmesi.


pederasty : n. Oğlancılık, kulamparalık, cinsi zevkini oğlanla tatmin etme, pederasti.


phorometer : n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.


pintado : n. Pinta hastalıı gösteren kişi.


potash : n. biochem. Potas, kalya taşı, potasyum hidrat.