Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

half-life nedir?

half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chewing : n. Çiğneme


chlordiazepoxide : n. Anksiyete ve ruhi gerginliğin giderilmesinde kullanılan bir ilaç, yan etkileri oldukça azdır.


diaxon : n. İki aksonlu sinir hücresi.


edea, aedoea : n. Dış cinsi organlar.


extrasystole : n. Normal sistol ritmine fazladan eklenen sistol.


hepatogastric : a. Karaciğer ve mideye ait.


lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.


hypochlorydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit yokluğu.


iliopubic : a. ilium ve pubis'le ilgili.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


keratopakhia : n. Hyper metropia'nın cerrahi tedavisi.


legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.


lepto : pref. Narin, ince.


leukothrombin : n. Kanda lökositlerden oluşan fibrin faktörü.


nonviability : n. Yaşama yeteneğinin olmayışı.


nosotherapy : n. Bir hastalığı diğer bir hastalıkla tedavi etme usulü, nozoterapi.


organize : v. 1. Uzuvlaştırma,k organ oluşturmak; 2. Uzuvlaşmak.


orrhotherapeutic : a. Serum tedavisine ait.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.


pathfinder : n. Uretra darlığını genişletmede kullanılan ince buji.