Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

half-life nedir?

half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytotoxin : n. biochem. Hücreler üzerinde özel tahribedici etkisi olan bir toksin.


diamorphine : n. Eroin, bir morfin türevi.


digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


distomiasis : n. Trematoda (Distoma) cinsi parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon, distomiyazis.


glucokinase : n. biochem. Glükozun glükoz fosfata çevrilmesini katalize eden enzim.


histonomy : n. Doku gelişimi kanunları.


hydropneumatosis : n. Dokularda sıvı ve gaz toplanması.


hypacusia : n. İşitmede azalma, hipakuzi.


interscapulum : n. Kürek kemikleri arasındaki kısım.


ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.


ischiorectal : a. İskiyum ve rektuma ait.


meropia : n. Kısmi körlük, yarım körlük, meropi.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.


nullipara : n. Hiç çocuk doğurmamış kadın, nulipar.


ontogenetic : a. Ontogneez'le ilgili.


pedialgia : n. Ayakta hissedilen ağrı, ayak ağrısı.


pseudomania : n. 1. Yalandan, taklitle meydana getirilen delilik hali, yalancı mani; 2. Yalan söyleme dürtüsü, özellikle akıl hastalarında görülen yalan söyleme eğilimi, 3. Hastanın kendini suçlaması ile belirgin psikoz hali, kişinin gerçekte ilgisiz olmaksızın cinayet v.b. ağır bir suç işlediğini iddia etmei ile belirgin akıl hastalığı.


rosaniline : n. biochem. Katrandan elde edilen bir boya maddesi (C20H19N3).


rubidium : n. biochem. Rb sembolü ile bilinen ve potasyuma benzer gümüş rengi kimyasal element, rubidyum (atom no:36 ve atom ağırlığı: 85.48'dir).