Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

half-life nedir?

half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


fascicular : a. 1. Demete ait, 2. Demetsi, 3. Demet halinde.


glomerule : n. Böbreklerdeki arter yumakları ile bunların etrafını sarmış olan bir zardan ibaret kısım, glomerül.


hyperperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin artması.


isoagglutination : n. Bir serum'un, ihtiva ettiği isoagglutinin'ler sebebiyle aynı türden diğer bir hayvan eritrositlerinde kümeleşme meydana getirmesi, izoaglütinasyon.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


mesocolic : a. Kolon mezenteri ile ligili.


naris : n. (pl. nares) Burun deliği.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.


polymelus : n. Fetüsde kol ve bacak bulunuşu hali.


prediastolic : a. 1. Diyastol başlangıcıyla ilgili; 2. Diyasotl'den hemen önce (görülen veya oluşan).


psychotogenic : a. Psikoz meydana getirici, psikoz oluşturucu.


pyknomorphic : a. Boy alan, istenilen şekilde boyanan (Hücrenin boyanma niteliği hakkında).


retinopapillitis : n. Retina ve göz (görme) papillası iltihabı.


sphygmoscopy : n. 1. Nabız muayenesi; 2. Nabız atımlarının sfigmoskop aracılığıyla izlenmesi, sfigmoskopi.


stupor : n. 1. Bilincin kısmen kaybolması hali; 2. Etrafa karşı alakasızlık, stupor.


target : n. Hedef.


telepathy : n. Beş duyu işe karışmaksızın düşüncelerin bu duyuların üstünde bulunan bir yolla geçişi, telepati.


thoracolumbar : a. Göğüs ve bel omurlarına ait.