Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

half-life nedir?

half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabis indica : n. Hint keneviri, önceleri sinirsel bozukluklarda sedatif olarak kullanılan bir narkotik ilaç, marjuana haşiş.


bromate : n. biochem. Bromat asidinin tuzu, bromat.


cacogenics : n. Bir ırkın kendine has fiziksel ve moral özellikerini kaybetmesi, ırk dejenerasyonu.


catarrhal : a. 1. Nezleli; 2. Nezleye ait.


circumintestinal : a. Barsağın çevresinde, barsağı çevreleyen.


corticospinal : a. Beyin korteksi ve omuriliğe ait.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


fecaloid : a. Feçes gibi, fekaloyid.


frusemide : n. Kısa zamanda etkili bir diürez sağlayan, potasyum kaybına sebep olmayna bir diüretik.


hematopericardium : n. Perikart içine kanama, kanama sebebiyle perikart boşluğunda kan toplanması


hyaluronidase : n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik asidi parçalayan bir madde.


hydrophilous : a. 1. Suya karşı fazla ilgisi olan; 2. Suyu çeken madde, hidrofil.


hypercalcemia : n. Kanda kalsiyum fazlalığı.


hysteropathy : n. 1. Histeropati, rahim hastalığı; 2. See: Hysteria.


mordant : a.&n. 1. Renkleri sabitleştiren; 2. Renkleri sabitleştiren ecza.


population : n. Nüfus, ahali. C3 poplation,Aklen veya bedenen sakat (kusurlu) olan kişiler.


recalcitrant : n. Refrakter, tedaviye cevap vermeyen durumları kasten kullanılan tıbbi bir deyim.


secretin : n. biochem. Oniki parmak barsağında bulunan bir hormon, sekretin.


short breath : Nefes darlığı, astma,


splenopathy : n. Dalak hastalığı, splenopati.