Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

half-breed nedir?

half-breed : a. 1. Melez; 2. yarım kan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorific : a. Isıtıcı.


cancerogenesis : n. Kanser oluşması, kanser meydana gelişi.


catabasis : n. Hastalığın hafiflediği dönem, hastalık belirtilreinin gerilediği devre.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


ceptor : n. 1. Dış uyarıyı alan hassas sinir ucu, özellikle sinirsel uyarının çevreden merkeze iletimi esnasında uyarıyı komşu nörondan alan sinir hücresi uzantısı; 2. Enfeksiyon etkenine karşı gelişen ve onunla birleşme yeteneğine sahip bağışıklık cisimciği, antikor.


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


endoglobular : a. Kan küreciklerinde bulunan.


gastrology : n. Mide oluşu veya hastalıkları ilmi, gastroloji.


histas : n. Dokuyu eritici enzim.


hypsophobia : n. Yüksek yerlerden korkma, marazi yükseklik korkusu, hipsofobi.


hysteromania : n. See: Nymphomania.


irritant : a. 1. Tahriş edici, uyartıcı, sinirlendirici; 2. Uyartıcı faktör, muharriş.


lyssodexis : n. Kuduz hayvanın deri üzerinde meydanag etirdiği ısırık, kuduz köpek ısırığı.


manual : a. Ellere ait.


micturate : v. İdrar etmek, işemek.


orthodontia : n. Çenedeki duruşları bozuk olan dileri düzgün bir duruşa getirmeyi öğretne bilim, ortodonsi.


osteorathrosis : n. İltihapsız kronik dejeneratif artrit.


pneumatosis : n. Midede veya vücudun başka yerinde anormal miktarda hava veya gaz bulunması, pnömotoz.


polythelia : n. Memeucu adedinin normalden fazla olması, politeli.


salpingectomy : n. Fallop borusunu çıkarma ameliyatı, salpinjektomi.