Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

halazone nedir?

halazone : n. biochem. İçme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Bland : n. Orta şiddetle, tahriş etmeyen, yatıştırıcı.


catatonic : a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. Katotoni ile belirgin; 3. Katatoni'ye müptela kişi.


dextropropoxyphene : n. Morfin yerine kullanılan orta şiddetle bir ağrı kesici.


dorsodynia : n. Sırt kaslarında duyulan ağrı, sırt ağrısı.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


gastroplegia : n. Mide fecli.


subject : n. 1. Tıp talebelerinin disseksiyon için kulandıkları ceset; 2. Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan.


gristle : n. Kıkırdak.


haplodermitis : n. See: Haplodermatitis.


holmium : n. biochem. Ho sembolü ile bilinen atom no:67 ve atom ağırılğı: 164.94 olan kimyasal element.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


intimal : a. İntima ile ilgili.


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


mediopontine : a. Varol köprüsünün merkezine ait.


moulage : n. Bir yapı veya lezyonun balmumundan yapılmış modeli, hastalıklı bir vücut parçasını cismiyle ve renkleriyle olduğu gibi gösteren ve balmumu veya alçıdan yapılan kalıp, mulaj.


parecnephalocele : n. Kafatası üzerindeki konjenital bir yarıktan bir kısım beyincik dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması, beyincik fıtığı.


paraplegia : n. Belden aşağı felç, simetrik kısımların felci, parapleji.


plasmacytosis : n. Kanda plazmosit sayısının aşırı artışı.


remove : v. 1. Dışarı atmak, dışarı çıkarmak; 2. Herhagni bir organ veya oluşumu kesip çıkarmak.


saltation : n. Hoplama, sıçrama, zıplama.