Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

halation nedir?

halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catheterization : n. Bir kateterin uygulanması, çoğu zaman idrar kesesine kateter sevkedilmesi kateterizasyon.


corrective : a. 1. Düzeltici, uygun hale getirici, 2. bir ilacın hoşa gitmeyen tadını, kokusunu veya rengini düzeltici madde, diğer bir ilacın zararlı etkisini ortadan kaldıran ilaç.


correspondence : n. Birbiriyle uyuşma, birbirine uygunluk, birbirini karşılama.


crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


cysticercus : n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.


engine : n. Belli bir enerji oluşturan alet, makina, cihaz.


febrifacient : a. Ateş veren, sıcaklık verici.


fitting : n. Deneme, prova.


granuloplastic : a. Granül oluşan.


hirschsprung's disease : n.Megakolun, konjenital olarak barsaklarda ganglion oluşumunun mevcut olmaması.


hypouricemia : n. Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


hysterotomy : n. 1. Çocuğu karından çıkarma ameliyatı; 2. Sezaryen usülü ile ameliyat, histerotomi.


interscapulum : n. Kürek kemikleri arasındaki kısım.


karyolytic : a. 1. Karyolize ait veya karyoliz meydana getiren; 2. Hücre nüvelerini yokeden.


leukotoxin : n. Lökositleri yokeden, toksin.


meloncus : n. Yanaktan gelişmiş tümör, yanak tümörü.


oligodontia : n. Az dişlilik.


ordinate : n. Bir grafikte yatay çizgiye dik olan çizgi (ordone).


olulectomy : n. See: Ulectomy.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.