Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

halation nedir?

halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitic : a. 1. Bronşit'le ilgili; 2. Bronşit'e benzeyen; 3. Bronşit gösteren bronşit'le belirgin.


cecum : n. 1. kör kese, çıkmaz boşluk; 2. Kalınbağırsağın ilk bölümünü oluşturan, alt ucunda apandiks'in bulunduğu barsak kısmı, körbarsak, çekum.


depletion : n. 1. Boşaltmak; 2. Boşalmak.


epi : pref. üstünde, üzerinde.


glomus : n. (pl. glomera). Yumak, yumacık, cisim.


hyperbaria : n. Yüksek atmosfer basıncına maruz kalışın sebep olduğu vücutta bazı belirti ve bozukulklarla belirgin patolojik durum.


hypnic : a. 1. Uyku ile ilgili; 2. Uyku getiren, uyutucu.


intestinal : a. Barsaklara ait, intestinalis.


iontophoresis : n. 1. İyonların tedavi maksadiyle vücuda sokulması, deri veya mukoza yolu ile ve elektrik cereyanı kullanarak ilaçların vücuda sokulması, iyontoforez; 2. Ültraviyole ışınları ile etadvi, ültraviyole tedavisi.


ischemic : a. 1.İskemi ile ilgili; 2.İskemi gösteren.


ischiosacral : a. İschium ve sakrum'la ilgili.


karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.


mastoptosis : n. Meme sarkması, mastoptoz.


multipara : n. İkiden fazla doğum yapan kadın, çok doğuran kadın.


myogram : n. Miyografin kaydetiği çizgi, miyogram.


necrological : a. nekrolojiyea it.


neuroblastoma : n. Nevroblastlardan müteşekkil tümör.


oophorocystosis : n. Yumurtalık kisti oluşumu.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.


oxidizing : a. Oksitleyici.