Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

halation nedir?

halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.


genyantritis : n. Üstçene sinüsünün iltihabı


submental : a. 1. Çene ucu altı, çeneucu altına ait; 2. Bilinç altına ait, sumentalis.


hydrotypanum : n. Timpan boşluğunda sulu sıvı birikmesi.


hyperpinealism : n. Kozalaksı bezlerin aşırı faaliyeti.


instrument : n.Alet.


lienunculus : n. 1. Çıkarılmış dalak dokusu kitlesi; 2. Ek dalak, lien accessorius.


nephredema : n. 1. Böbreğin pelvis renalis'te idrar birikimi nedeniyle şişmesi, böbrek ödemi; 2. Böbrek hastalığına bağlı olarak vücudun muhtelif bölgelerinde gelişen ödem.


oocte : n. Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hürcesi, oosit.


ophthalmic : a. Göze ait, oftalmik, ophthalmicus.


quadridigitate : a. See: tetradactylous


sinistro : pref. sinistr.


sphygmo : pref. Nabız.


sternodymus : n. Sternumları vasıtasiyle birbirine yapışmış ikiz ucube.


tapetum : n (pl. tapeta) 1. Zar tabakası; 2. Corpus callosum'dan şakak lobuna giden kordon.


thermogenetic : a. Haraket meydana etirci, ısıtıcı, termojenik.


thermolabile : n. Isıtmakla (çok defa 56°'nın üstünde) harap olan, termolabil.