Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hairy nedir?

hairy : a. 1. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüylü; 2. Kıla benzer, tüy gibi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpus : n. Elbileği, karpus.


convergecne : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


demedication : n. Vücudun ilaçlardan temizlenmesi, alınan ilaçların dışarı atılması.


egocentric : a. 1. Çevresini kendi etrafında döner gibi gören; 2. Bütün fikirlerin kendi üzerine çevrildiğini zanneden.


fevered : a. Harareti olan, ateşli.


feverish, feverous : a. 1. Hararetli, ateşli, 2. Sıtmalı, sıtma getiren; 3. Ateş veren.


gynecology : n. Nisaiye, kadın hastalıkları, jinekoloji.


incontinence : n. Normal olarak vücuttan dışarı atılacak şeylerin çıkmasını kontrol edememe, incontinentia.


inosclerosis : n. Lif sertleşmesi, fibroskleroz.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


laryngotracheal : a. Larinkse ve trachea'ya ait olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


lymphangiotomy : n. Lenf damarı ameliyatı, lenfanjiotomi.


mutual : a. İki taraflı, karşılıklı.


onychia, onychitis : n. Tırnak yatağının iltihabı, onikit, onikya.


otomicroscope : n. Kulak mikroskopu.


paroxysm : n. Hastalık belritilerinni birdenibre artması, paroksizm.


perencephaly : n. Beyinde kistler oluşması ile belirgin patolojik durum.


respiration : n. Respirasyon, solunum, teneffüs, nefes, soluk.


sarcoplasm : n. Lifi kas sütunları arasında bulunan madde, çizgili kas hücresinin protoplazması, sarkoplazma.