Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hairball nedir?

hairball : n. Mide veya barsakta görülen saçtan oluşmuş kitle.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephalic, brachycephalous : a. Kısa kafalı (Önden arkaya çapı kısa olan kafa), brakikefal.


bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


glymidine : n. Ağız yoluyla kullanılan antidiabetik bir ilaç.


gonadotrophism : n. Endokrin yapısında gonadların hakimiyeti, gonadotropizm.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


uterotubal : a. Rahim ve salpenkse ait.


hemopneumopericardium : n. Perikardın içinde kan ve hava tpolanması.


inspiration : n. Nefes alma, enspirasyon.


insulinization : n. Şeker hastalarında, kan şekerini düşürmek üzere uygulanan insülin teadvisi.


nares : n. Burun delikleri.


neurosuture : n. See: Neurosyphilis, n. sinir sistemi farengisi.


nonvillous : a. Vilüs ihtiva etmeyen, vilüssüz.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


pelmatic : a. Ayak tabanı ile ilgili.


pia-arachnoid : n. Pia mater ve arachnoid (arachnoidea)'e birarada verilen isim.


preconvulsive : a. İhtiyaçtan önce olan.


proto-erythrocyte : n. Koyu boyanan bir nüveye sahip eritroblast.


quantitative : a. biochem. Kantite (kemiyet9 ye ait, kemmi, kantitatif.


sidebone : n. Atlarda topukların üzerindeki yan kıkırdakların sertliği.