Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hairball nedir?

hairball : n. Mide veya barsakta görülen saçtan oluşmuş kitle.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalitis.


confabulation : n. Uydurma hikayeler anlatma belirtisi, konfabülasyon.


conjuntival : a. Konjonktive ait, conjuntivalis.


dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.


digestant : a. 1. Sindirime yardım eden, sindirimi kolaylaştıran; 2. Gıdaların sindirimini kolaylaştıran herhangi bir madde (ilaç, enzim v.s.).


embedding : n.1. Gebelik mahsülünün uterus dvarına tutnarak yuvalanması, gebelik mahsülünün implantasyonu; 2. Histolojik muayene için alınan doku parçasının parafin veya benzeri sert bir madde içinde tesbit edilmesi (Bu işlem dokudan mikroskopik muayene için ince kesitler alınmasını kolaylaştırır).


gyrometer : n. Beyin gruslarını ölçmeye mahsus alet.


hydrorophilic : a. Suyu emebilen, su emici, nem alıcı.


hyperhedonia : n. Anormal neşelilik.


ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.


intima : n. Damarların en iç tabakası (gömleği), intima.


keto : pref. Keton, keton cisimcikleri, keton grubu anlamına önek.


leucopathy : n. Renkizlik, albinoz.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


ostemia : n. Kemikte kan toplanması hali.


papillitis : n. 1. Görme sinirinin retina'ya girdiği yer (optik papilla) in ödemli iltihabı; 2. Papilla renalis'in iltihabı.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.


podologist : n. See. Chiropodist.


prepotent : a. Zürriyetine daha fazla özellikler nakletme yeteneği olan (ana veya baba).


pullulation : n. Tomurcuklanma şeklinde gelişme.