Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hair nedir?

hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellule : n. Hücrecik, odacık, selül, cellula.


cleoid : n. Diş oyuklarını kazımada veya dolguyu parçalayıp çıkarmada kullanılan sivri uçlu alet.


cyesiology : n. Gebelik bilimi (bilgisi).


cystoradiography : n. See: cystography.


cytoplasmic : a. Sitoplazma ile ilgili.


electroanalysis : n. Elektrik akımı ile yapılan kimyasal tahlil, elektroanaliz.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


eriometer : n. Çok ufak taneciklerin büyüklüğünü ölçen alet.


fibroadenoma : n. Lifli elementler ihtiva eden adenom.


Freudism : n. Nevrozların oluş mekanizmasında rol oynayan faktörleri gösterme bakımından Freud tarafından ileri sürülmüş, piskoanaliz'e dayalı bilinçaltı teorileri.


hematospectroscope : n. Kan muayenesinde kullanılan spektroskop.


hydropyosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uteruna)'nün sıvı ve cerahat birikimi nedeniyle şişmesi.


incipient : a. Başlayan.


kinaesthesis : n. Devinduyum.


macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.


maladjusted : a. Çevreye uymakta güçlük gösteren, uyumsuz.


mistura : n. Karışım.


nanism : n. see Dwarfishnessn. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


oppression : n. Sıkıntı, opresyon.


periodontal : a. diş etrafında dişi saran.