Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hair nedir?

hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castrated : a. Testis ve overleri çıkarılmış veya röntgen v.s. bir metodla cinsiyet bezleri görev görmez hale getirilmiş, kastre edilmiş.


cavernoscopy : n. Kavernoskop aracılığıyla herhangi bir boşluğu muayene etme.


chemosynthesis : n. Canlı'da kimyasal etki ile oluşan sentez, canlı organizmasıda kimyasal reaksiyon sonucu belli bir maddenin oluşması.


composition : n. Bir maddenin yapı ve bileşimi, özellikle molekülü oluşturan atomların sayı ve diziliş şekli.


carinology : n. Kafataslarının şekil ve ölçü ve özelliklerini inceleyen bilim, kafabilim, kranyoloji.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


dura mater : n. Beynin ve omuriliğin en dış zarı, sertzar.


exo : pref. Dışında, dışarda.


mia ball : Göz küresi, bulbus occuli.


frontonasal : a. Sinüs frontalis ve burun'la ilgili.


fungate : v. Mantar gibi büyümek, mantara benzer kitleler oluşturmak üzere hızla gelişmek.


heteropolysaccharide : n. biochem. Hidrolize uğradığında çeşitli karbonhidratlar meydana getiren bileşik madde.


ischiodidymus : n. Kalçalarından birbirine yapışık hilkat garibesi.


keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.


macerate : v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.


nephelometer : n. Sıvı bulanıklığını ölçen alet.


oligosaccharide : n. biochem. Hidroliz edildiğinde birkaç monosakarid molekülü meydana getiren basit bir şeker.


outlimb : n. Kol veya bacağın uç kısmı.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.