Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hair nedir?

hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystorectostomy : n. Mesane ile rektum arasında ameliyatla geçiş oluşturulması.


dysfunction : n. Herhangi bir organın veya vücut kısmının anormal olarak çalışması.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


end : n. Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


graphorrhea : n. Anlamsız kelime ve cümleciklerle dolu yazı yazma.


hemoagglutinin : n. See: Hemagglutinin.


intrapolar : a. İki kutup arasındaki boşlukta bulunan.


ketoplastic : a. Keton cisimciklerinin oluşmasına sebep olan.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


mesomorh : n. Mezomorfi gösteren kişi


monobasic : a. Her molekülünde yer değiştirebilen bir hidrojen atomuna sahip.


monocytosis : n. Kanda monosit fazlalığı, monositoz.


obtuse : a. 1. Kör, hissiz; 2. Aptal, duygusuz; 3. Boğuk (ses); 4. Künt.


oleaginous : a. Yaşlı, oleosus.


orthoarteriotony : n. Normal arter basıncı.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


oxalate : n. biochem. Oksalat, oksalik asidin tuzu.