Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hacking nedir?

hacking : n. El kenarları ile deri üzerinden devamlı vurma hareketi (masajda uygulanan bir şekil).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chem (o) : pref. biochem. Kimya, kimyasal.


chromatophore : n. Pigment hücresi, pigment ihtiva eden renk verici hücre (Deri ve iris'te olduğu gibi).


durematoma : n. Dura mater'in hematomu.


erotomania : n. Şehvani (cinsel) fikirlerin musallat olmasından ibaret hastalık, erotomani (See: Amor insanus).


fibroadenoma : n. Lifli elementler ihtiva eden adenom.


lacquer, lacker : n. biochem. a) Sarı vernik. b) Reçinalı herhangi bir vernik.


subluxation : n. Tam olmayan çıkık, sublüksasyon.


histiocyte : n. Fagositik özellik gösteren bağ dokusu hücresi, histiosit (Yabancı cisimleri yapısına alıp imha eder).


homotransplant : n. Aynı türün benzeri olmayan bireyleri arasında yapılan doku ve organ nakli.


hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


life : n. Hayat, vita.


neuronophalgia : n. Sinir hücrelerinin fagositoz ile harap olması, nevronofaji.


ophthalmoplasty : n. Göz üzerinde yapılan estetik ameliyat, oftalmoplasti.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


saccharimetry : n. Eriyiktek şeker miktarının sakarimetre aracılığıyla ölçülmesi.


saccharin : n. biochem. Taşkömürü katranından çıkarılan ve şekeden çok daha tatlı bir madde, sakarin (C7H5O3NO5).


spondylodymus : n. Omurgalara birleşmiş ikiz ucube.


steth(o)- : pref. Göğüs, göğüsle ilgili.


streptocyte : n. Ayakta ve ağızda görülen bir cilt hastalığındaki veziküllerde bulunan amibe benzer cisim.