Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hacking nedir?

hacking : n. El kenarları ile deri üzerinden devamlı vurma hareketi (masajda uygulanan bir şekil).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.


digestion : n. Hazım, sindirim.


dolorific : a. Ağrılı, ağrı veren, dolorifik.


eusystole : n. Kalp sistolunun normal oluşu, kalbin kasılma görevinin normal seyretmesi hali.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


hematophobia : n. Hemofobi, kandan korkma.


hyperglycosuria : n. İdrarda çok fazla şeker bulunması.


ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.


isotherapy : n. See: isopathy.


lipsis : n. Kesilme, bitme, sonlanma.


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


neomycin : n. biochem. Streptomyces fradiae kültürlerinden elde edilen antibiyotik bir madde olup, bakterilere ve actinomyces'lere etkindir, neomisin.


odontocele : n. Diş yuvası kisti, odontosel.


pleochroic : a. Değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösteren.


ptyalectasis : n. 1. Salyakanalı genişlemesi; 2. Salya kanalını genişletme ameliyesi.


reconstruction : n. Yeniden oluşturma, sakatlık gösteren bir organa yeniden normal şekil ve durumunu kazandırma.


refrangible : a. Kırılabilir.


soothe : v. Yatıştırmak, teskin etmek, hafifletmek (ağrı veya acıyı).


span : n. 1. Kollar yana açıldığı zaman iki el arasında kalan mesafe; 2. Karış, 3. Süre.


subvitrinal : a. Corpus vitreus altında bulunan.