Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

habromania nedir?

habromania : n. Kişinin haz verici kuruntular sebebiyle devamlı nee göstermesi ile belirgin zihni bozukluk, aşırı neşenin eşlik ettiği delilik hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borage : n. "Borago officinalis" adlı bitki, hodan (laksatif olarak kullanılır).


capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


carbolate : n. 1. Karbolik asit tuzu; 2. Bir maddeyi karbolik asit ile karıştırmak.


cephalic : a. Başa ait, kefalik, cephalica.


coctoprecipitin : n. biochem. Isıtılmış serum veya başka antijen zerketmekten ileri gelen presipitin.


emulgent : a. Boşaltıcı, dışarı atıcı.


endarterectomy : n. Bir atardamarda bulunan aterom plağının cerrahi yöntemle çıkarılması.


mia bath (wash) : Göz banyosu.


febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.


friedreich's ataxia : n.Çocuklarda görülen ilerleyici tipte ailevi bir hastalık.


heteroplasia : n. Bir dokunun normalde bulunmaması gereken bir yerde gelişme göstermesi, normal dokuda başka cins doku hücrelerinin gelişmesi, heteroplazi.


iimbibition : n. Bir sıvının dokular tarafından emilmesi, embibisyon.


indomethicin : n. İltihab giderici özellikleri olan ağrı kesici bir ilaç.


iodolography : n. Herhagni bir organa iyotlu yağ enjekte edilişini takiben röntgen filmi alınması.


oligodendroglia : n. Sinir sistemi destek dokusuna ait, asma şeklinde uzantılar gösteren hücre tipi.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


pathergasia : n. Fonksiyonel veya organik bir sebebe bağlı zihni bozukluk.


photomania : n. 1. Işığa karşı aşırı arzu, aydınlığa veya ışıklı yerlere aşırı düşkünlük gösterme; 2. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu ruhsal dengesizlik hali.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.