Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

habromania nedir?

habromania : n. Kişinin haz verici kuruntular sebebiyle devamlı nee göstermesi ile belirgin zihni bozukluk, aşırı neşenin eşlik ettiği delilik hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borne : a. Doğurulmuş.


chemiotaxis : n. Canlı hücrelerin kimyasal uyarıya karşı gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


colofixation : n. Düşüklük gösteren kolon'u tesbit amacıyla yapılan ameliyat.


cytoplast : n. See. cytoplasm.


endosmotic : a. Endozmoz'lai lgili.


glycerophosphate : n. biochem. Fosforik asit tuzu.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


hobby : n. Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi.


hydrorachitis : n. Subaraknoid aralıkta seröz eksüda birikimi ile belirgin omurilik zarlarının iltihabı.


insensible : a. 1. Hissetmez; 2. Hissiz, duygusuz; 3. Cansız, baygın.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


iridauxesis : n. İris kalınlaşması.


menostaxis : n. Menstruasyon (aybaşı) müddetinin uzaması.


oxyphilic : n. Asit boyalarla kolayca boyanan, oksifilik.


presternum : n. See:Manubrium.


ptyaloreaction : n. Salyada apılan bir reaksiyon


punctiform : a. Nokta şeklinde, noktalı, beneksi, benek gibi.


sludging : n. Bir eriyikten erimemiş parçaların ayrılması.


space : n. Ara, aralık, mesafe, boşluk, spatium.


suffocate : v. 1. Soluk alışı önleme suretiyle boğmak, 2. Soluk alamama sebebiyle boğulmak.