Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

habitus nedir?

habitus : n. Belirli hastalıklara istidat gösteren beden yapısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceraceous : a. 1. Balmumu gibi, balmumana benzer; 2. Balmumu tabiatında, balmumundan yapılmış.


erythroid : a. Kırmızı (kızıl) renkli, eritroid


eunuchism : n. Hadımlık.


intercalary : a. Araya sokulmuş, ilave edilmiş.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


gyrencephala : n. Beyin yüzeyleri belirli kıvrım (gyrus)'lar gösteren yüksek sınıf memeli hayvanlar grubu.


hemophagocyte : n. Kan yuvarlarını yokeden bir hücre.


hypercorticalism : n. hyperadrenocorticism.


leucine : n. Temel aminoasitlerden biri.


maduromycosis : n. Ayakta yerleşen bazı mantar türlerinin sebep olduğu, içinde eksüda bulunan nodüller oluşmasıyla belirgin kronik hastalık, madura ayak, maduromikoz.


monobacterial : n. Tek türbakteriye bağlı, bir bakteri türünün sebep olduğu (infeksiyon hakkında).


multilocular : a. Çok loküllü.


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


perforated : a. Delinmiş, delikli, perforatus.


platelet : n. See. Thrombocyte.


protoblast : n. Duvarsız (zarsız) hücre, embriyon hücrsi.


rachiochysis : n. Omurga kanalı içinde sıvı toplanması.


rice : n. Pirinç, oryza sativa.


rutidosus : n. Kornea'nın ölüme yakın gerginliğini kaybederek büzüşmesi.


somatophrenia : n. Vücuttaki herhangi bir organik bozukluk veya hastalığın aşırı büyütülmesi ve kuruntu halini alışı ile belirgin nevroz hali, somatofreni.