Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

habitus nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

habitus : n. Belirli hastalıklara istidat gösteren beden yapısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


chiropractic : n. Subluksasyona uğramış processus transversus'ların sinir kökleri üzeirndeki baskısını azaltmak için vertebralara elle yapılan müdahale.


creatotoxism : n. Et zehirlenmesi. See: Kreatoxism.


cytoplasm : n. Çekirdek dışında yer alan yaşayan hücre bölümü.


diplopia : n. Şaşılık, binoküler vizyonun bozulması sonucu bir eşyanın çift olarak görülmesi, diplopi, ambiyopi.


entoptoscopy : n. Göz içi muayenesi.


epidemitis : n. Epiderm iltihabı, epidermit.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


lympho-adenoma : n. Rahim (uterus) tümörü, lenfoadenom.


malaise : n. Kırıklık, keyifsizlik.


multinodualr : a. Çok nodüllü.


neurocytolysis : n. Sinir hücrelerinin harabiyete uğraması, nörositoliz.


olecranon : n. Dirsek çıkıntısı, olekran.


patelliform : a. Patellabiçim, dizkapağı şeklinde.


penetrometer : n. 1. X ışınlarının herhangi bir maddeden geçiş gücünü ölçen alet; 2. Gümüş v.b bazı metallerin x ışınlarını emme yeteneğini ölçen alet.


pericorneal : a. Kornea çevresinde bulunan, korneayı saran.


pleurotomy. : n. Plevra'ya kesit yapmak, kesit yaparak plevra boşluğunu açma, plörotomi.


semicanal : n. Yarıkanal, semicanalis.


splanchnoptosis : n. Bir karın organının düşüklüğü.