Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

habitus nedir?

habitus : n. Belirli hastalıklara istidat gösteren beden yapısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccydynia : n. Kuyruk sokumu bölgesinde hissedilen ağrı.


cochleitis : n. Koklea iltihabı.


crasis : n. Normal yapı ve kıvam gösteriş hali, vücut sıvılarının özellikle kanın normal bileşimde oluşu.


graph : n. Grafik.


homalocephalus : n. Basık kafalı kişi.


lipoprotein : n. biochem. Bir proteinle bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen madde.


necklace : n. Boynu gerdanlık şeklinde şeklinde saran patolojik oluşum.


oscheocele : n. 1. Testis torbası (skrotum) şişmesi veya tümörü; 2. Skrotum fıtığı.


otologist : n. Kulak uzmanı, otolojist, otolog.


paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.


peritonitis : n. Periton iltihabı, peritonit.


photopathy : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu herhangi bir hastalık veya rahatsızlık.


pyonychia : n.Tırnağı çevreleyen kıvrımın bakteryel enfeksiyonu.


pyoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


rachischisis : n. Belkemiğinin doğuştan ayrık olması.


scotopic vision : n. Zayıf ışıkta görebilme yeteneği.


skeletal : a. İskelete ait.


snare : n. Polipleri sökmekte kullanılan bir çengel.


supermotility : n. Aşırı hareketlilik.


thrombosinusitis : n. Bir dura mater sinüsünde iltihap ve tıkanma hali.