Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

habituation nedir?

habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouillon : n. Et suyu (Bakteri üretmede kullanılan bir besi ortamı).


catalyst : n. biochem. Katalizleyen, katalizatör, kolaylaştıran.


cholangeitis : n. Safra yolları iltihabı, kolanjit.


chromoma : n. Pigment hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör.


dermatatrophia : n. Deri atrofisi. dermatit.


duodenitis : n. Duoednum iltihabı.


ebranlement : n. Sapından burulmak uretiyle polip'in çıkarılması.


fasciolar : a. Fascia dentata'ya ait.


fulminic : a. biochem.Fulminat asidine ait.


gas : n. 1. Gaz; 2. Yel.


globular : a. Kürevi, küresi, globosus.


lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.


hypomania : n. Bir çeşit mania.


intravital : a. Hayatta olagelen.


mutualist : n. Mutualizm gösteren iki canlıdan her biri.


oculomycosis : n. Gözün mantarlı hastalığı.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.


phototxis : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalış sonucu deride meydana gelen toksik reaksiyonlarla belirgin patolojik durum, fototoksiz.


polyneuropathy : n. Çeşitli sinirleri saran hasatlık, polinevropati.


pyopoiesis : n. Cerahat oluşması, cerahatlanma.