Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

habituation nedir?

habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenesthesia : n. Herhangi bir olayın beş duyu ötesinde hissedilmesi, altıncı his.


diskitis : n. Özellikle bir verebralararası diskinin iltihabı.


egomania : n. Marazi kendini beğenme (nefsine hürmet) manisi.


embryopathy : n. Embriyoda mevcut olan hastalık veya anomali.


Felty's Syndrome : n. Lökopeni ve splenomegali ile birlikte görülen kronik artrit tablosu.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


lesbian : n. 1. Kadın homoseksüel, dişi eşcinsel, sevici; 2. lesbianizm'le ilgili, sevicilikle ilgili.


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


neurokeratin : n. Sinir sistemi destek doku hücrelerinde ve sinir kılıflarında bulunan bir cins keratin ,nörokeratin,


periangiocholitis : n. Safra kanalları çevresindeki dokuların iltihabı.


phenytoin : n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


potassemia : n. Kanda potasyum çoğalması, potasemi.


psychosexual : a. Cinsel içgüdünün ruhi kısmına ait.


pyelometry : n. Piyelonu ölçme.


radiocarbon : n. Özellikle metabolizam ile alakalı araştırmalarda kullanılan radyoaktif karbon.


rhizodontropy : n. Bir diş köküne suni kron tesbit edilmesi.


rotular : a. Patellaya ait.


spasmophilia : n. Motor sinirlerin uyartılara karşı fazla hassaslığı, spazmofili.


sternutation : n. Aksırma, aksırık, sternutatio.