Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

habituation nedir?

habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colourless : a. Renksiz.


curve : n. Bir hareketin özel aletlerle kağıt üzerine çizdiği çizgi,


diphenoxalate : n. Akut ve kronik diyarelerle, gastrointestinal bozukluklarda kullanılan bir madde.


dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


fibrocongesitve : a. Organda bağ dokusu artımına bağlı devamlı kanlanma gösteren.


goitrogen : n. Guatr meydana getiren maddeler.


hydropathy : n. Su ile tedavi usulü, hidroterapi.


ketoplasia : n. Keton oluşumu.


maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.


mecamylamine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ağız yoluyla etkili bir ganglion bloke edici ilaç.


megalocytosis : n. Kanda çok sayıda megalosit bulunuşu, megalositoz.


muscarine : n. "Amanita muscaria" adlı mantardan elde edilen asetilkolin etkisine benzer etkilere sahip zehirli bir madde, muskarin.


parachroma : n. Cildin renksizleşmes,i cilt uçukluğu.


parturition : n. Doğurma, doğum.


phagedenoma : n. Sür'atle yayılan ülser.


postcerebellar : a. Beyincik (cerebellum) arkasında.


recipient : n. Alıcı, kendisine kan verilen kimse.


reversion : n. 1. Atavik bir özelliğin yeniden belirmesi, eski atalarda görülen herhangi bir özelliğin birkaç kuşak sonra yeniden görülmesi; 2. Eski haline dönme, eski haline çevrilme.


sclerotherapy : n. Sertleştirme tedavisi, variköz venler içine pıhtıl oluşturucu madde enjeksiyonu suretiyle yapılan tedavi.


serpasil : n. Kan basıncını düşürmede kullanılan reserpine adlı maddenin müstahzar adı.