Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

habituation nedir?

habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costovertebral : a. Kaburga ve vertebraya ait.


cryptic : n. Kript iltihabı


desiccate : v. Kurutmak.


desternalization : n. Göğüs kemiği (sternum)'ni kaburga kıkırdaklarından ayırma.


diad : n. İki değerli element.


fasciolar : a. Fascia dentata'ya ait.


fluphenazine enanthate : n. Psikiyatride kullanılan bir ilaç.


heliotherapy : n. Güneş ışığı ve sıcaklığı ile tedavi, helyoterapi, güneş kürü, kozmoterapi.


hemadynamometry : n. Kan basıncını ölçme, hemadinamometri.


hemodynamics : n. Kan dolaşımı bilgisi.


humerus : n. Kol kemiği, dirsekten omuza kadar olan kemik, pazı kemiği.


ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.


immature : a. 1. Tam gelişmemiş; 2. Olgunlaşmamış.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


normoblast : n. Normal eritrosit çapında (5-10) olan çekirdekli eritrosit, eritroblast (normoblast).


osmiophobic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanmayan.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


phalacrosis : n. Kellik.


pneumotropism : n. Bir madde veya canlının akciğer dokusuna fazla ilgi göstermesi.