Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

habitual nedir?

habitual : a. İtiyadi, alışkanlığa bağlı, habitüel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharism : n. Göz kapaklarının istem dışı açılıp kapanması, istem dışı göz kırpma hareketleri gösterme.


bucnemia : n. İltihaplanma ile belirgin bacak hastalığı, özellikle bacağın iltihap sebebiyle şişip gerilmesi.


cacogenesis : n. Anormal gelişme, kusurlu gelişim.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


gargarism : n. gargara.


hemodiastase : n. Kanda bulunan bir enzim, hemodiyastaz.


mydricaine : n. Göz hekimliğinde kullanılan bir çözelti.


noesis : n. Anlama, zihnin idrak yeteneği.


otolithiasis : n. Kulak taşı, kulakta taş bulunması.


pericardiophrenic : a. Perikard ve diyaframa ait.


perienteron : n. İlkel ahşa boşluğu.


proportion : n. Oran, orantı.


protosyphilis : n. Frengi'nin ilk devresi, See: Primary syphilis.


satyriasis : n. Erkekte lüzumundan fazla artmış cinsel arzu, şehvet fazlalığı, satiryazis.


spermatogenesis : n. Spermatozoid oluşumu, spermatojenez.


sphacelate : v. Gangrenleşmek, çürümek.


spirilliform : a. Spril şeklinde.


splanchnocele : n. Barsak fıtığı, splanknosel.


tactometer : n. Dokunum hassasiyetini ölçme aleti, taktometre.