Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

habitual nedir?

habitual : a. İtiyadi, alışkanlığa bağlı, habitüel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropractic : n. Subluksasyona uğramış processus transversus'ların sinir kökleri üzeirndeki baskısını azaltmak için vertebralara elle yapılan müdahale.


cholangiogram : n. Ductus hepaticus, ductus cysticus ile safra kanallarını gösteren film.


degustation : n. Tatma


euryon : n. Kafatasının en geniş transvers kutrunun uçlarından her biri (Paryetal kemikler üzerinde).


furazolidone : n. Nonspesifik diyarelerde, basilli dizanteride ve bakteriyel gıdaz ehirlenmelerinde kullanılan bir nitrofuran türevi.


lalia : n. Konuşma, konuşma yeteneği.


grin : n. sırıtma sırıtış.


hypodactylism : n. See: Hypodactylia.


inviable : a. Yaşama yeteneği olmayan, dış ortama uyacağı derecede gelişmemiş (fetüs hakkında).


karyon : n. Hücre nüvesi.


methaemoglobinaemia : n. kanda methemoglobin bulunması.


microphthalmos : n. Gözlerin narmalden küçük olması, küçük gözlülük.


mycologist : n. Mikoloji mütehassısı.


phacolysis : n. Göz merceği erimesi, fakoliz.


phonation : n. Seslenme.


posture : n. Vücudun duruş vaziyeti, durumu, pozisyon.


process : n. Proçes, çıkıntı, processus.


pronormoblast : n. Eritroblastın ilkel hücresi.


sallow : a. Pembe rengini kaybetmiş, soluk yüz gösteren, solgun.


sequestrum : n. (pl. sequestra) Ölmüş, hayatiyetini kaybetmiş kemik parçası, sekester.