Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

habitual nedir?

habitual : a. İtiyadi, alışkanlığa bağlı, habitüel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoheterotrophic : a. Yaşamı için gerekli enerjiyi, özellikle karbon ihtiyacını organik maddelerden temin eden, kemoheterotrofik (bakteri hakkında).


chitin : n. biochem. Böcek kabuğunu oluşturan madde, kitin.


dextrose : n. biochem. Glükoz, glikoz (C6H12O6H2O).


fistulectomy : n. Fistülün ameliyatla çıkarılması.


globe : n. Küre, yuvar, globus.


heredopathia : n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.


sublimate : n. biochem. Tasfiye edilen maded, ak sülümen, süblime.


intumecsentia : n.Şişlik, şişkinlik, kabarıklık.


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.


mechanical : a. Hareket kanunlarına ait veya bunlara tabi.


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


olfactory : a. Koklamağa ait, koku almağa yarayan, olfactorius.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.


perforated : a. Delinmiş, delikli, perforatus.


peritoneopathy : n. Periton hastalığı.


phalanx : n. (pl. phalanges). Parmak kemiği, dizi kemiği, falanks.


pneoscope : n. See: Pneomograph.


precursor : n. Ön madde.


protoleukocyte : n. Kırmızı kemik iliği ve dalakta görülen lenf hücreciği.