Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

habitual nedir?

habitual : a. İtiyadi, alışkanlığa bağlı, habitüel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

case : n. Hastalık hali, vak'a.


chylifaction : n. Kilüs'ün oluşması.


chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


corpse : n. Ceset


cuspidate : a. Sivri uç veya uçlar gösteren, gittikçe incelen çıkıntı veya çıkıntılara sahip.


dural : a. Dura mater'e ait.


excitement : n. Uyarının sebep olduğu fiziksel ve psişik aktivite ile belirgin durum uyarılma sonucu vücutta meyadna gelen heyecan ve telaşla karışık hareketlenme hali.


fibrocytogenesis : n. Bağdokusu fibrillerinin gelişimi, fibrositojenez.


generalize : v. 1. Yaymak, yaygın hale getirmek, her tarafa geçirmek; 2. yayılmak, her tarafa geçmek, belli bir bölge veya organdan diğer bölge veya organlara yayılmak.


goniotomy : n. Glokom ameliyatı, gonyotomi.


vacuolated : a. 1. İçinde bir veya birkaç boşluk olan; 2. Vaküole ait.


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


illegitimate : n. 1. Kanuna uygun olmayan, kanuna aykırı; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğmuş, piç.


inlet : n. Giriş yolu veya vasıtası.


jungle-fever : n. Doğu Hindistan ormanlarına mahsus çok şiddetli sıtma.


machonnement : n. Çenenin çiğneme hareketi.


mutualist : n. Mutualizm gösteren iki canlıdan her biri.


oo- : pref. 1. Dişi cinsiyet ühcresi (ovum) anlamına önek; 2. Yumurtalık (ovaryum) anlamına önek.


osmogen : n. Enzim yapan madde, ozmojen.


paracoele : n. See: Paracele.