Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

habitual nedir?

habitual : a. İtiyadi, alışkanlığa bağlı, habitüel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacrotism : n. Nabzın inen dalında görülen yükselmeler.


cephalothoracic : a. Baş ve göğüsle ilgili.


circulation : n. Dolaşım, deveran, sirkülasyon.


colitis : n. Kalın barsak (kolon) iltihabı,kolit.


colpeurynter : n. Uterus boynunu genişletmek için kullanılan alet.


condylarthrosis : n. Lokma oymak (eklem).


digoxin : n. biochem. Digitalis lanata yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O14).


enceplalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalit.


enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


fibrolipoma : n. Bağ ve yağ dokusundan oluşan iyi huylu ur, fibrolipom.


gastralgia : n. mide ağrısı (sancısı), gastralji, gastrodini.


hyolaryngeal : a. dil kemiği veg ırtlak'la ilgili.


incendiarism : n. Yangın çıkarma dürtüsü, yangın çıkarma amacıyla ateş tutuşturma eğilimi taşıma.


infrahyoid : a. Hiyoid kemiğin altı, hiyoidaltı.


panagglutinin : n. biochem. Bütün kan grupları eritrositlerini aglütine eden bir aglütinin.


pannus : n. Korneanın zar halini alıp görmeyi zorlaştıran patolojik damarlanması, göz perdesi, gözün dış zarında hasıl olan perde, pannus (trahom).


pathognomonic : a. Bir hastalığın özel belritisi.


phasia- : suff. Konuşma, konuşma yeteneği anlamına sonek.


pituitarigenic : a. Hipofiz salgılarından meydana gelen.


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.