Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

habit nedir?

habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.

habit training : Akıl hastanelerinde hastalara kişisel hijyen kurallarının devamlı tekrarlanarak yeniden öğretilmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecotomy : n. Çekum'a kesit yapma, kesit yaparak çekum'u açma.


cribrum : n. Kalbur


drunkenness : n. Aşırı miktarda alkol alımının sebep olduğu psişik durum, alkol sarhoşluğu.


electroanalysis : n. Elektrik akımı ile yapılan kimyasal tahlil, elektroanaliz.


epiplocele : n. Omentum fıtığı, epiplosel.


extrapericardial : a. Perikat dışında.


hemophoric : a. Kan taşır, hemoforik.


hepat- : pref. Karaciğer.


hilum : n. See: Hilus.


hyperketonemia : n. Kanda aşırı miktarda keton (aseton) ve keton cisimciklerinin bulunuşu.


ischidrosis : n. Terin durdurulması.


karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.


malpresentation : n. Doğumda fetusun yanlış durumda olması.


myeloblastic : a. 1. Miyeloblastlarla ilgili; 2. Miyeloblastlar gösteren, miyeloblastların bulunuşu ile belirgin.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


obliquity : n. Eğiklik, meyil.


panagglutinin : n. biochem. Bütün kan grupları eritrositlerini aglütine eden bir aglütinin.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


prepotent : a. Zürriyetine daha fazla özellikler nakletme yeteneği olan (ana veya baba).


quadrivalent : a. Dört değerlikli.