Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

habit nedir?

habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.

habit training : Akıl hastanelerinde hastalara kişisel hijyen kurallarının devamlı tekrarlanarak yeniden öğretilmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contusion : n. Ezik, çürük, bere


copper : n. biochem. Bakır, Cu sembolü ile bilinen, atom no:29 ve atom ağırlığı: 63.54 olan kimyasal element.


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


ependymitis : n. Ependim iltihabı, ependimit.


glossolabial : a. dil ve dudaklarla ilgili.


glycotaxis : n. Glükoz'un metabolima sonucu vücudun çeşitli dokularına dağılması.


gyre : n. See: Gyrus.


hemianopsia : n. Görüş alanının yarısını görme, yarım körlük.


hypersalemia : n. Kanda tuz miktarının aşırı artışı.


hypochromasia : n. See: hypochromatism.


libidonus : a. Cinsel arzu uyandıran, şevhetli.


limophoitas : n. Açlığın sebep olduğu çılgınlık hali.


mesaortitis : n. Aortun orta (kas) gömleğinin iltihabı.


molluscum : n. Yumuşak deri tümörü, moluskom.


osetolytic : a. 1. Osteolizle ilgili, osteolizli; 2. Ostediz yapıcı.


parapyloric : a. Pilor yakınında, pilor'a komşu, pilor'a bitişik.


perineurium : n. Sinir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


proctovalvotomy : n. Rektum kanatlarının ameliyatı.


recess : n. Çukur, çukurcuk, recessus.


rhacoma : n. 1. Deriyi sıyırma, sıyrılma, sıyrık; 2. Sarkık skrotum testis torbasının sarkık duruşu.