Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

habit nedir?

habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.

habit training : Akıl hastanelerinde hastalara kişisel hijyen kurallarının devamlı tekrarlanarak yeniden öğretilmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementogenesis : n. Diş kökü çevresinde sement tabakasının oluşması.


chitin : n. biochem. Böcek kabuğunu oluşturan madde, kitin.


cholangioma : n. Safra yollarına ait bir tümör.


cyanuria : n. İdrarın mavimsi renkte oluşu.


dissoluble : a. Erir, çözülür.


erythrasma : n. Uylukların iç taraflarında torbalarda ve koltuk altlarında meydana gelip kırmızı plaklarla kendini gösteren kronik ve bulaşıcı bir deri hastalığı.


hemuresis : n. İdrarın kanlı gelişi.


hypersomia : n. Vücudun aşırı gelişme ve büyüme göstermesi, devlik hali (Gelişim hormonunun aşırı salgılanması sonucu görülür).


hysteropia : n. Vizyonun histerik bozukluğu, histeropi.


insensible : a. 1. Hissetmez; 2. Hissiz, duygusuz; 3. Cansız, baygın.


labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).


macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.


misogynist : n. Kadından nefret eden kimse, kadın düşmanı, mizojenist.


myo-endocarditis : n. Miyokardit ve endokarditin bir aradaolması.


nourishment : n. 1. Gıda, besle(n)me, tagaddi; 2. Emzirme.


obturator : n. Tıkaç.


pityroid : a. Kepeksi, kepek şeklinde, kepekli.


priapitis : n. Penis iltihabı.


quininism : n. Kinine karşı idiosenkrazi mevcduyitende veya uzun süre kinin kullanılması halinde ortaya çıkan semptomlar.


rabbeting : n. Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.