Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

habit nedir?

habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.

habit training : Akıl hastanelerinde hastalara kişisel hijyen kurallarının devamlı tekrarlanarak yeniden öğretilmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatics : n. Organların bünyesi ile faaliyetleri arasındaki münasebetlerin tetkiki ilmi.


capacity : n. 1. Güç, yetenek, kapasite, herhangi bir şeyi yapabilme yeteneği; 2. Herhangi bir cismin işgal ettiği yer, hacım; 3. Zihnin anlama ve kavrama yeteneği, zihin kapasitesi; 4. Elektrik akımına maruz kalan cismin elektrik yükünü alma veya tutma özelliği.


cephalotribe : n. Fetüs başını ezmeye ve çekmeye mahsus özel doğum aleti.


ceroma : n. Yumuşama ile belirgin dejenerasyon gösteren tümör (Balmumu yapı ve kıvamı gösterir).


diptera : n. Emici veya delici nitelikte ağız yapısına sahip iki kanatlı böcekler takımı (Sinekler, sivrisinekler v.s.).


enclave : n. Organ veya dokunun içine sarılmış şey.


epizoology : n. Hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalıkları ve hastalık salgınlarını konu alan bilim dalı.


globulin (e) : n. biochem. Kandaki protein, globülin.


hemolymph : n. Kan ve lenfa.


hexachlorophane : n. Bakterisit ve bakteriyostatik etkiye sahip bir madde (Ameliyat ve müdahalelerden önce el temizliği için kullanılır).


hirschsprung's disease : n.Megakolun, konjenital olarak barsaklarda ganglion oluşumunun mevcut olmaması.


iodum : n. biochem. See: iodine.


iophobia : n. Marazi zehir korkusu, iyofobi.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


micrencephaly : n. Beynin anormal ve küçük ve tamg elişmemiş olması, mikrensefali.


notal : a. See: Dorsal.


ovalbumin : n. biochem. Yumurta akından elde edilen albümin.


parametritis : n. Parametriyum iltihabı, parametrit.


penoscrotal : a. Penis ve skrotum'la ilgili.


phonophotography : n. Ses dalgalarının fotoğrafla kaydedilmesi.