Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

habenular nedir?

habenular : a. Habenulaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeder : n. Hemofili'de olduğu gibi, sık sık kanama yoluyla kan kaybeden kimse.


blennothorax : n. Göğüste mukus birikimi, özellikle bronş ve alveollerde mukus toplanması.


deplete : v. Kan almak suretiyle beden dolgunluğunu izale etmek, boşaltmak.


ecchymotic : a. Ekimoz'la ilgili.


subneural : a. Siniraltı, sinir altında bulunan.


heterogamy : n. Büyüklük ve yapı bakımından farklı cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


hyperesthesia : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk, dev yapılılık.


iridoptosis : n. İris düşmesi.


ischiovertebral : a. İschium ve omurga ile ilgili.


lissencephalia : n. Beyin yüzeyinde kıvrım (gyrus) yokluğu.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


onchocerca : n. Filaria türü asalakların kurtçuk şekli.


pandiculation : n. Esneme ve gerinme hareketi, pandikülasoyn.


paragraphia : n. Yazarken sözcükleri yerinde kullanamama, istenilen anlamı verecek sözcükleri seçememe sebebiyle düşündüğünü yazı halinde ifade edememe.


phenylalanine : n. Tiroksin ve adrenalin ile ilgisi olan temel bir amino asit.


pneumocentesis : n. Toplanan sıvı veya cerahati boşaltma amacıyla akciğer ortası açık iğne sokma, akciğer ponksiyonu, pnömosentez.


post prandial : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


pyrenolysis : n. Hücre çekirdekçiği (nukleolus)'nin eriyip dağılması.


quadriceps : a. &n. Dörtbaşlı (kas).


resectoscopy : n. Transüretral prostatektomi.