Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

habenular nedir?

habenular : a. Habenulaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharochalasis : n. Üst göz kapağı derisinin kapak aralığına sarkacak şekilde hipertrofi gösterişi.


clonicotonic : a. Hem klonik hem tonik kasılmalar gösteren.


conchitis : n. Konka iltihabı.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


fistulotomy : n. Fistülü yarma ameliyesi, fistülotomi.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


glomerulosclerosis : n. İltihab sonucu olarak gelişen böbrek glomeruluslarının fibrosisi.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


subfrontal : a. Alın lobu veya kıvrımı altında bulunan.


hemocytopoiesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


idiosyncrasy : n. Marazi fazla hassasiyet, idyosenkrazi.


kysthitis : n. Vagina iltihabı.


leiomyoma : n. Çizgisiz kas lifi tümörü.


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.


maldevelopment : n. Kusurlu gelişim, gelişim anomalisi.


orchioscirrhus : n. Testis sertleşmesi.


panatrophy : n. Çeşitli kısımların atrofisi, panatrofi.


placentography : n. Plasentanın röntgenle muayensi.


radiocardiography : n. Radyoaktif madde ihtiva eden kanın kalp boşluklarından geçmesi esnasında elde edilen grafik.


register : n. 1. Bir kurumda isimleri resmi deftere kaydetme,resmi kayıta geçirme; 2. Resmikayıt defteri, kütük; 3. Sesin genişliği.