Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

habenular nedir?

habenular : a. Habenulaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavern : n. 1. Patolojik doku boşluğu; 2. Akciğer tüberkülozu gidişinde akciğerlerdeg örülür, kovuk, mağara, kavern, caverna.


chilly : a. Üşütücü, osğuk.


colistin : n. Birçok gram pozitif organizmalar üzerinde etkisi olan bir antibiyotik.


colpocystotomy : n. Vagina duvarından kesit yaparak mesaneyi açma.


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


effusion : n. dökülme, dökülen madde.


eradication : n. kökünden kazıma, kökünü kurutma, tatamen ortadan kaldırma.


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


hemithyroidectomy : n. Tiroidin bir lopunun ameliyatal çıkarılması.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.


laryngopharyngeal : a. Gırtlak ve yutağa ait.


lead : n. biochem. Pb sembolü ile bilinen, atom no:82 ve atom ağırlığı: 207.21 olan kimyasal element, kurşun, plumbum.


lumb(o) : pref. Bel.


mucosedative : a. Mukoza üzerinde, tahriş nedeniyle duyulan acı ve yanma hissini hafifleten veya ortadan kaldıran.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


ostium : n. (pl. ostia). Delik, ağız, orificium.


pneumoarthrography : n. Hava zerkedildikten sonra bir eklemin radyografisi.


proplasmocyte : n. Plazmositor lökosit serisinin ilkel hücrelerinden proplazmosit.


psyche : n. Akıl