Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

habenular nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

habenular : a. Habenulaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernoscope : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğunu gözle muayene için kullanılan alet.


cenesthesia : n. Herhangi bir olayın beş duyu ötesinde hissedilmesi, altıncı his.


centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


cervicoplasty : n. 1. Boyun üzerinde yapılan estetik ameliyat; 2. Uterus serviksi üzerinde yapılan estetik ameliyat.


chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


diaclasia : n. 1. Kemiği kırma, eğrilik veya şekil bozukluğu gösteren kemiği düzeltme amacıyla kırma; 2. Kemik'te eğrilik veya şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla meydana getirilen kırık.


epiblepharon : n. Üst veya alt göz kapağı kenarlarının içe kıvrılmasıyla belirgin doğuştan anomali.


ergometer : n. Kas kontraksiyonlarının gücünü, dolayısıyla kasın çalışma yeteneğini ölçen alet.


gastrohepatic : a. Mide ve karaciğere ait, mide-karaciğer.


histology : n. Mikroskopik anatomi,histoloji, dokubilim, histologia.


infiltration : n.&v. 1. Bir dokuda kendisi için anormal olan maddelerin toplanması hali, enfiltrasyon; 2. Süzmek, süzülmek.


intoxation : n. Bakteri toksinlerininsebep olduğu zehirlenme hali.


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


mal : n. Hastalık.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


mastopathy : n. Göğüs hastalığı veya ağrısı, mastopati.


methylcellulose : n. biochem. Selülozun metil esteri olup, müleyyin olarak veya losyon, merhem gibi müstahzarların hazırlanmasında kullanılan toz.


microcheiria : n. Elleri normalden küçük olması, küçük ellilik, mikrokiri.


parablepsis : n. Hatalı görme, gözlerin eşyayı, olduğunun dışında yanlış algılaması, cisimlerin olduğundan başka şekillerde algılanması ile belirgin görme bozukluğu.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.