Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

habenular nedir?

habenular : a. Habenulaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burkitt's lymphosarcoma : n. Endemik malarya ve sivrisinek kaynaklı viral hastalıkların fazla miktarda görüldüğü, ayrıca çok aşırı güneş ışığı alan Afrika'daki bazı coğrafik bölgelerde çocukların çenelerinde görülen bir çeşit habibs tümör.


catecholamines : n. Adrenalin noradrenalin ve isoprenalin, farmakolojik bakımdan önemli olan katekolaminlerdir ve hepsi de , sinir impulslarının özellikle sempatik sistemde-iletimini sağlarlar.


congested : a. Kanla dolu, aşırı kanlanmış, konjesyon halinde.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


discoid : a. Disk'e benzeyen, disk şeklinde.


endolaryngeal : a. Larenkste bulunan, larenks içi.


epicritic : n. Isı, dokunma gibi hassas duyuları nitelendirmek için kullanılan bir deyim.


flax : n. Keten, keten bitkisi.


physiognosis : n. Yüzdeki ifade ve görünümden hasatlığı teşhis etme.


hydatic : a. 1. Hidatid kist'le ilgili; 2. Hidatid kistlerden oluşmuş, hidatid kistler gösteren.


hydrophilous : a. 1. Suya karşı fazla ilgisi olan; 2. Suyu çeken madde, hidrofil.


meso : pref. 1. Arasında (orta); 2. Periton bağı, zar askı, meso (mezo).


multinodualr : a. Çok nodüllü.


noninflammatory : a. İltihapla ilişkili olmayan, iltihap göstermeyen, çevreye ilerlemeyen (hastalık hakkında).


opiumism : n. 1. Afyon kullanma alışkanlığı, opiomani; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


panotitis : n. İç ve orta kulak iltihabı, panotit.


phlegmonoid : a. Flegmon'a benzeyen.


plasmochin : n. biochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sentetik kinolin bileşimi.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.


propeptone : n. biochem. See: Hemialbumose.