Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

habenula nedir?

habenula : n. (pl. habenulae). Habenula (kozalaksı beze ait uzantılar).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chordoskeleton : n. Embriyo'da omurga taslağı çevresinde gelişen iskelet kısmı.


dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


diaxon : n. İki aksonlu sinir hücresi.


duodenectasis : n. Duodenum'un genişlemesi.


exogenous : a. Dıştan doğan, hariçten büyüyen.


expiration : n. 1. Nefes verme, nefes çıkarma; 2. Nefes, soluk, espirasyon.


hook : n. Çekme veya tutma için kullanılan kancalı bir alet.


iodinophile : n. See: iodinophil.


jejunoileostomy : n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.


laqueus : n. bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel.


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


microorganism : n. Yalnız mikroskopla görülebilen organizma, mikroorganizma.


microphakia : n. Göz merceği (billur cisim) nin normalden küçük olması, mikrofaki.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


myositis : n. kas iltihabı, miyozit.


parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.


peritendineum : n. Kiriş kını (kılıfı), peritendinyum.


pinus : n. Epifiz bezi. See: Corpus pineale.


postorbital : a. Orbita arkası, orbita arkasında.


prehension : n. 1. Tutma, yakalama, kavrama; 2. Anlayış, idrak, kavrayış.