Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

habena nedir?

habena : n. Kozalaksı bezin sapı, habena.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiogram : n. Kardiyografın kaydettiği çizgi, kardiyogram.


dyflos : n. Neostigmin ve eserine benzer etkisi olan bir fluor türevi.


epiplocele : n. Omentum fıtığı, epiplosel.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


excreter : n. İdrar veya dışkısı ile çevreye mikrop veren.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


manikin : n. Anatomi modeli.


meconism : n. Afyonlu zehirlenme, mekonizm.


motility : n. Hareket kuvveti veya yeteneği, motilite.


nakuruitis : n. Bir çeşit kobalt azalması hastalığı.


nelaton's line : n. Spine iliaca anterior superi ile tuber ischii'yi birleştirdiği farzolunan hayali çizgi.


nephralgy : n. See: Nepralgia.


neurosecretion. : n. Sinir hücrelerinden meydana gelen hormonlar.


neurotoşin : n. Sinir dokusunu harap eden toksin, nevrotoksin.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


paranoiac : a. 1. Paranoya ile ilgili, paranoyaya bağlı; 2. Paranoya gösteren, paranoya ile belirgin; 3. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


photodermia : n. Işık yüzünden meydana gelen deri iltihabı, fotodermi.


policlinic : n. Hastane dışındaki hastaların muayenesine mahsus hastane kısmı, poliklinik.


ponos : n. Çocuk kala-azarı.


quinidine : n. biochem. Kinidin, chincona bitkilerinden elde edilen bir alkaloid (kalb aritmilerinde kullanılır).