Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

habena nedir?

habena : n. Kozalaksı bezin sapı, habena.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

constitutional : a. 1. Doğuştan, bünyevi, 2. sıhhi.


darrows solution : n. Potasyum klorür, sodyum klorür ve sodyum laktat ihtiva eden bir çözelti.


decarbonization : n. Akciğerler yoluyla kandaki CO2'in atılması, dolayısıyla O2 alınarak kanın temizlenmesi.


deoxyribonucleic acid : n. Hücre nukleusunda bulunan doğal karbonhidrat.


diastematomyelia : n. Omurilik'te, çift gibi görünüm veren doğştan uzunluğuna yarık bulunuşu hali.


dynamogenesis : n. Enerji meydanag elişi, güç oluşması.


esterolytic : a. 1. Esteroliz'le ilgili; 2. Esteroliz'e sebep olan.


evacuator : n. Tahliye sağlayan aygıt.


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


fibropurulent : a. Bağ dokusu lifleri ve cerahat ihtiva eden.


geumaphobia : n. tat veya koku veren maddelerden aşırı derecede tiksinme.


ideomotion : n. Zihinde uyanan herhangi bir fikir, düşünce veya hayalin vücut kaslarını kendiliğinden harekete geçirmesi, fikir ve düşünceye bağlı olarak kasın istemdıı hareket göstermesi.


intersystole : n. Kalb kulakçığı sistolu ile karıncık sistol'ü arasında geçen kısa zaman aralığı.


osteochondral : a. Kemik ve kıkırdağa ait.


pestle : n. Havan eli, havan tokmağı.


photopia : n. Gözün ışığa uyması, fotopi.


pneumoresection : n. Akciğerin kısmen çıkarılması.


pneumotypanum : n. Timpan boşluğu (orta kulak)'nda hava toplanması.


protosyphilis : n. Frengi'nin ilk devresi, See: Primary syphilis.


pseudosclerosis : n. Tremor, göz siniri atrofisi ve sinir bozuklukları ile birlikte görülen hepatolentiküler dejenerasyon.