Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

gynander nedir?

gynander : n. Jinandrizm gösteren kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotripsis : n. Yaşlılığa bağlı olarak derinin yıpranması, deri aşınması.


bursitis : n. Burs iltihabı.


cebocephalus : n. Sebosefali gösteren hilkat garibesi.


cion : n. Küçük dil, uvula.


clinomania : n. Marazi yatma eğilimi, yataktan çıkmak istememe hastalığı.


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


control : n. 1. Gözlem altında tutmak, kontrol etmek; 2. Gözlem (deney) sonuçlarını karşılaştırmada standart olarak kullanılan herhangi bir şey (deney hayvanı gibi).


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


effeminate : a. Kadınımsı, kadına has, erkek davranışına benzemeyen.


egotist : n. Kendini beğenen kimse, aşırı övünen kişi.


fruit : n. Meyva.


hemopathy : n. Kan hastalıkları.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


hyperglycosuria : n. İdrarda çok fazla şeker bulunması.


intrapolar : a. İki kutup arasındaki boşlukta bulunan.


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


monocle : n. Bir göz önüne konan mercek, monokl.


path : n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir tarzı; 2. Sinir demetinin seyir yolu.


pedialgia : n. Ayakta hissedilen ağrı, ayak ağrısı.


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.