Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

gynander nedir?

gynander : n. Jinandrizm gösteren kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blood : n. Kan, sanguis.


bradycardia : n. Kalbin dakikadaki vuruş sayısının azalması.


cordate : a. See: cordiform


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


dol : n. Ağrı birimi, ağrının şiddetini belirtmede kullanılan ünite.


Felty's Syndrome : n. Lökopeni ve splenomegali ile birlikte görülen kronik artrit tablosu.


gastrolineal : a. Mide ve dalağa ait, mide-dalak.


gastro-oesophageal : a. Mideye ve oesophagusa ait olan, her iki oluşumu ilgilendiren.


genitofemoral : a. Cinsiyet organları ve bacaklarla ilgili.


gout : n. Gut, Nukleoprotein metabolizmasının bozulması sonucu eklemlerdeki kıkırdaklarda ürat tuzlarının toplanmasından doğan hastalık (damla hastalığı).


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


magnification : n. Büyültme (mikroskop).


onchocerca : n. Filaria türü asalakların kurtçuk şekli.


palatitis : n. Damak iltihabı, palatit.


palpebrate : a.&v. 1. Göz kapaklarına sahip, göz kapaklı (hayvan); 2.Göz kırpmak.


parachroma : n. Cildin renksizleşmes,i cilt uçukluğu.


parthenogenetic : a. Partenogenez şeklinde üreme gösteren.


partial : a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.


pederasty : n. Oğlancılık, kulamparalık, cinsi zevkini oğlanla tatmin etme, pederasti.


phagocytes : n. Bakterileri ve sair yabancı cisimleri yiyebilen lökosit, fagosit.