Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

gynander nedir?

gynander : n. Jinandrizm gösteren kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bladder : n. 1. Mesane, idrar kesesi, sidik torbası, vezika; 2. İçinde sıvı veya gaz bulunan membranöz yapıda kese.


defecation : n. Dışkının dışarı atılması, defihacet.


demonstrator : n. Göstererek öğreten kişi, deneysel olarak anlatan öğretmen, demonstratör.


diagnostics : n. Hastalıkları teşhis etme bilimi, tanı bilimi.


gestagenic : a. Progesteron etkisi gösteren, endometriyum'da sekretuvar değişikliğe sebep olan.


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


imbecile : a. Geri zekalı, aptal.


inductothermy : n.Endüktoterm cihazı ile sun'i hararet meydana getirilmesi, endüktotermi.


infraction : n. Kırık ucun kemikten ayrılmadığı kırık, tam olmayan kırık.


necrogenic : a. Ölülelrle temastan ileri gelmiş.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


pethilorfan : n. Pethidine ve levallorhan karışım bir ilaç (Özellikle doğum ağrıları esnasında duyulan acıyı hafifletmede kullanılır).


planomania : n. Gezip dolaşmağa aşırı düşkünlük, evinden ayrılıp uzun süre diğer yerlerde gezip dolaşma eğilimi.


postmature : n. Miad geçmesi, beklenen doğum tarihinin gecikmiş durumda olması.


radiumization : n. Patolojik lezyonu, tedavi amacıyla radyum ışınları etkisine maruz bırakma, radyum tedavisi.


saphena : n. Safen siniri ve toplardamarı (bacak), safen.


specific difference : Tür farkı.


stupefacient : a. Sersemletici, hissi uyuşturucu, narkotik, soporifik.


tabophobia : n. Marazi tabes korkusu.