Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

gynander nedir?

gynander : n. Jinandrizm gösteren kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiolectasis : n. Bronşiyollerin genişlemesi.


cardioclasis : n. Kalb yırtılması, kalb duvarının yırtılması.


cytoplasm : n. Çekirdek dışında yer alan yaşayan hücre bölümü.


diastalsis : n. Barsakta, kontraksiyon dalgasından önce bir gevşeme dalgasının oluşmasıyla belirgin peristaltik hareket şekli.


eiloid : a. Halka veya kangal şeklinde.


glaze : n. Perdah (dişçilikte).


hydrous : a. biochem. Sulu, terkibinde su bulunan.


indagation : n. Dikkatle araştırma, titizlikle muayene.


lubricant : n. Kayganlaştırıcı madde, yağlayıcı madde, hareket esnasında birbirine değen yüzeylerin kayganlığını sağlama veya müdahale yapacak el veya aleti kaygan hale getirme amacıyla kullanılanl sıvı yağ, krem veya benzeri bir madde.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


neurotony : n. Ağrıyı ortadan kaldırma amacyıla ilgili sinirin ameliyatla gerilmesi, nörektazi, nörotoni.


ovulin : n. Yumurtalığın iç salgısı.


product : n. 1. Müstahzar; 2. Ürün.


prosopagus : n. Yüzlerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


prostatodynia : n. Prostat ağrısı.


ricketsiosis : n. Rickettsia cinsi mikro-organizmaların sebep olduğu enfeksiyon, riketsia enfeksiyonu.


schematic : a. 1. Şema ile ilgili; 2. Çizgisel olarak gösteren, şematik.


stasis- : suff. İdame eden.