Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

guanoclor nedir?

guanoclor : a. Antihipertansif, tansiyon düşürücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromethyl : n. Etil bromür.


cortiadrenal : a. Böbreküstü korteksine ait.


face-bow : n. Dişçilikte alt ve üst çene arasındaki yapısal ve görevsel ilişkileri tesbitte kullanılan özel alet.


glycometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.


glycoregulation : n. Şeker metabolizması kontrolü.


heterophoric : a. 1. Heterofori ile ilgili; 2. Heterofori gösteren kimse.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


karezza : n. Coitus reservatus.


kelp : n. Bir çeşit esmer deniz algı otunun iyot çıkarmak için alınan külü.


lethal : a. Öldürücü.


megalocardia : n. Kalbin anormal büyümesi, kalp hipertrofisi.


oneirism : n. Ayakta uyuma.


osteosis : n. Osteoz: 1. Kemik dokusunun gelişimi, kemik oluşumu; 2. Kemikte tümör oluşumu.


pronometer : n. Ön kol ve elin pronasyon derecesini ölçen alet, pronometre.


refrigerant : a. Ateşi ve susuzluğu gideren.


renipelvic : a. Böbrek pelvisi ile ilgili.


sclerostomy : n. Skleranın drenajlı ameliyatı.


spermatolysin : n. Spermatozoidleri yokeden bir lizin.


sponoyle : n. Omur, vertebra.


substantia : n. (pl. substantiae). See: Substance.