Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

gravitational nedir?

gravitational : a. Yerçekimi etkisi altında kalan yerçekimine bağlı olarak meydana gelen.

gravitational ulcer : Varis ülseri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


deltoid : a. Deltamsı, deltoideus


dermatotomy : n. 1. Cilt anatomisi; 2. Deriyi açma ameliyatı, dermatotomi.


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


entomion : n. Parietal kemiğin mastoid açısının ucu.


eserine : n. See: Physostigmine.


extrapleural : a. Plevra boşluğu dışında olan.


fungemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantarların bulunuşu.


haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).


hydropyosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uteruna)'nün sıvı ve cerahat birikimi nedeniyle şişmesi.


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


illinition : n. See: İnunction.


lipio-arthritis : n. Eklelerin yağ dokusu iltihabı.


nystagmoid : a. See: Nystagmiform.


onyx : n. 1. Oniks: Gözün iç hücresinde bulunan cerahat; 2. Tırnak.


orthochromia : n. Eritrositlerin normal hemoglobin muhtevası, ortokromi.


paramitome : n. See: Hyaloplasm.


pentolysis : n. pentozun ayrışması veya parçalanması, pentoliz.


polymerization : n. Polimer halinde birleştirme veya birleşme, polimerizasyon.


polyodontia : n. Diş adedinin normalden fazla olması, çok dişlilik, poliyodonsi.