Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

gravitational nedir?

gravitational : a. Yerçekimi etkisi altında kalan yerçekimine bağlı olarak meydana gelen.

gravitational ulcer : Varis ülseri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blender : n. Karıştırıcı (alet veya kimse).


carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


case : n. Hastalık hali, vak'a.


cerumen : n. Dış kulak kanalında bulunan özel gudde tarafından salgılanan balmumuna benzer kahverengi sıvı, kulak kiri, kulak yağı.


choledochoduodenostomy : n. Ana safra kanalı ile duodenum arasında ameliyatla geçit oluşturma.


cyanide : n. biochem. Siyanür.


dacryoadenectomy : n. Gözyaşı bezinin ameliyatla çıkarılması, dakriyoadenektomi.


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


expiration : n. 1. Nefes verme, nefes çıkarma; 2. Nefes, soluk, espirasyon.


fibrocystoma : n. Lifli elementelr ihtiva eden kistik tümör, fibrosistom.


glaze : n. Perdah (dişçilikte).


hysterospasm : n. Rahim (uterus) spazmı, histerospazm.


illusional : a. 1. İllüzyonlarla ilgili; 2. İllüzyonlar gösteren.


intralymphatic : a. Bir lefn damarı veya lenf guddesi içinde.


masseteric : a. Masseter'e ait.


myograph : n. kas büzülmelerinin tesirlerini kaydeden cihaz, miyograf.


myomatosis : n. Bütün vücutta miyom oluşuum.


neurofibrilia : n. See: neurofibril.


odontoma : n. Diş sürme zamanında diş etinde meydanag elen ufak şiş (apse), odontom.