Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gravitation nedir?

gravitation : n. Cisimlerin yere doğru çekilmesi, yerçekimi gücü; 2. Bir cismi bütün halinde tutan tanecikleri arasındaik çekim, cazibe kuvveti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulotomy : n. Bir kapsül üzerinde insizyon yapılması genellikle göz merceğini çevreleyen kapsül için kullanılanl bir deyim.


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


contraindication : n. Belirli bir tedavinin münasip olmadığını ifade eden hal, kontraendikasyon.


corediastasis : n. Gözbebeğinin genişlemesi, genişlemiş gözbebeği.


crasis : n. Normal yapı ve kıvam gösteriş hali, vücut sıvılarının özellikle kanın normal bileşimde oluşu.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


ectoderm : n. Dışderi, ektoderm, ektoblast.


encephaloma : n. Beyin kanseri, ensefalom.


gram-negative : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı almayan.


haustus : n. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı.


hemometra : n. See: Hematometra.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


local infection : Lokal enfeksiyon.


methaqalone : n. Hipnotik.


mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.


necrotic : a. 1. Nekroz'la ilgili; 2. Nekroz gösteren, nekroz'la belirgin.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


pneumonophthisis : n. Akciğer tüberkülozu.


postorbital : a. Orbita arkası, orbita arkasında.


prohormone : n. Hormon öncüsü madde.