Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

gravitation nedir?

gravitation : n. Cisimlerin yere doğru çekilmesi, yerçekimi gücü; 2. Bir cismi bütün halinde tutan tanecikleri arasındaik çekim, cazibe kuvveti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorator : n. Kalb seslerine ait gözle görülebilen kayıtların elde edilmesinde kullanılan aygıt.


catalase : n. biochem. Hidrojen peroksidi ayrıştırabilen bir enzim, katalaz.


chlortetracycline. : n. biochem. Streptomyces aurefoaciens'den elde edilen geniş spektrumlu bir antibiyotik.


crystallitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


gravidity : n. Gebelik.


hirsutism : n. Özellikle kadınlarda derideki kılların normalin üstünde çoğalması, aşırı kıllılık.


hysteroneurosis : n. Uterus lezyonuna bağlı sinir hastalığı, histeronevroz.


indivisible : a. Kendisintden daha ufak parçaya ayrılmaz, bölünmez.


junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


microsurgery : n. Ameliyat esnasında binoküler ameliyat mikroskobu kullanılarak gerçekleştirilen cerrahi girişim, genellikle kulak ameliaytlarında başvurulan bir yöntem.


orchiditis : n. Testis iltihabı, orşidit.


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.


pareira : n. 1. Chondodendron tomentosum kökü; 2. Müdrir ve kuvvet ilacı olarak kullanılır.


pathomimesis : n. Bir hastalığın belirtilerini taklidetme.


periblast : n. Nüvedışı hücre protoplazması.


salicylic acid : n. Fungisid ve bakteriostatik özellikleri olan ve birçok cilt müstahzarının hazırlanmasında kullanılan bir madde.


semel : adv. Bir kere, bir defa.


silicotic : a. Silikoza ait.


stibialism : n. Antimuan (antimony) zehirlenmesi.