Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

gravitation nedir?

gravitation : n. Cisimlerin yere doğru çekilmesi, yerçekimi gücü; 2. Bir cismi bütün halinde tutan tanecikleri arasındaik çekim, cazibe kuvveti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


corticobulbar : a. Beyin korteksi ve medulla oblongata ile ilgili.


corticocerebral : a. Beyin korteksi ile ilgili.


diverticulum : n. (pl. diverticula). See: Diverticle:


ectopia : n. See: Ectopy.


focalization : n. 1. Temerküz; 2. Muayyen mıntıkaya hasretme (hastalık), fokalizasyon.


frenzy : n. Delicesine taşkınlık, çılgınlığa yaklaşan aşırı heyecan ve coşku hali.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


geophagy : n. Toprak yeme itiyadı, jeofaji.


intergrade : n. Ara devre, geçiş devresi.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


uterovaginal : a. Rahim (uterus) ve vaginaya ait.


vaccination : n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


hypalgic : a. Sızı dindirici.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


maietics : n. See: obstetrics.


megacephalic : a. Büyük kafalı.


microscelia : n. Bacakların normalden küçük olması, küçük bacaklılık, mikroseli.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.