Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

granulopoiesis nedir?

granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachymetropia : n. See: Myopia.


broca's area : n. Cerebrum'un sol yarı küresinde, Sylvius yarığının başlangıç bölümünde bulunan motor konuşma merkezi.


cysticercus : n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.


dimethylaniline : n. biochem. Anilinden çıkarılan renksiz ve kokulu bir yağ, dimetilanilin.


gonalgia : n. diz ağrısı (romatizması).


gynandrism : n. 1. Jinandri, erkekte hermafrodizm; 2. Kadında psödohermafrodizm.


gyrate : v. & a. 1. Dönmek, bir eksen etrafında daire şekilnde devretmek; 2. Halka veya helezon şeklinde bükülmüş.


inhibition : n. Herhangi bir olayın meydana gelmesine engel olma, inhibisyon, azaltıcı tesir yapma.


lipogenesis : n. Yağ oluşumu, lipojenez.


macroglossia : n. Dilin büyümesi, makroglosi.


mancinism : n. Sol elini daha hünerle kullanma hali, solaklık.


nephrolytic : a. Böbrek dokusunu eritici.


ossiculotomy : n. Kulak kemikçikleri ameliyatı.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


parainfluenza virus : n. Akut üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan bir virus.


pharyngoscleroma : n. Yutak skleromu.


plasmotropism : n. Dalak ve kemik iliğinin, alyuvarları tutup tahrip etme yeteneği.


proctoplasty : n. Rektumun plastik tamiir, proktoplasti.


prussic : a. biochem. Kiyanus nevinden, kiyanusi.