Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

granulopoiesis nedir?

granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbamide : n. Bir çeşit üre türevi, suyunu kaybetmiş toz halindeki üre (Tedavide diüretik olarak kullanılır).


cardiometer : n. Kalbin çalışma gücünü ölçen alet.


cheilocarinoma : n. Dudak kanseri.


cholangieohepatitis : n. Karaciğer ve safra yollarının iltihabı durum.


culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


dyssomia : n. uykusuzluk, uyuyamamazlık, uyku düzensizliği.


eşesion : n. Doku yüzeyinin derece derece harabiyeti, dokunun yüzeyel kısılarının gittikçe aşınma veya yenme göstermesi.


gynandrism : n. 1. Jinandri, erkekte hermafrodizm; 2. Kadında psödohermafrodizm.


hematocyst : n. Mesanede kan toplanması.


hemocatheresis : n. Kırmızı kan yuvarlarının yok olması.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


iridal : a. İrise ait.


Köhler's Disease : n. Naviküler kemikte görülen osteokondrit.


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


metropathy : n. See: Metropathia.


mnemonic : a.&n. 1. Hafızaya yardımı olan, hafızayı kuvvetlendiren; 2. Hafızaya ait; 3. (pl.) Hafızayı kuvvetlendirme sanatı veya usulü, hafızayı terbiye bilimi.


orris : n. İris florentina kökü olup, dış macunu, ilaç veya lavanta imalinde kullanılır.


peripancreatitis : n. Pankreası saran dokuların iltihabı.


polykaryocyte : n. Çok nüveli dev hücre, polikaryosit.


spher : pref. Küre anlamına önek.