Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

granulopoiesis nedir?

granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blistering fluid : n. Karşıt tahriş yapan bir madde.


crater : n. Etrafı kabarık kenarlarla çevrili çukur bölge, krater (ülserin orta kısmı gibi).


dimorphous : a. 1. Dimorfizm'le ilgili; 2. Dimorfizm gösteren.


entonic : a. Tansiyonu intizamsız.


epicystitis : n. İdrar kesesi üstü iltihabı, episistit.


epistrophic : a. Eksen kemiğe ait; epistrophicus.


lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.


guttur : n. Boğaz, gırtlak.


hemiachromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


homoglandular : a. Aynı guddeye ait.


intervalvular : n. Valvüllerarası.


intralymphatic : a. Bir lefn damarı veya lenf guddesi içinde.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


medicated : a. İlaçlı, ilaçlanmış.


megalencephalia : See: Megalencephaly.


mesonephroma : n. Mezonerfondan kaynak alan tümör, mezonefrom.


nanocormia : n. See: nanosomia.


neurodynia : n. Sinir ağrısı.


pelmatic : a. Ayak tabanı ile ilgili.


pericardiorrhaphy : n. Perikard dikilmesi.