Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

granulopoiesis nedir?

granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chasma : n. Esneme, istemdışı ağızın açılıp kapanması.


clapotage : n. Herhangi bir boşlukta bulunan suyun, çalkalanma osnucu çıkardığı ses, suyun çarpma veya sıçrama sesi.


emictory : a. n. İdrar söktürücü (ilaç).


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


esophagomycosis : n. Mantarların sebep olduğu yemek borusu hastalığı.


exploration : n. Keşif, araştırma, açınsama.


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


hirudiniasis : n. Sülüklerle meydanag elen enfeksiyon, sülüklerin deride kan emdikleri yerlerin iltihaplanıp ülserleşmesi ve devamlı kanama eğilimi göstermesiyle belirgin enfestasyon.


intubator : n. Larenks'ten endotrakeal tübün geçirilişinde kullanılan araç.


lalohobia : n. Konuşma korkusu, lalofobi.


lissencephaly : n. See lissencephalia.


M. D. : (Doktor of Medicine), Tıp doktoru.


nematode : n. Nematoda sınıfı herhangi bir solucan.


neuritic : a. Nevrite it.


nonacid-fast : a. Asite dirençsiz (Boyanmasını takiben %1 hidroklorik asit ihtiva eden alkol ile işleme tabi tutulduğu zaman rengini kaybeden bakterinin bu niteliğini belirtmede kullanılan terim).


oxychromatin : n. biochem. Asit anilin boyalarla boyanabilen kromatin kısmı, lantanin.


parabion : n. See: Parabiont.


parathyroidectomy : n. Paratiroidin ameliyatla çıkarılması.


paraproctium : n. Rektumv e anüsü çevreleyen bağ dokusu.


sight : n. 1. Görme; 2. Görüş kuvveti, görme yeteneği; 3. Gözün görebildiği mesafe, görme alanı.