Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

glucocorticoid nedir?

glucocorticoid : n. Glukoneojenez (proteinlerden glikoz ve glikojen yapımı) sağlayan ve insülin etkisini antagonize eden steroid yapısındaki hormonların ortak adı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyesophagus : n. Yemek borusunun normale oranla çok kısa oluşu.


cardioscope : n. Bir mercek sistemi ile optik düzeni olan, kalbin içini muayene etmek için kullanılan aygıt.


chondrolipoma : n. Kıkırdak veya yağ dokusundan oluşan tümör.


cystotomy : n. Mesaneyi yararak açma, ameliyatı, sistotomi.


dactyloscopy : n. Parmak izlerinin muayenesi, daktiloskopi.


gastrobrosis : n. Mideyi delme.


inhume : v. biochem. Muayyen bir sıcaklıkta kalması için sıcak toprağa gömmek.


isotonic : a. biochem.Eşit ozmotik basınçta olan.


ketone : n. biochem. Organik bir madde, keton.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


odontiasis : n. 1. Dişlerin etleri yarıp çıkması, diş sürmesi; 2. Diş sürmesi dolayısıyla gelen hastalık.


papillate : a. Üzerinde meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla örtülü.


parachromatism : n. Renk körlüğü, parakromatizm.


paragrammatism : n. Sözcükleri yerinde kullanamama, sözcüklerden gramer kurallarına uygun cümleler kuramama ile belirgin konuşma bozukulğu, paragramatizm.


paramastoid : a. Temporal kemiğin mastoid çıkıntısı yakınında, mastoid çıkıntıya bitişik.


phobism : n. Herhangi bir şeye karşı korku gösterme hali, fobizm.


polysomus : n. Bir başı ve birçok vücudu olan ucube.