Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

glossolabial nedir?

glossolabial : a. dil ve dudaklarla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotoxicology : n. Canlı organizmalar tarafından salgılanan toksik maddeler ve etkilerini konu alan bilim dalı, biyotoksikoloji.


cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.


flax : n. Keten, keten bitkisi.


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


hidradenoma : n. Ter bezlerinin adenomu.


hyperemia : n. Kan hücumu, hiperemi.


inhale : v. Solukla içeriye çekmek,teneffüs etmek, nefes almak.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


maidenhead : n. Kızlık zarı. See: Hymen.


melanoidin : n. bioühem. Albüminlerden elde edilen melanin.


metaplexus : n. Beyin dördüncü karıncığının koroid damar ağı.


otectomy : n. İç ve orta kulak dokularının ameliyatla çıkarılması, otektomi.


oxime : n. biochem. Hidroksilaminin bir aldehid veya keton tesiriyle elde edilen madde.


paraphrenia : n. Akıl hastalığı, bunama, parafreni.


pethilorfan : n. Pethidine ve levallorhan karışım bir ilaç (Özellikle doğum ağrıları esnasında duyulan acıyı hafifletmede kullanılır).


protraction : n. 1. Öne doğru uzanma, ileriye doğru çıkıntı gösterme; 2. Üst veya alt çene dişlerinin, normale oranla ileriye doğru çıkıntı göstermesi hali.


purulent : a. 1. Cerahat oluşturan, cerahatli; 2. Cerrahatle ilgili, cerahate balğı, 3. Cerahat gibi, cerahate benzer.


recording : n. Herhangi bir şekilde kaydetme, özellikle bir olayın seyrini çizelge halinde kağıt üzerine geçirme.


resolve : v. Eritmek.


rhodium : n. biochem. Rh sembolü ile bilinen, atom no:45 ve atom ağırlığı: 102.91 olan kimyasal element (nadir bulunur ve platin nev'indendir), rodyum.