Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

glossolabial nedir?

glossolabial : a. dil ve dudaklarla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrocyte : n. Kıkırdak hücresi.


conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


cryptococcus : n. Bir mantar türü.


cure : v. 1. Tedavi etmek, iyileştirmek, şifa vermek; 2. Sıhhate kavuşma, iyileşme, şifa; 3. Tedavi, hastalığı iyileştirmede uygulanan özel tedavi yöntemi.


frottage : n.1. Masajda oğma hareketi, oğma, masaj yapma; 2. Bir şeye devamlısürtünmekle cinsel haz duyma, özellikle, kalabalıktan istifade ederek kadına sürtünme ile cinsel hazza erişme, kertme (Bir cins cinsel sapıklık).


gampsodactylia : n. Ayak prmaklarının pençe şeklindeki deformasyonu.


haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.


hypermetropia : n. Yakını göremeyiş, hipermetropi.


hypersomnia : n. Uyku fazlalığı.


isochromatic : a. Her tarafında aynı renk gösteren, tümüyle aynı renge sahip.


lemmocyte : n. Sinirkını (nevrilem) hücresini yapan hücre, lemosit.


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


mamelonated : a. Meme başı şeklinde çıkıntı veya kabartılar gösteren.


massa : n. (pl. massae). See: Mass.


omoplata : n. Kürek kemiği, omuz kemiği, scapula.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


pachycephalia : n. Kafatasının normalden daha kalın olması.


perineocele : n. Perine fıtığı, perineosel.


pneumomediastinum : n. Mediyasten bağ dokusunda hava veya gaz bulunması.