Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

glossolabial nedir?

glossolabial : a. dil ve dudaklarla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerous : a. Kanserli.


cephalosporin : n. Kimyasal özellikleri penisilin'e benzeyen bir antibiyotik (Cephalosporium acremonium ve benzeri mantar türlerinden elde edilir).


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


embryogenesis : n. Embriyo'nun oluşma ve gelişmesi.


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


glomerullous : a. Yumakçıklı (yumacıklı), glomerulosus.


homeo : pref. Benze.


infra- : pref. Alt.


laliophobia : n. Konuşmaktan korkma, özellikle kekeleyeceği veya telaffuz hatası yapacağı korkusu ile konuşmaktan çekinme.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


mediocre : a. Orta derecede, üstün bir özellik göstermeyen.


metastasis : n. Bir hastalığın bir organdan diğerine siraeti, hastalık etkinlerinin kan veya lenf yolu ile taşınarak yeni odaklar yapması, metastaz.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


nerve : n. Sinir, veter, asap, nervus.


noctambulist : n. Uykusunda kalkıp gezen, noktabulist.


onychatrophia : n. Tırnak atrofisi, onikatrofi.


postsplenic : a. Dalak arkası, dalak arkasında.


pseudopodia : n. Sahte bacak.


rostrate : a. Gagalı.