Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

glossal nedir?

glossal : a. Dile ait, glosicus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cozymase : n. biochem. Bira mayası, kas ve kan serumunda bulunan bir koenzim.


epileptic : a. 1. Sar'alı, 2. Sar'aya ait, epileptik


erythrolysin : n. biochem. Eritrositleri eriten bir madde, eritrolizin.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


ileostomy : n. İleumun fistülizasyonu, ilyostomi.


hyperthermalgesia : n. Sıcaklığa karşı anormal duyarlık.


intra- : pref. İçinde, içi.


multi-infection : n. Birkaç patojen mikro-organizmanın birarada meydana getirdiği enfeksiyon.


omalgia : n. Omuz bölgesinde romatizmal ağrılar, omalji.


operator : n. Cerrah, operatör.


opposition : n. Karşıtlık, zıtlık, karşı koyma veya karşı etki gösterme hali.


pentasaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda boş molekül monosakarid veren bileşik şeker.


personology : n. Kişiliğin ve kişilik özelliklerinin incelenmesi.


prominentia : n. See: Prominence


protoporphyria : n. Protoporfirin artışı, eritrositlerde, dışkıda ve idrarda fazla miktarda protoporfirin bulunuşu ile belirgin patolojik durum, protoporfiri.


psoas : n. Belin iki kasından biri, psoas (kası) (psoas genetif olduğu halde nominatif olarak kullanılır).


rod : n. 1. Beş metrelik uzunluk ölçüsü; 2. Çomak.


seed : n. 1. Tohum, meni, sperma, semen, ersuyu; 2. Zürriyet, evlat.


spasm : n. Bir kasın istek dışında olara birdenbire ve şiddetle kasılası, spazm.


toluidine : n. Bakterisit etkiye sahip bir toluen türevi, toluidin.