Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

glossal nedir?

glossal : a. Dile ait, glosicus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cauda : n. (pl. caudae). Kuyruk, bir organın kuyruksu parçası.


cholate : n. biochem. Kolik asit tuzu, kolat


endocrinotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


epicardial : a. 1. Epikart'la ilgili; 2. Epikardia ile ilgili.


galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.


greffotome : n. Deri veya doku grefi almada kullanılan özel bistüri.


hyperelectrolytemia : n. Klinik olarak meydana çıkmayan dehidratasyon.


hypermetrope : n. Yakını net olarak göremeyen kişi, hipermetropi gösteren kimse, hiperetrop.


hypermorph : a. & n. Vücudun üst kısmı olan ve oturduğu zaman kısa görünen (şahıs).


hypochondria : n. Merak, hipokondri (bir tür sinir illeti).


ichthyosarcotoxin : n. biochem. zehirli balıkların etinde bulunan ir toksin.


iodic : a. 1. İyot'la ilgili; 2. İyot'un sebep olduğu, iyot'a bağlı.


iodochlorhydroxyquin : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılanl kahverengi bir toz (C9H5CIINO).


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


longissimus : n. en uzun.


microscope : n. Mikroskop.


neurosyphilis : n. Merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin frengi, nörosifiliz.


nutritious : a. Besleyici, nutricius.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


pedobarometer : n. Bebeklerin ağırlığını ölçmede kullanılan alet.