Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

glomeriform nedir?

glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruit : n. Hırıltı veya uğultu niteliğinde patolojik ses, özellikle oskültasyon esnasında duyulan anormal ses.


co-ordination : n. uyum içinde cerayan eden hareket.


denture : n. Diş takımı, takım dişleri, takma diş.


embalming : n. İlaçlarla cesedi çürümeden muhafaza etme, tahnit, mumyalama.


episiorrhaphy : n. Vulvanın dikilmesi.


hepatotomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma, Repatotomi.


subinguinal : a. Kasık altında bulunan kasıkaltı, kasıkaltına ait, subinguinalis.


uvuloptosis : n. Damak düşüklüğü.


lenticonus : n. Göz merceğinin koni şeklinde çıkıntısı.


levorphanol : n. Morfin yerine kullanılan sentetik bir madde.


nephropyosis : n. Böbreğin cerahatlanması, nefropiyoz.


occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.


offspring : n. 1. Mahsul, zürriyet, evlat; 2. Çocuk.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


perilymphatic : a. 1. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen; 2. İç kulakta kemik labirent içindeki sıvı ile ilgili, perilenf'e ait.


plasmatorrhexis : n. Hücre zarının yırtılarak plazmasının dışarı çıkması.


pneumatogram : n. Pnömatograf tarafından kaydedilen grafik.


proponic acid : n. biochem. Organik sıvı bir asit (CH3CH2COOH).


psychoprophylaxis : n. 1. Kişinin akıl ve ruh hastalıklarına karşı korunması, kişilerin akıl ve ruh hastalıklarından korunması için gerekli önlemlerin tümü; 2. Gebe kadını zihnen ve bedenen doğuma hazırlamada uygulanan bir yöntem, çeşitli yollarla doğumun mahiyetini izah yanında belli figürler içinde yapılan gebelik jimnastikleri ile kadını doğuma hazırlama amacına yönelik bir metot.