Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

glomeriform nedir?

glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopleural : a. 1. Bronş ve plevra ile ilgili; 2. Bronş ve plevra boşluğu arasında oluşan.


central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


charcot's : n. İleri derecede tabes dorsalis veya syringomyelia vakaları ile birlikte görülen, bir eklemin tam anlamıyla düzensiz şekilde hareket etmesi hali.


colonorrhagia : n. Kolon'dan gelen kanama, kolon kanaması.


compression : n. Kompresiyon, alveol ve diş kavislerinin darlaşmış olması ile vasıflı olup: 2. Solunum yolları tıkanıklığı dolayısıyle ağız içinde menfi dıştan normal atmosfer tazyiki; 2. Ağızla solunum dolayısıyle yüz kaslarının kasılması ve sonucu alveol ve diş kavislerine tazyik yapması.


dentinalgia : n. Dentin ağrısı.


eiloid : a. Halka veya kangal şeklinde.


epithelialize : v. Soyulan bölgenin yeniden epitel'e örtülmesini sağlamak, epitelizasyonu temin etmek.


E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


exhibitionist : n. Cinsel organlarını, dürtü halinde gösterme eğilimi taşıyan kişi, exhibitionism'e müptela kişi.


hemoglobinometry : n. Kanda hemoglobin miktarının ölçülmesi.


homonomous : a. 1. Seri halinde birbirine benzer diziliş göseren, birbirinin aynı yapı ve şekil gösteren; 2. Türe has normal gelişme gösteren, aynı gelişme kurallarına uyan.


hypoestrogenemia : n. kanda düşük miktarda estrojen bulunuşu.


isospore : n. Karşı cinsiyette hücre ile birleşmeksizin gelişip olgunlaşan spor (Bazı bitki cinslerinde görülür).


latent : a. Gizli, belirti göstermeyen, latant.


menapthone : a. Kan pıhtılaşmasında K vitaminine benzer bir etkiye sahi polan, yağda eriyebilen sentetik bir madde.


neuroglial : a. Sinir sistemi destek dokusu (nöroglia) ile ilgi.i


opalgia : n. Yüz nevraljisi, nevraljik yüz ağrısı, opalji.


opsomenorrhea : n. Adet (menstruasyon) gecikmesi.