Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

glomeriform nedir?

glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptic : n. Kript iltihabı


ethionamide : n. Sentetik olarak elde olan pahalı bir tüberküloz ilacı.


febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.


glutin : n. biochem. Hububat proteinlerinin bir elementi.


hepatomelanosis : n. Karaciğer melanozu.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


idioglossia : n. Anlamsız sesler çıkarma.


increment : n. 1. Artma, çoğalma; 2. Fazlalık.


inframandibular : a. Mandibula altında.


insolation : n. 1.Güneş çarpması; 2. Hastaya güneş banyosu yaptıma.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


metaphysial : a. Metafiz'le ilgili.


paradox : n. Zıt olma hali, zıddiyet.


pericardiotomy : n. perikard ameliyatı.


pseudocholesteatoma : n. Yalancı kolesteatom.


retrogressive : a. Gerileyci.


rhinolaryngology : n. Burun ve larenks hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı, rinolarengoloji.


starvation : n. 1. Açlık, gıdasızlık; 2.Açlıktan ölüm.


stearopten : n. biochem. Uçucu bir yağın katı kısmı.


subpatellar : a. Diz kapağı (patella) atında.