Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gingivitis nedir?

gingivitis : n. Dişeti iltihabı, jenjivit, ulitis.

pregnancy gingivitis : Gebelikte dişeti iltihabı.


gingivitis aphtosa : Dişetinde peydaolan hastalıkla epitel defetleri.


gingivitis gravidarum : Dişetinin sişmesi ve enfeksiyonu.


gingivitis hemorrhagica : Spontan veya çok hafif temasla dişetinin kanaması.


gingivitis hypertrophica : Papil ve dişetinin hafif kanaması ve koyu siyanotik bir renk alması (hipertrofik olarak şişkin bir durumdadır).


gingivitis saturnina : Dişetinin kurşun renkli kenarı (ekseriya kronik kurşun zehirlenmesi sonucu).


gingivitis ulcerosa : Dişetinde, çok defa şiddetli ağrılı bir şişkinlik meydana elmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastula : n. Morula'yı oluşturan hücre kümesinin artması ve ortada boşluk farklılaşmak üzere yeni bir diziliş göstermesiyle belirgin gelişim devresindeki gebelik ürünü.


ecdemomania : n. Patolojik gezinme arzusu.


gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.


lactate : n. biochem. Laktik asidin tuzu, laktat.


teratogenic : a. Kusurlu organ veya doku oluşmasına sebep olan, fetüs'te malformasyon yaratan.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


ter in die : adv. Günde üç defa.


hypermyotonia : n. Kas tonüsünde aşırı artma


lithorite : n. İdrar kesesinde bulunan bir taşın parçalanması işleminde kullanılan aygıt.


marion's disease : n. İç üriner meatus'un hipertrofik stenozu.


monticulus : n. (pl. monticuli). Dağcık, tepecik.


neuroanastomosis : n. İki sinir arasında anastomoz yapılması.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


nuclein : n. biochem. Hücre nüvelerinde bulunan protein.


ophthalmologist : n. Göz hastalıkları uzmanı, göz doktoru, oftalmolog.


palinal : a. Geriye doğru hareket eden.


patellectomy : n. Patellanın ameliaytal çıkarılması.


periprostatic : n. Prostatı saran, prostat etrafında.


platrrhiny : n. burunun geniş oluşu, basık burunluluk (Burunun eni boyuna oranla daha uzundur).


retrusion : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tabii yerine oranla arkada yer alışı; 2. Faaliyet halindeki mandibula'nın gösterdiği geriye doğru hareket.