Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

gingivitis nedir?

gingivitis : n. Dişeti iltihabı, jenjivit, ulitis.

pregnancy gingivitis : Gebelikte dişeti iltihabı.


gingivitis aphtosa : Dişetinde peydaolan hastalıkla epitel defetleri.


gingivitis gravidarum : Dişetinin sişmesi ve enfeksiyonu.


gingivitis hemorrhagica : Spontan veya çok hafif temasla dişetinin kanaması.


gingivitis hypertrophica : Papil ve dişetinin hafif kanaması ve koyu siyanotik bir renk alması (hipertrofik olarak şişkin bir durumdadır).


gingivitis saturnina : Dişetinin kurşun renkli kenarı (ekseriya kronik kurşun zehirlenmesi sonucu).


gingivitis ulcerosa : Dişetinde, çok defa şiddetli ağrılı bir şişkinlik meydana elmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


carbonization : n. biochem. Kömürleş(tir)me.


chloruresis : n. İdrarla fazla miktarda klorid atılışı, aşırı klorür itrahı.


cocarboxylase : n. biochem. Pirüvik asidin parçalanmasında rolü olan bir enzim.


code : n. Bir kimsenin hareket ve davranışlarını yönlendiren adet, gelenek ve kurallar dizisi.


gnathoplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı.


group : n. biochem. Kimyasal bileşim hususunda birbirine benzer maddeler takımı.


hydrocephalic : a. Hidrosefaliye ait.


incudostapedial : a. Örs ve üzengi kemiklerine ait.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


mentum : n. Çeneucu, çene.


metromalacia : n. Uterus'un ileri derecede yumuşaması, metromalasi.


mutation : n. Değişme; 2. Ses değişmesi, mütasyon.


myoblast : n. Kas lifi hücresi olan embriyonik hücre.


orthochromia : n. Eritrositlerin normal hemoglobin muhtevası, ortokromi.


oviform : a. See: Oval.


pelvic : a. Pelvise ait, pelvicus.


periarteritis : n. Arter dış gömleğinin iltihabı, periarterit.


phallalgia : n. Penis'te hissedilen ağrı, penis ağrısı.


phlebotomist : n. Kan alam uzmanı.