Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

gingivitis nedir?

gingivitis : n. Dişeti iltihabı, jenjivit, ulitis.

pregnancy gingivitis : Gebelikte dişeti iltihabı.


gingivitis aphtosa : Dişetinde peydaolan hastalıkla epitel defetleri.


gingivitis gravidarum : Dişetinin sişmesi ve enfeksiyonu.


gingivitis hemorrhagica : Spontan veya çok hafif temasla dişetinin kanaması.


gingivitis hypertrophica : Papil ve dişetinin hafif kanaması ve koyu siyanotik bir renk alması (hipertrofik olarak şişkin bir durumdadır).


gingivitis saturnina : Dişetinin kurşun renkli kenarı (ekseriya kronik kurşun zehirlenmesi sonucu).


gingivitis ulcerosa : Dişetinde, çok defa şiddetli ağrılı bir şişkinlik meydana elmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotoxicology : n. Canlı organizmalar tarafından salgılanan toksik maddeler ve etkilerini konu alan bilim dalı, biyotoksikoloji.


celiotomy : n. Batın boşluğuna girmek üzere karın duvarına kesit yapma, karın açma ameliyatı.


chololith : n. Safra taşı.


contractor : n. Kasıcı, kısaltıcı, çekici.


diestrus : n. Çiftleşme mevsimined memeli dişisinin gösterdiği kızışma devreleri arasında, cinsel aktivitede durgunluk ile belirgin kısa süre.


dysmorphism : n. 1. Şekil bozukluğu; 2. İki maddenin yapı bakımından aynı olmasına rağmen şekillerinin farklı oluşu hali; allomormfizm; 3. Değişik şartlar altında farklı şekil gösterme hali (Bazı mikro-organizmalarda olduğu gibi).


enteromegaly : n. Barsağın anormal şekilde genişlemesi.


exhibitionist : n. Cinsel organlarını, dürtü halinde gösterme eğilimi taşıyan kişi, exhibitionism'e müptela kişi.


fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.


fissiparous : a. Hücre bölünmesi ile üreyen, bölünme ile çoğalan.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


uveoplasty : n. Üveanın plastik tamiri.


hyperelectrolytemia : n. Klinik olarak meydana çıkmayan dehidratasyon.


keratohelcosis : n. Korneanın ülserli hali.


member : n. Kol ve bacak gibi vücut parças4.


micrological : a. Mikroplar bilgisine ait.


oxyacetylene : n. biochem. Oksijen ile asetilen terkibinden meydana gelen bir gaz.


pachyhymenic : a. Kalın ciltli, derisi kalın.


plethysmograph : n. Bir vücut kısmının hacmini ve dolayısıyle kan muhtevasını ölçen alet, pletizmograf.