Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gingivitis nedir?

gingivitis : n. Dişeti iltihabı, jenjivit, ulitis.

pregnancy gingivitis : Gebelikte dişeti iltihabı.


gingivitis aphtosa : Dişetinde peydaolan hastalıkla epitel defetleri.


gingivitis gravidarum : Dişetinin sişmesi ve enfeksiyonu.


gingivitis hemorrhagica : Spontan veya çok hafif temasla dişetinin kanaması.


gingivitis hypertrophica : Papil ve dişetinin hafif kanaması ve koyu siyanotik bir renk alması (hipertrofik olarak şişkin bir durumdadır).


gingivitis saturnina : Dişetinin kurşun renkli kenarı (ekseriya kronik kurşun zehirlenmesi sonucu).


gingivitis ulcerosa : Dişetinde, çok defa şiddetli ağrılı bir şişkinlik meydana elmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


dactylolysis : n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.


depot : n. Depo.


gentamicin : n. Micromonospora purparea tarafından meydana getirilen bir antibiotik.


glycopenia : n. Kanda şeker miktarının azalması, glikopeni.


phthisiology : n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.


incise : v. Bistüri ile kesit yapmak, yarmak.


isomer : n. biochem. İzomerizm gösteren cisim, izomer.


mackenrodt's ligaments : n. Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.


malum : n. Hastalık.


oophorostomy : n. Yumurtalık kisti içinde drenaj maksadı ile delik açılması.


ophthalmothermometer : n. Göz hararetini kaydetme cihazı, oftalmotermometre.


ossicular : a. Küçük kemikle ilgili.


packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.


peptides : n. (pl.) Bir veya daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydanag elen kimyasal bileşikler.


plasmogamy : n. Hücre protoplazmalarınn birleşmesi, iki veya daha ziyade hücrenin çekirdeklerinde değişim olmaksızın protoplazmalarının kaynaşma yoluyla birleşmesi, bu nitelikte belirgin üreme.


poli(o) : pref. Gri madde.


posthypnotic : a. Hipnotizma sonu, hipnotizma'yı izleyen.


pound : n. 1. Libre; 373.2 gram veya 12 "ounce" lık eczacı ağırlık ölçüsü; 2. 453.6 gram veya 16 "ounce" lık adi ağırlıkbirimi.


probe : v.&n. 1. Derin yara v.s.'yi sonda ile yoklamak, sondaj yapmak; 2. Cerrahmili, sonda.