Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gingivitis nedir?

gingivitis : n. Dişeti iltihabı, jenjivit, ulitis.

pregnancy gingivitis : Gebelikte dişeti iltihabı.


gingivitis aphtosa : Dişetinde peydaolan hastalıkla epitel defetleri.


gingivitis gravidarum : Dişetinin sişmesi ve enfeksiyonu.


gingivitis hemorrhagica : Spontan veya çok hafif temasla dişetinin kanaması.


gingivitis hypertrophica : Papil ve dişetinin hafif kanaması ve koyu siyanotik bir renk alması (hipertrofik olarak şişkin bir durumdadır).


gingivitis saturnina : Dişetinin kurşun renkli kenarı (ekseriya kronik kurşun zehirlenmesi sonucu).


gingivitis ulcerosa : Dişetinde, çok defa şiddetli ağrılı bir şişkinlik meydana elmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dipsogen : n. Susuzluk yaratan madde, su ihtiyacı uyaran herhangi bir madde.


dissector : n. Teşrih yapan kimse, teşrihçi.


epidermophytosis : n. Epidermorphyton türü mantarlarla meydana gelen manter enfeksiyonu.


febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.


fructose : n. biochem. Bütün tatlı meyvalarda e baldabulunan bir hidrokarbon (C6H12O6).


gestation : n. Gebelik (müddeti).


hemorrhoidolysis : n. İlaç enjeksiyonu veya diyatermi ile basuların ortadan kaldırılması.


hydrophilic : a. Suyu emebilen su emici, nem alıcı.


lousicide : n. Bitleri öldürücü ilaç.


luteal : a. Corpus luteum'a ait.


merocaxalgia : n. Kalça ağrısı, merokoksalji.


myasthenia : n. Kas zayıflığı, miyastein.


neuromyopathy : n. Sinir ve kas arasındaik ilişkili çalışmanın bozulması ile belirgin herhangi bir hastalık, nöromiyopati.


orbicular : a. Dairesel, dairevi, orbicularis.


plasty : suff. Bir organ veya kısmın plastik tamiri.


pod : pref. Ayak anlamına önek.


pseudochromesthesia : n. Sesleri renk olarak alan hissiyet bozukluğu.


pyrenemia : n. Kanda çekirdekli eritrositlerin bulunuşu.


rachis, rhachis : n. Bekleği, omurga.


resorcin : n. biochem. Reçineden alınıp boya veya ilaç imalinde kullanılan billuri bir madde (C6H0O2).