Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

genual nedir?

genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalocele : n. Beyin herni'si, beynin kafatasından dışarı çıkması.


colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


conflict : n. Psikiyatride iki adet uyumsu ve birbirine zıt arzunun veya duygunun bilinç altında mevcut olması.


crenation : n. Çentikleşme, çevresinde çentikler gösterme, özellikle hemoliz sonucu büzüşen eritrosit kenarlarının, yuvarlaklığını kaybederek yıldız şekli alması.


cytotoxic : n. Hücreler için zehir karakterini taşıyan madde.


dacryon : n. Gözyaşı kemiği (os lacrimale)'nin ön kenarı ile frontalin birleştiği nokta.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


dystonia : n. Kas tonusu bozukluğu.


epiploectomy : n. Omentum'un ameliyatla çıkarılması.


esterase : n. biochem. Ester bağlarının hidrolizini sağlayan enzim.


exsufflator : n. Menfi basınç meydana getirme amacıyla kullanılan özel alet.


filix mas : n. Erkek eğrelti otu hulasası, mantar tedavisinde kullanılır.


hemaphobia : n. Kan görmekten aşırı korkma, kan korkusu.


intraoral : a.Ağız içinde.


iododerma : n. Kronik iyot zehirlenmesinde görülen deri üzerinde yaygın küçük kabartılar oluşmasıyla belirgin allerjik durum.


joint : n. Eklem, oynak, mafsal, articulatio.


metallization : n. biochem. Madenleştirme.


neurocanal : n. Omurilik merkez kanalı.


odontogenic : a. 1. Dişi oluşturan, dişleri meydana getiren; 2. Diş dokusundan gelişen.


ovoplasm : n. Dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nin protoplazması.