Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

genual nedir?

genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


electrocision : n. Organların elektrik akımı ile çıkarılması elektrikle yapılan ameliyat.


epitympanum : n. timpanın üst tarafı (kısmı).


globule : n. 1. Kürecik, yuvarcık, 2. Küçük damla, kan zerresi.


hematogenesis : n. Kan oluşumu, hematojenez.


hemospermia : n. See: Hematospermia.


masseter : n. Çiğneme kası, masseter.


normovolemia : n. Normal kan hacmi.


optoblast : n. Retinanın büyük gangliyon hücrelerinden biri.


osphyitis : n. Bel iltihabı.


osteopath : n. Osteopati uzmanı.


parodontitis : n. See: Periodontitis.


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


polyvinylprolidine : n. biochem. lazma hacmini takviye etmek için kullanılan ve formaldehidin polimerizasyonundan elde edilen bir madde.


postoral : a. Ağzın arka kısmıda, ağız ardı.


psychataxia : n. Konfüzyon, ajitasyon ile müterafık zihni dağınıklık, psikataksi.


radiculitis : n. Spinal sinirlerin özellikle omurilik ile intervertebral delikler arasında kalan parçalarının iltihabı, radikülit (sinir kökü iltihabı).


self-differentiation : n. Bri organ veya oluşumun dış etkilere tabi olmaksızın, kendine has şekilde farklılaşarak gelişmesi.


spallation : n. Nüklear parçalanma sırasında bir kimyasal maddenin küçük miktarlarda radyoizotopların meydana gelmesi.


speciaalize : v. Özel bir maksat için geliştirmek.