Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

genual nedir?

genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulphite : n. biochem. Sülfite nazaran iki misli sulfuroz asidi ihtiva eden bir tuz.


depolarize : v. Kutuplaşmayı ortadan kaldırmak.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


euphoretic : a. & n. 1. Öfori gösteren; 2. Öfori meydana getiren ilaç.


facing : n. Kaplama (diş).


funiculitis : n. 1. Meni (sperma) kordonu iltihabı; 2. Omurilik sinirlerinin omurga kanalı içindeki parçalarının iltihabı.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


hyperhedonia : n. Anormal neşelilik.


intermeningeal : a. Meninkslerarası.


ischospermia : n. Meni salgılanmasının durması.


kataphrenia : n. See:Cataphrenia.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


misocainia : n. Yeni fikirlere karşı duyulan nefret.


neoplasm : n. 1. Yeni tümör; 2. Yeni oluşan doku kitlesi, neoplazma.


neurokeratin : n. Sinir sistemi destek doku hücrelerinde ve sinir kılıflarında bulunan bir cins keratin ,nörokeratin,


perisplanchnic : a. İçorgan'Lar)'ı saran.


pia-arachnoid : n. Pia mater ve arachnoid (arachnoidea)'e birarada verilen isim.


protamine sulphate : n. Heparin antidotu olarak kullanılan ve yapısı basi tolan bir protein.


pulverization : n. 1. Toz haline getirme, sert bir cismi ezerek toz haline getirme; 2. Toz haline gelme.


sarcoidosis : n. Nodüler lezyonlarla belrili bir hastalık, sarkoidoz.