Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

gastrografin nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

gastrografin : n. radyoskopi'den önce hastaya verilen kontrast madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

by-product : n. Ana ürünün elde edilişi esnasında oluşan herhangi bir ikinci ürün, tali ürün.


ceptor : n. 1. Dış uyarıyı alan hassas sinir ucu, özellikle sinirsel uyarının çevreden merkeze iletimi esnasında uyarıyı komşu nörondan alan sinir hücresi uzantısı; 2. Enfeksiyon etkenine karşı gelişen ve onunla birleşme yeteneğine sahip bağışıklık cisimciği, antikor.


chloruria : n. İdrarda kloridlerin çoğalması.


cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


cytotaxis : n. 1. Herhangi bir uyarıya karşı hücrelerin gösteridği yaklaşma veya uzaklaşma hareekit; 2. Hücrelerin birbirini çekme ve itme hareketi, özellikle diğer hücrenin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


diaper : n. Bebek bezi.


goitrogenic : a. Guatr'a sebep olan, guatr yapan.


hemoclasis : n. Kanın alyuvarlarının yok olması.


hyperglobulia : n. Kandaki alyuvar fazlalığı.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


intrad : adv. İçte, içerde.


macroglossia : n. Dilin büyümesi, makroglosi.


maniacel : a. 1. Mani ile ilgili; 2. Mani gösteren, mani ile belirgin.


molybdenum : n. biochem. Mo sembolü ile bilinen atom no: 42 ve atom ağırlığı: 95.95 olan ve demire benzermadeni ağır bir element, molibden (Mo=95.95).


mons : n. (p. montes). Dağ, tepe, yükseklik.


nosonomy : n. Hastalıkların tasnifi, nozonomi.


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.


obsolescence : n. Herhangi ruhi bir olayın sona ermesi veya sonuna yaklaşması.


orchiectomy : n. Bir veya her iki testisin ameliyatla çıkarılması, orşiyektomi, orşidektomi.


pedascope : n. Fluoroskopi altında gerçekleştirilen ayak provası.