Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

gastrogenic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

gastrogenic : a. Mideden kaynak alan, gastrojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cosmetic : a. & n. Cildi veya saçları güzelleştiren (madde).


degenerate : v. Cinsi bozulmak, soysuzlaşmak.


eusystole : n. Kalp sistolunun normal oluşu, kalbin kasılma görevinin normal seyretmesi hali.


gastrorrhaphy : n. Midenin dikilmesi.


hedonism : n. Aşırı zevke dalma, hazcılık, hedonizm.


hysterodynia : n. Rahim sancısı, uterus ağrısı, histerodini.


irascible : a. Çabuk öfkelenir, kolay kızar.


macroglossia : n. Dilin büyümesi, makroglosi.


nucleoside : n. biochem. Nükleotidlerin hidrolizinden meydana gelen bir madde grubu, nükleozid.


parametropathy : n. Parametrium'u tutan herhangi bir hastalık.


pill : n. 1. Küçük yuvarlak ilaç, hap; 2.Gebeliği önleme amacıyla kadın tarafından ağızdan alınan ilaç, oral kontraseptif.


pleurotomy. : n. Plevra'ya kesit yapmak, kesit yaparak plevra boşluğunu açma, plörotomi.


pluriglandular : a. Birçok iç bezleri ilgilendiren.


pyknomorphous : a. Hücrenin boyanan kısımlarını kesif ve homojen olarak ihtiva eden.


radiokymogram : n. Bir vücut bölgesine ait olan siluete ait olan hareketlerin, grafik olarak kaydedilmesi.


refrigeration : n. Soğuk hava tedavisi.


restraint : n. 1. Kendini tutma; 2. Tahdit.


reticulocyte : n. Genç eritrosit.


rhinomiosis : n. İri burnun ameliyatla küçültülmesi.


sacrocostal : a. 1. Sakruma ve kaburgaya ait; 2. Kaburga gibi, 3. Sakrumkosta nahiyesi.