Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

gastroenterologist nedir?

gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursopathy : n. Burs hastalıkları.


cumulus : n. kabartı gösteren hücre kümesi, hücre yığını.


digoxin : n. biochem. Digitalis lanata yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O14).


emmenia : n. See: Menstruation.


eructation : n. Geğirti, geğirme.


franklinization : n. Statik elektriğin tedavide kullanılışı.


hirudin(e) : n. biochem. Sülüğün ağız bezlerinin salgısında bulunan bir cevher (kanın koagülasyonuna mani olur).


intermediate : a. 1. İki şeyni arasında yerleşmiş, arada (ortada) bulunan; 2. Arada meydana gelen, seyiresnasında oluşan; 3. Kimyasal reaksiyonun seyri esnasında oluşanmadde, ara madde.


tuberculoid leprosy : Deri üzerinde basilden fakir, tüberküloz lezyonlarına benzer kenarları sınırlı nodüllerle belirgin sinir sisteminde harabiyete uzanan lepra şekli.


levodopa : n. Sentetik anti-Parkinson ilacı.


macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


myolemma : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusundan oluşmuş ince zar.


nephroid : a. Böbrek şeklinde, nefroid.


omphalopagus : n. Göbek bölgelerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


polyarteritis nodosa : Vücudun çeşitil bölgelerindeki küçük arterlerde yaygın iltihap odakları ile belirgin zaman zaman ateşin eşlik ettiği kronik damar hastalığı.


polyemia : n. vücutta aşırı kan bulunması, kan miktarının normalin üstüne çıkması, poliyemi.


psychoanalytic : a. Psikoanaliz'le ilgili, psikoanaliz'e dayanan.


splay-foot : n. Enli ve yayvan ayak.


suprascapularis : n. Kürek kemiği üstü kası, supraskapular kas.