Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

gastroenterologist nedir?

gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiospasm : n. Bronşların, kasılma sonucu geçici olarak daralması, bronş spazmı.


crystalluria : n. İdrarda kristal bulunması, kristalüri.


depot : n. Depo.


endocranial : a. Kafa içi yüzüne ait, kafa içinde bulunan.


endogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, endogastrit.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


vaccinizaiton : Mükerrer aşılama.


hematogenesis : n. Kan oluşumu, hematojenez.


heterochromatin : n. biochem. Kromozomlarda bulunan ve hafif boya alan kromatin maddesi.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


multigravida : n. Üç veya daha fazla doğum yapan kadın.


palmitate : n. Palmitik asit'in tuzu.


paramastoid : a. Temporal kemiğin mastoid çıkıntısı yakınında, mastoid çıkıntıya bitişik.


paranephric : a. 1. Böbrek yakınında, böbreğe komşu; 2. Böbreküstü bezi ile ilgili.


parasitophobia : n. 1. Parazitlerden aşırı korkma, hastalığa yakalanacağı korkusuyla parazitlerden aşırı ürkme; 2. Sebepsiz yere kendisinde parazit hastalığı bulunduğu inancını taşıma, bu nitelikle belirgin kuruntu hali, parazitofobi.


penicillin : n. Küf (penicillium notatum)'ten çıkarılan bir antibiyotik olup gram-positive bakterilerin üremesini meneder, penisilin.


phytochemistry : n. Bitki organizmasında seyreden biokimyasal olayları oknu alan bilim adlı, ibtki kimyası.


pyometritis : n. Uterusun cerahatil iltihabı, piyometrit.


quadri : pref. Dört, dört kıvrımlı, dört katlı


retro-esophageal : a. Özofagus ardı.