Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gastroenterologist nedir?

gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contravolitional : a. İstemsiz, irade dışı.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


endothelium : n. Damarların iç zarı (tabakası), endotel(yum).


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


filaceous : a. Lifli, liflerden ibaret.


King's Evil : n. sıraca illeti.


malic : a. biochem. Elma veya üzüm gibi meyvalarda bulunan malik aside ait.


midget : n. Cüce, ufak yapılı adam.


nephrolithotomy : n. Böbrekteki taşların ameliyatla çıkarılması.


ophthalmodesmitis : n. Göz kirişlerinin iltihabı.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


paraphiliac : a. 1. Parafili ile ilgili; 2. Parafili gösteren, parafili ile belirgin; 3. Parafili'ye müptela kişi.


peptic : a. Peptik; 1. Pepsin'le ilgili; 2. Sindirimle ilgili; 3. Sindirimi uyaran, sindirimi kolaylaştıran.


pharmacal : a. 1. Eczacılığa ait; 2. Eczane ile ilgili.


polypragmasy : n. See: Polypharmacy.


pykno : pref. Kalın, yoğun, koyu, sık anlamlarına önek.


retro-esophageal : a. Özofagus ardı.


semenuria : n.İdrarda meni çıkarması, semenüri.


semiflexion : n. Yarı fleksiyon hali.