Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gastroenterologist nedir?

gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroidocyclitis : n. Choroid'in ve corpus ciliare'nin iltihabı.


descensus : n. Aşağı inme, aşağı sarkma, düşme, bir organın normal yerine oranla aşağıya inmesi.


deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


edible : a. Yenir, yenen, yenilebilen (yenilebilen mantar gibi).


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


excitableness : n. Tahriş yeteneği.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


genioplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı, jenyoplasti.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


multiglandular : a.Çok guddeli.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.


normotonic : a. Normal tonüslü.


obturator : n. Tıkaç.


ophthalmiac : n. Gözü iltihaplanmış kimse.


oximeter : n. Alınan kan numunesinde oksijen miktarını ölçen alet, oksimetre.


parasternal : a. 1. Sternum yakınında, sternum'a komşu, sternum'a bitişik; 2. Parasternal çizgi ile ilgili, parasternal çizgiden geçen.


periesophaeal : a. Özofagus çevresinde, ösofagus (yemek borusu)'u çevreleyen.


peroxidase : n. biochem. Peroksidlerin parçalanmasını katalize eden bir enzim, eroksidaz.


pleonexia : n. 1. Marazi oburluk; 2. Vücut direncinin artması.