Bugün : 21 Nisan 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

gastrocolostomy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

gastrocolostomy : n. Mide ile kolon arasında anastomoz yapılması, gastrokolostomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


chromomycosis : n. See: Chromoblastomycosis.


deviation : n. Sapma, sapınç, normal yerini değiştirme.


fraenotomy : n. Bir fraenumun cerrahi olarak kesilmesi, özellikle dilin altında bulunan fraenum'un kesilmesi.


impulse : n. 1. İtici kuvvet, tahrik; 2. Tesir; 3. Ani his, saik.


intrascrotal : a. Skrotum içi, skrotum içinde.


lympholeukocyte : n. Büyük tek nüveli lökosit.


megadont : a. Normalden çok büyük dişli.


myasthenia : n. Kas zayıflığı, miyastein.


nalorphine : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


natron : n. biochem. Tabii sodyum karbonat, soda veya sodyum hidroksid.


ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.


oscillogram : n. Osilografi yoluyla elde edilen, titreşimleri gösteren çizelge, osilogram.


osteodiastasis : n. 1. Uzun kemikte epifiz'in metafiz'den ayrılamsı; 2. İki komşu kemik arasının açılması, iki bitişik kemiğin birbirinden ayrılması.


phytophilous : a. Bitkileri seven veya bitkilerle beslenen.


pleomastia : n. Fazla sayıda meme bulunması, çok memelilik.


prostigmin : n. biochem. Neostigminin ticari adı.


pseudoglottis : n. Yalancı ses telleri arasındaki boşluk


purgation : n. Müshil ile barsakların temizlenmesi.


scleral : a. Skleraya ait.