Bugün : 21 Nisan 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

gastritis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

gastritis : n. Mide iltihabı, gastrit.

atrophic gastritis : Mukoza zarı ve bezlerin atrofisi ile müterafık gastrit;


catarrrhal gastritis : Aşırı mukus salgısı ve hafif ateşin eşlik ettiği mide iltihabı;


chronic gastritis : Yemeklerden sonra mide dolgunluk hissi, zaman zaman epigastrium'da ağrı, bulantı ve iştahsızlıkla belirgin atrofik veya hipertrafik nitelikte kronik mide iltihabı;


hypertrophic gastritis : Bezlerin enfiltrasyonu ve büyümesi ile müterafık gastrit;


phlegmonous gastritis : Mide duvarlarındaki apselerle müterafık gastrit;


polypous gastritis : Mukozanın polipsi çıkıntıları ile müterafık hipertrofik gastrit;


toxic gastritis : Toksik maddelerin sebep olduğu mide iltihabı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchial : a. Akciğerlerdeki nefes borularına (bronşlara) ait, bronchialis.


costocoracoid : a. Kaburgalara ve korakoid çıkıntıya ait.


desmorrhexis : n. Bağ rüptürü.


diaphanoscopy : n. Kapalı bir vücut boşluğunu diyafanoskop aracılığıyla muayene etme.


external : a. Dış, dışyan, harici.


galactosis : n. Süt oluşu.


glabella : n. Alın kemiğinin iki kaş çıkıntısı arasında kalan kısmında bulunan ve antropolojide önemi olan hafif bir kabartı, kaşarası, kaşlararası tümseği.


glenoid : a. Oyuklu, çukursu.


hematophobia : n. Hemofobi, kandan korkma.


isotonic : a. biochem.Eşit ozmotik basınçta olan.


mucinogen : n. Müsin öncüsü madde, müsinojen.


nephalgia : n. Böbrek sancısı, nefralji.


neurilemmitis : n. Nevrilem iltihabı, nevrilemit.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


orchidoncus : n. Testis tümörü.


pomade : n. Merhem, pomat.


proving : n. Neticeye ulaşmak için yapılan deney, probe.


pseudohemophilia : n. Pıhtılaşma yeteneğinde herhangi bir bozuklu knedeniyle zaman zaman kanama ile belirgin kalıtsal nitelik göstermeyen patolojik durum yalancı hemofili.


pulmo : n. Akciğer.


registrar : n. 1. Sicil memuru; 2. İngiliz hastanelerinde mütehassıs asistan.