Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gamomania nedir?

gamomania : n. Aşırı evlenme arzusu, çılgınlık derecesine varan evlenme isteği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharophthalmia : n. Göz kapağı ve göz konjunktivasının birarada iltihabı.


desudation : n. Deri üzerinde su toplayıcı küçük kabarcıklar oluşmasına uzanan aşırı terleme.


eccyesis : n. Dış gebelik.


Freudism : n. Nevrozların oluş mekanizmasında rol oynayan faktörleri gösterme bakımından Freud tarafından ileri sürülmüş, piskoanaliz'e dayalı bilinçaltı teorileri.


homogeny : Bünyece birbirine benzeyiş, tecanüs.


hydrochloceystis : n. Safra kesesinin sulu bir sıvı ile şişmesi.


implosion : n. İçeriye doğru çökme, büzüşme.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


karyogamy : n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.


mesonephroma : n. Mezonerfondan kaynak alan tümör, mezonefrom.


mesorrhaphy : n. Mezenter dikişi, mezonun dikilmesi.


mucinogen : n. Müsin öncüsü madde, müsinojen.


myelinic : a. Miyeline ait.


overcorrection : n. Görme bozukluğunu düzeltmek için haddinden fazla kuvvetli mercek kullanma.


phaloid : a. Penis'e benzeyen, penis şeklinde.


plasmodium. : n. 1. Plasmodium cinsi herhangi bir parazit; 2. Çok çekirdekli protoplazma, içinde iki veya daha fazla çekirdek bulunan protoplazma kitlesi.


polycystic : a. İçinde birçok kist veya boşlukları olan, çok keseli veya çok boşluklu, polikistik.


proligerous : a. Çocuk doğuran.


pseudoxanthoma : n. Ksantom'u andıran durum.


saccharuria : n. İdrarda fazla miktarda şeker bulunuşu, sakaüri.