Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gamomania nedir?

gamomania : n. Aşırı evlenme arzusu, çılgınlık derecesine varan evlenme isteği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorotrianisene : n. Stilboesterol yerine kullanılan bir ilaç.


cocarboxylase : n. biochem. Pirüvik asidin parçalanmasında rolü olan bir enzim.


consumption : n. Göğüs hastalığı, verem, tüberküloz


cyanopsia : n. Mavi görme, cisimlerin mavi görülmesiyle belirgin görme bozukluğu (Bazı göz hastalıları ve dijital zehirlenmesinde görülür).


dermitis : n. Deri iltihabı, dermit.


dextren : n. biochem. Nişastadan yapılmış yapışkan bir madde, dekstrin.


erythrodextrin : n. biochem. İyodinle kırmızı boynan dekstrin.


hematopexia : n. Kanın pıhtılaşması.


hemospasia : n. Kanın çekilmesi.


hyposensitiveness : n. Düşük duyarlık, herahngi bir uyarıya veya allerjen'e karşı normalin altında duyarlık gösterme hali.


insufflation : n. Nefes kesilmesi hadiselerinde akciğere hava verme.


laryngorrhaphy : n. Gırtlağın dikilmeri, larenkis idkmeameliyesi


neurochhorioretinitis : n. Göz siniri, koroid ve retinanın iltihabı.


odontia : n. 1. Diş ağrısı; 2. Dişleri ilgilendiren herhangi bir şekil bozukluğu, diş anomalisi.


penile : a. Penis'le ilgili, penis'e ait.


pia-arachnitis : n. See: Leptomeningitis.


prolabium : n. Dudağın görülen kısmı.


propons : n. Varol köprüsünün hemen altından geçen beyaz madde şeritleri.


sanious : a. 1. Kan ve cerahattan oluşmuş pis kokulu akıntı (sanies) ile ilgili; 2. Kan ve cerahattan oluşmuş pis kokulu akıntı gösteren, bu nitelikte akıntı ile belirgin.


sclerotome : n. 1. Sklerayı kesemk için kullanılan bisturi; 2. Embriyonda somitlerin ön-orta duvarının dağılması sonucunda meydanag elen yaygın hücre yığını.