Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gamogenesis nedir?

gamogenesis : n. Cinsel reprodüksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


dermophlebitis : n. Cilt venlerinin iltihabı, dermoflebit.


ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.


endosepsis : n. Vücut içinde oluşan toksik maddelerin kana geçmesi ile meydana gelen zehirlenme, iç kaynaklı zehirlenme.


intercellular : a. Hücrelerarası.


vaccine : n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.


helcoid : a. Yara gibi.


hypercardiotrophy : n. See: Hypercardia.


in-patient : n. Hastanede yatarak tedavi gören hasta, hastanede yatan hasta.


intestine : n. Barsak, intestinum.


lumbricosis : n. Askaris'lerin barsaklarda bulunuşu ile belirgin patolojik durum, özellikle Ascaris lumbricoides'in sebep olduğu enfestasyon.


macrobiote : n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.


nonfebrile : a. Isı yükselişi göstermeyen, ateşsiz.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


oligogalactia : n. Süt salgısının azalması, sütün az gelmesi, oligogalaksi.


osteomatosis : n. Mültipl osteom oluşumu.


pharmac(o)- : pref. İlaçla ilgili, ispençiyazi.


pleurodynia : n. 1. Plevra üzerinde hissedilen ağrı, plevra kaynaklı göğüs ağrısı, plörodini; 2. Romatizmanın sebep olduğu kaburgalar arası kasları tutan şiddetil ağrı (Genellikle tek taraflı olup zaman zaman nöbetler halinde gelişir).


pulpal : a. Pulpa ile ilgili.


radiculitis : n. Spinal sinirlerin özellikle omurilik ile intervertebral delikler arasında kalan parçalarının iltihabı, radikülit (sinir kökü iltihabı).