Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gamogenesis nedir?

gamogenesis : n. Cinsel reprodüksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


cholaemia : n. Kanda safra bulunması cholaemic.


chordal : a. 1. Kordon veya kordon şeklindeki oluşumla ilgili; 2. Embriyo'da chorda vertebralis'le ilgili.


colocynth : n. Citrullus colocynhtis (acı elma)'in, kuvvetl imüshil etkisi gösteren kurutulmuşham meyvası.


convolution : n. 1. Barsakta, renal tubuluslarda ve beyinde olduğu gibi, katlanmaların, bükülmelerin ve kangalların mevcut bulunması; 2. Kıvrım, büklüm, organ veya oluşumda kendi üzerinde kıvrılma sonucu oluşan kısım; 3. Beyin yüzeyinde birbirinden oluk şeklinde girintilerle ayrılmış küçük bölümlerden her biri, beyin kıvrımı, girus.


epiblastic : a. Ektoderme ait.


fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.


fluorescein : n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).


inductotherm : n. Elektrik endüksiyonu ile yüksek beden harareti meydana getiren cihaz, endüktoterm.


lumbar : a.&n. 1. Bele ait, lomber. Lumbalis (lumbaris); 2. Bel fıkralardan biri.


macrocyte : n. Çok büyük alyuvar.


noncellular : a. Yapısında hücre bulunmayan, hücresiz.


oesophagectomy : n. Yemek borusunun bir bölümünün veya tamamının çıkarılması.


panagglutinin : n. biochem. Bütün kan grupları eritrositlerini aglütine eden bir aglütinin.


paracephalus : n. Baş, gövde, el ve ayakları yeterli olgunluğa erişmemiş hilkat garibesi.


paramusia : n. Notaları ve sesleri ayırma veya yerinde kullanma yeteneğinin kaybı.


perinephritis : n. Böbrek zarı iltihabı, perinefrit.


proteinic : a. Proteine ait.


pulmonic : a. n. 1. Zatürriyeye ait; 2. Zatürre ilacı; 3. See: Pulmonary.


radiotherapist : n. Hastaların x ışını kullanılarak tedavi edilmesi konusunda uzmanlaşmış olan kimse.