Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

gammaglobulin nedir?

gammaglobulin : n. Çok çeşitli protein globulinlerden birisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannibal : n. Yamyam.


claustrophobia : n. Kapalı yerlerde bulunmaktan dolayı meydana gelen korku hissi, psikolojik bir rahatsızlık.


collar-bone : n. Clavicula, köprücük kemiği.


dacryocystorhinostomy : n. Ductus nasolacrimalis'in kapalı olduğu durumlarda uygulanan ve saccus lacrimalis7in burun boşluğuna drenajını sağlayan ameliyat.


delirium : n. Bilincin kaybolması, (epilepsi histeri v en çok zehirlenmelerde ve yüksek ateşli hastalıklarda, paranoya ve diğer akıl hastalıklarında görülür).


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


genic : a. Genlerle ilgili.


phylaxis : n. Vücudun enfeksiyona karşı korunması, filaksi.


hemihyperhidrosis : n. Vücudun tek tarafının aşırı terlemesi.


hypophyseal : a. Hipofizeait.


incompressible : a. Basınçla yoğunlaştırılamayan, sıkıştırılamaz.


kinemia : n. Kalbin atım hacmi, kinemi.


maternity : n. Analık.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


opsinogen : n. Opsonin yapan madde, opsinojen.


pneophore : n. Sun'i teneffüse yardımcı olan alet.


postuterine : a. Uterus arkası, rahimardı.


provocative : a. Kamçılayan, bir belirtiyi, refleksi, reaksiyonu veya tedavi tesirini ortaya çıkaran.


secrete : v. İfrazat meydana getirmek, ifraz etmek, salgılamak.


semitendinosus : n. Yarı kiriş kas, musculus semitendineus.