Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gammacism nedir?

gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bond : i. Kimyasal bağ, zincir, komşu iki atom arasında onların birbirinden ayrılmasını önleyen çekici kuvvet.


cryogen : n. Soğutucu madde.


dispersate : n. Herhangi bir maddenin çözülmesi sonucu taneciklerin oluştuğu süspansiyon.


eclampsia : n. Gebelerde plasentadan gelen zehirlerle meydana gelen ve bilincin kaybolduğu hastalık, havale hastalığı. eklamzi


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


mia strain : Göz yorgunluğu


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


hemoblast : n. İlkel kan hücresi.


heteroblastic : a. Değişik bir dokudan kaynak alan.


keck : v. Öğürmek, kusmağa çalışmak.


kreotoxicon : n. Bozulmuş ette oluşan toksik bir madde.


laryngopharyngitis : n. Gırtlak ve yutağın iltihabı, larengofarenjit.


love : n. Sevgi, aşk, herhangi bir şeye karşı duyulan hissi ilgi.


muliebris : n. Kadınla ilgili, kadın cinsine ait.


paranephros : n. Böbreküstü bezi.


proctology : n. Rektum ve hastalıkları ile uğraşan tıp dalı, proktoloji.


pyoxanthine : n. Piyosinan oksidasyonundan elde edilen kahverengiye çalan pigment.


pyrometer : n. 1. Yüksek ısı derecesini ölçme aleti, pirometre; 2. Isı tesiriyle cisimlerde vücuda gelen yayılmaları (genişlemeleri) ölçme aleti.


somatoschisis : n. Omur cisimlerinin yarılması.


spirogram : n. Solunum hareketlerinin grafiği.