Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gammacism nedir?

gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursalogy : n. Burslar bilgisi, bursbilim.


cardiant : n. 1. Kalb üzerine etki gösteren ilaç, kalbi uyarıcı ilaç; 2. a. Kalbi etkileyen, kalbi tutan.


centrum : n. Merkez, orta


cirsocele : n. Spermatik kordon venlerinin genişlemesi, varikosel.


corium : n. See: Cutis.


enterolysis : n. Barsakların gerek kenid aralarında gerekse komşu oluşumlarla yaptığı bağışıklıkların ameliyatla ayrılması.


gastratrophia : n. Mide atrofisi, gastratrofi.


hematuria : n. Kan işeme, idrarda kan bulunması, hematüri.


histic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokuya benzer, doku niteliğinde.


hygienic : a. Sıhhi.


leproma : n. Cüzzamlı tümör veya şiş.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


melitoptyalism : n. Glükozlu salya salgısı.


myringa : n. Timpan zarı.


normocytosis : n. Kan kürelreinin normal durumu, normositoz.


pairing : n. 1.İki benzer şeyin bir araya gelmesi, çiftleşme; 2.Erkek ve dişi arasındaki cinsel birleşim, çiftleşme.


psilotic : a. 1. Kıl dökülmesi ile ilgili; 2. Sprue ile ilgili; 3. Kıl dökücü, kılları döken ilaç.


pyoperitonitis : n. Peritonun cerahatli iltihabı piyoperitonit.


sedan : n. Sedye, tahtıravan.


spodophorous : a. Yıkıntı ürünlerini vücuttan dışarı atan.