Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gammacism nedir?

gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoalveolar : a. Bronş, bronşiyol ve akciğer hava kesecikleri ile ilgili.


buccula : n. Çene altında yağlı dokunun oluşturduğu, ikinci bir çene şeklindeki kabarık kısım, gerdan.


capsicum : n. Deride hiperemi meydana getirici olarak kullanılan bir çeşit Afrika biberi.


cytoblast : n. Hücre çekirdeği.


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


hexonic : a. biochem. Hekson esaslarına ait.


inguinodynia : n. Kasıkta hissedilen ağrı, kasık ağrısı.


intoxation : n. Bakteri toksinlerininsebep olduğu zehirlenme hali.


karyenchyma : n. Hücre çekirdeğinin sıvı kısmı.


keratoleukoma : n. Korneada beyaz donukluk.


kiotome : n. Uvula (küçük dil)'yı kesip çıkarmada kullanılan özel bistüri, kiotom.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


mancinism : n. Sol elini daha hünerle kullanma hali, solaklık.


micronychia : n. Tırnakların çok küçük oluşu.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


pancolectomy : n. Tümkolon'un ameliyatla çıkarılması, pankolektomi.


particle : n. Tanecik, atom, cüz, zerre, partikül.


pernio : n. (pl. Perniones). See: Chilblain.


pneumonograph : n. Akciğer radyogramı.


proctotomy : n. Anus ve rektuma tatbik edilen ameliyat (dilatasyon forse), prototomi.