Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gamma-encephalography nedir?

gamma-encephalography : n. Az dozda izotop verilerek yapılan bir inceleme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholic : a. Safra nevinden, safraya ait, kolik.


chorion : n. 1. Koryon: Ovum'un dış zarı, orta amnion zarı; 2. Deri tabakalarından biri; 3. Mukozanın derin tabakası.


chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


crystallization : n. Kristallerin luşumu, kristalleşme.


decapitation : n. 1. Doğumu mümkün olmayan fetusun başının kesilip çıkarılması; 2. Bir kemiğin yuvarlak olan başının kesilmesi.


deformity : n. Şekil bozukluğu.


effectiveness : n. Etkililik, müessiriyet.


ejaculator : n. Atıcı kanal, ejaculatorius.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


phthirus : n. Bir çeşit bit.


hemospastic : a. Kan çekme (hemospazi) ile ilgili.


hepatalgic : a. Karaciğer ağrısı ile ilgili.


hydro : pref. 1. Su anlamına önek; 2. Hidrojen anlamına önek.


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


macrodont : a. Büyük dişli.


medius : n. Orta.


merosmia : n. Bazı kokuları alamama (koku alma duyusunun bozukluğundan ileri gelir).


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.