Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gamma-encephalography nedir?

gamma-encephalography : n. Az dozda izotop verilerek yapılan bir inceleme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellus : n. Kemiğin süngerimsi yapı gösteren kısmı, gözenekli kemik dokusu.


bowleg : n. Dizler arasının aşırı açık oluşu ile belirgin bacaklardaki şekil bozukluğu, yay bacak, genu varum.


chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


creatorrhea : n. Dışkıda sindirilmemiş et liflerinin bulunuşu (Pankreas yetersizliğinde görülür).


dysmyotonia : n. Kas tonüsünde bozukluk, kas tonüsününazalması veya artması ile belirgin patolojik durum.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


faciocervical : a. yüze ve boyuna ait, fasyoservikal


geopathology : n. Hastalıkların değişik bölge ve çevresel şartlara göre gösterdiği özellileri konu alan bilim dalı.


glossoplegia : n. See: glossolysis.


uvula : n. (pl. uvulae). küçük dil, dilcik.


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


hyperdactiylsim : n. See: hyperdactylia.


lumisterol : n. biochem. Ergosterolün bir izomeri.


mammilliform : a. Meme başı şeklinde, meme başına benzeyen.


myodynamics : n. Kasların büzülmesinden bahseden bilim.


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


olecranal : a. Olekrana ait.


orchi(o)- : pref. See: Testis.


ptyalin : n. Tükrüğün nişastaları hazmeden fermenti, pityalin.


refection : n.İyileşme, düzelme, normal duruma gelme.