Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gamgee nedir?

gamgee : n. İnc gaz içine beyaz pamuk yerleştirilerek yapılan bir çeşit emici madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioscopy : n. Kalbi müşahede, kalb muayenesi, kardiyoskopi.


chloralism : n. 1. Keyif verici etkisi sebebiyle devamlı kloral kullanma alışkanlığı; 2. Devamlı veya aşırı kloral kullanımına bağlı zehirlenme hali, kloral zehirlenmesi.


cyturia : n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.


ductless : a. Atıcı kanalı olmayan (endokrin bezler gibi).


ejective : a. Gördüğü şeylerde kendi haletiruhiyesini tasavvur eden.


ependymopathy : n. Ependim hastalıkları.


ephedrine : n. biochem. Sempatomimetik bir bileşim olup, önce ephedra'dan elde edilmiştir (C10H15NO).


interauricular : a. See: interatrial.


iodoventriculography : n. İyotlu radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben beyin karıncıklarının röntgen filminin alınması.


laughing-gas : n. biochem. Nitrik asit (uyuşturucu olarak kullanılır).


leukopenia : n. Kanda lökosit sayısının azalması, lökopeni.


Levin's Tube : n. mide asiditesinin ölçülmesinde kullanılan bir tüp.


lipophagia : n. 1. Lipofai. Yağın eriyip yokolması; 2. Yağı bitirme, yağ yeme.


lochiocolpos : n. Rahim suyu (loşi) birikmesi ile vaginanın şişmesi.


malachite : n.biochem. Bileşiminde bakır madeni bulunan vesomaki gibi güzel cila kabul eden koyu ve açık damarlı yeşil bir taş [CuCo3Cu(OH)2].


minim : n. 1. Pek ufak şey; 2. En ufak sıvı ölçüsü, bir santimetre küpün yüzde altısı.


neuritis : n. Sinir iltihabı, nevrit.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


pancreatolith : n. Pankreas'ta oluşan taş, pankreas taşı.


perigastritis : n. Mideyi saran periton tabakasının iltihabı, perigastrit.