Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

gamgee nedir?

gamgee : n. İnc gaz içine beyaz pamuk yerleştirilerek yapılan bir çeşit emici madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoid : n. Barsak bezlerindeki argentaffin hücrelerden gelişen tümör, argantaffinoma.


chordotomy : n. İlerlemiş durumdaki habis hastalıklarda şiddetli ağrının giderilmesi amacıyla omurilikteki anterolateral sinir yollarının kesilmesi.


chyluria : n. İdrarda kilus bulunması hali, kilüri.


cillosis : n. Göz kapağının istemdışı titreşim göstermesi, göz kapağı seğirmesi.


diascope : n. Deri üzerindeki lezyonların muayenesinde kullanılan düz camdan araç. (Deriye bastırılarak kullanılır).


eustachitis : n. eustachi borusu iltihabı.


extrapulmonary : a. 1. Akciğerler dışında; 2. Akciğerlerle ilişkisi olmayan.


fradicin : n. biochem. Mantarlara karşı etkin olan ve streptomyces fradiae'den türeyen antibiyotik.


gyration : n. Dönme, dairesel hareket gösterme.


hyperazoturia : n. Azotlu maddelerin idrarda fazla çıkarılması, hiperazotüri.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


livor : n. Deri üzerinde morumsu renk gösteren leke.


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


microcalorie : n. Küçük kalori.


nephrolysis : n. 1. Nefroliz; Böbrek parankimasının erimesi; 2. Böbreğin komşu dokulara olan yapışıkılklarından kurtarılması.


neurotomical : a. Sinir ameliyatına ait.


partition : n. 1. Kısımlara bölünme, kısımlara ayrılma; 2. Bölme, perde, duvar, bir oluşumu iki kısma ayıran bölme.


perforated : a. Delinmiş, delikli, perforatus.


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.


schwannosarcoma : n. See: Schwannoma.