Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gamgee nedir?

gamgee : n. İnc gaz içine beyaz pamuk yerleştirilerek yapılan bir çeşit emici madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


capsicism : n. Devamlı acı kırmızı biber (capsicum) kullanma alışkanlığı.


chondroxiphoid : a. 1. Ensiform kıkırdak (processus xiphoideus)'la ilgili; 2. Kaburgaların kıkırdak uçları ve ensiform kıkırdak'la ilgili.


choriomeningitis : n. Beyni zarları ve choroid plexus'un lökosit enfiltrasyonu ile belirgin iltihabı.


colpitis : n. Vagina (vajen) iltihabı, kolpit.


tenontography : n. Kirişlerin yazılı tarifi.


hypnonarcosis : n. Narkozla birarada uygulanan hipnoz, hipnonarkoz.


invert : n. Cinsi sapık, homoseksüel şahıs.


isthmian : a. İstmusa ait.


jail-fever : n. Hapishane humması.


lance : v. Neşter ile yarıp açmak, deşmek.


lax : n. Gergin olmayan, gevşek, sarkık.


loculus : n. (pl. Loculi). Göze, hücre, lokül.


megalencephalia : See: Megalencephaly.


methotriimeprarazine : n. Felçli uzuvlarda duyulan ağrıların giderilmesinde kullanılan bir madde.


naturalist : n. Tabiat bilgisi alemi veya mütehassısı tabiatçı.


neurogenetic : a. 1. Sinir sisteminden kaynaklanan, sinir dokusundan gelişen; 2. Sinirsel uyarılara bağlı, sinirsel uyarıların sebep olduğu.


neuronosis : n. Sinirsel kaynaklı herhangi bir hastalık, sinir hastalığı.


oligospermia : n. Menide spermatozoidlerin azalması, oligospermi, oligospermatizm.


ophthalmofundoscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muyaendee kullanılan alet, oftalmoskop, oftalmofundoskop.