Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gametosis nedir?

gametosis : n. Plazmodi gametlerini meydana getirecek cinsiyet hücresi, gametosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogenesis : n. Anormal gelişme, kusurlu gelişim.


disinvagination : n. İnvaginasyon'u düzeltme, invaginasyonu ortadan kaldırma.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


endocervical : a. Cervix uteri'nin iç bölümüne ait olan.


esophageal : a. Özofagusa ait, oesophageus.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


formilase : n. biochem. Asetik asidi formik aside çevirenbir enzim, formilar.


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


glycotaxis : n. Glükoz'un metabolima sonucu vücudun çeşitli dokularına dağılması.


goitrogenic : a. Guatr'a sebep olan, guatr yapan.


gradient : n. Yükselme veya düşme.


physiopathology : n. Hastalığın organ veya sistemde yarattığı görev bozukluklarını konu alan tıp dalı, fizyopatoloji.


subicteric : a. Hafif derecede sarılık gösteren.


hemiectromelia : n. Vücudun bir yarısında kol ve bacağın kusurlu gelişmiş olması.


miller-abbot tube : n. Barsakların aspirasyonu için kulanılan ve içinde çift boşluk (lumen) bulunan kauçuk tüp.


osteocope : n.Şiddetli kemik ağrısı (genellikle frengili kemik hastalığı semptomu).


paramedian, : a. Orta çizgiye yakın, orta çizgi yakınında.


parapraxia : n. Hareket güçlüğü, parapraksi.


phenmetrazine hydrochloride : n. İştah kesici.


phosphorylase : n. biochem. Glikojenin glikoz-1-fosfata çevrilmesini sağlayan enzim, fosforilaz.