Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

gametosis nedir?

gametosis : n. Plazmodi gametlerini meydana getirecek cinsiyet hücresi, gametosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotripsis : n. Yaşlılığa bağlı olarak derinin yıpranması, deri aşınması.


cataphora : n. Zaman zaman bilincin avdet ettiği koma şekli, hastanın zaman zaman bilincine hakim olduğu derin uyku hali, yarı koma.


chlorosis : n. Genç kadınlarda kansızlıktan ileri gelen bir hastalık (cilt yeşilimsi renk alır).


colic : n.&a. 1. Colica: Birdenbire nöbet tarzında gelen ağrılar; 2. Barsak iltihabı; 3. Mide ağrısı; 4. Kolona ait, kolik, colicus.


correctant : a. See: Corrective.


dacryoadenitis : n. Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.


encephalolith : n. Beyin taşı.


lag : n. 1. Enerjinin verilmesi ile bunun sonucu olan hareketin meydana gelmesi arasında geçen zaman; 2. Bir bakterinin gelişme sürati yavaş olan bir besiyerine ekilmesinin ilk zamanları.


hyperperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin artması.


ischomenia : n. Aybaşı kanının akmaması, adet görmeme.


lax : n. Gergin olmayan, gevşek, sarkık.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


locus : n. (pl. Loci). Yer, lokus.


lupiform : a. Lupusa benzer.


manipulation : n. El ile işleme veya işletilme, idare, manipülasyon.


mepacrine : n. Kininden daha güçlü ve daha iyi tahammül edilebilir nitelikte olan sentetik bir sıtma ilacı.


obsession : n. Daimi endişe, fikri sabit, musallat olma, obsessio.


pairing : n. 1.İki benzer şeyin bir araya gelmesi, çiftleşme; 2.Erkek ve dişi arasındaki cinsel birleşim, çiftleşme.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


porter : n. Taşıyıcı, hasatlık etkenini vücudunda taşıyan kimse, portör.