Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

gametology nedir?

gametology : n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleedingtime : n. Cildin delinmesi halinde kanamanın kendiliğinden durması için gereken süre, kanama zamanı.


calciferous : a. 1. Kireçli, kireç hasıl eden; 2. Kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden.


conceptual : a. Zihinde beliren fikir ve düşüncelerle ilgili.


contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


denominator : n. Pelvis girimine giren fetal parçanın aşağıda bulunan en belirgin yeri, klavuz nokta (Klavuz nokta vertex gelişinde oksiput, makat gelişinde sakrum, yüz gelişinde çenedir).


dumb : a. dilsiz.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


tertiary : a. Üçüncü (gelen).


inopexia : n. Kanın damar içinde kendiliğinden pıhtılaşma eğilimi göstermesi, damariçi pıhtılaşma.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


nucleus : n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


numb : a. Uyuşuk.


orificial : a. Ağız (orificium) a ait.


packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.


paraphasia : n. Hafif afazi, parafazi.


parasitology : n. Parazitlerin bilimsel incelenmesi, parazitbilim, parazitoloji.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.


phasic : a. 1. Devre (faz) ile ilgili; 2. Devre (faz) gösteren, fazlı.


pneumonotomy : n. Akciğer ameliyatı.


psammosarcoma : n. Granül madde ihtiva eden sarkom.