Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

gametology nedir?

gametology : n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigramme : n. See: Centigram.


chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.


epitympanic : a. Timpanüstü, epitimpan, epitympanicus.


erythroblast : n. Hemositoblast'dan sonra gelen en genç kırmızı seri hücreis.


fermentogen : n. biochem. Mayalanabilen bir madde, fermantojen.


teratospermia : n. Meni içinde şekil bozukluğu gösteren spermatozoonların bulunuşu hali, teratospermi.


granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.


immunifacient : a. Bağışıklık meydana getiren, bağışıklılaştıran, imünnojenik.


inferiority complex : n.Aşağılık komplkesi.


megabacterium : n. Normalden çok büyük bakteri.


metastasis : n. Bir hastalığın bir organdan diğerine siraeti, hastalık etkinlerinin kan veya lenf yolu ile taşınarak yeni odaklar yapması, metastaz.


otopiesis : n. 1. Kulak zarının içe çökmesi; 2. İç kulağın basınç onucunda sağırlığa sebep olması.


parovarian : a. 1. Ovaryum (yumurtalık)'un yakınında, ovaryum'un yanında bulunan; 2. Parovarium'la ilgili.


peptics : n. 1. Hazmı kolaylaştıran maddelr, 2. Hazım ilacı.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


pneumotoxin : n. Pnömoni bakterilerinden meydana gelen toksin.


proflavine : n. biochem. Akriflavin'in çinde bulunan diaminoacridine (Türevleri antiseptik olarak kullanılır).


rye : n. Çavdar taneleri veya tohumu, secale cereale (besleyicidir).


sabin vaccine : n. Sabin aşısı, ağız yoluyla verilebilen ve çocuk felcine karşı hazırlanmış olan bir aşı.


sarcologist : n. Sarkoloji mütehassısı, sarkolog.