Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gametology nedir?

gametology : n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonaceous : a. biochem. Karbona ait, karbonlu.


chylous : a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilüs ihtiva eden, kilüs'le karışık; 3. Kilüs tabiatında, kilüs yapısında.


cyclophrenia : n. Devri, periodik delilik.


detoxification : n. biochem. Zehirini çıkarma.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


filum : n. (pl. fila). İplik veya lif.


genial : a. Çeneye ait.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


granuloblast : n. Gelişmemiş granülosit.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


hepatectomy : n. Karaciğerin kısmen ameliyatla çıkarılması, hepatektomi.


hydrolyst : n. Hidrolize sebep olan bir enzim, hidrolist.


inogenous : a. Dokudan meydana gelen veya doku oluşan.


iridoperiphacitis : n. lens kapsülünün iltihabı.


mastoptosis : n. Meme sarkması, mastoptoz.


mucoid : a. Sümüksü veya pelte gibi.


nephrosis : n. Böbrek tubuluslarının dejenerasyonu ile karakterlenmiş böbrek hastalığı, nefroz.


obturator : n. Tıkaç.


osteoblastic : a. 1. Osteoblastlara ait; 2. Osteoblastlardan oluşmuş.


podophyllin : n. biochem. "Podophyllum peltatum" kökünden çıkarılan sarı müshil reçine, podofilin.