Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gametogony nedir?

gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachialgia : n. Kol ağrısı, brakiyalji.


breathless : a. Nefesi kesilmiş, Ölü, cansız.


degenerate : v. Cinsi bozulmak, soysuzlaşmak.


dysfunction : n. Herhangi bir organın veya vücut kısmının anormal olarak çalışması.


fibrillated : a. Küçük liflerden oluşmuş, fibril'lerden yapılı.


imponderable : a. Ölçülemez, tartıya gelmez.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


lateropulsion : n. Yürürken istemdışı yana doğru gitme, istemdışı sağa veya sola sapma eğilimi gösterme (Bazı beyin hastalıklarında görülür).


levigation : n. Övütüp toz haline getirme, düz yapma.


lipid : n. Yağ, canlı vücudunda oluşan yağ veya yağdan oluşmuş bileşik, lipid.


misogamist : n. Evlenmeden nefret eden kimse, mizogram.


occipitocalcarine : n. Artkafa ve hippocampus minor'a ait.


oophorosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


oxyacetylene : n. biochem. Oksijen ile asetilen terkibinden meydana gelen bir gaz.


patulous : a. Açık, yapılmış, yaygın.


perichord : n. Embriyo'da omur taslaklarını oluşturacak hücrelerin oluşturduğu kordon (notochord)'u zar şeklinde saran tabaka, notochord kılıfı.


phallus : n. See: Penis.


phot(o)- : pref. Işık, ışıkla ilgili.


posthemiplegic : a. Hemipleji sonu, hemipleji sonrası.


postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.