Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

gametogony nedir?

gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheliectropion : n. Dudak içinin dışarıya doğru çevrilmesi, dudağın dışarıya dönük oluşu.


corticobulbar : a. Beyin korteksi ve medulla oblongata ile ilgili.


cribriform : a. Kalburbiçim, kabursu, kalbur şeklinde, cribriformis


extrapulmonary : a. 1. Akciğerler dışında; 2. Akciğerlerle ilişkisi olmayan.


eyeless : a. Kör.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


gonorrheal : a. Belsoğukluğu olan, gonoreli.


hemometra : n. See: Hematometra.


iatrarchy : n. tıb.i heyet.


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


magistral : n. Doktorun reçtesine göre yapılmış ilaç.


miosis : n. Pupillanın daralması, miyozis.


oligopnea : n. Ağır solunum.


ophthalmencephalon : n. Retina görme siniri ve beyin görme cihazı.


panophobia : n. Herşeyden korkma hastalığı, marazi korku, panofobi (panfobi).


paracentral : a. Merkeze yakın, merkeze bitişik.


pelopathy : n. See: pelotherapy


peritoneoscopy : n. Periton muayenesi, peritonu görerek muayen etme.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.


pussy : a. 1. cerahatli, irinli; 2. Cerahat gibi, cerahate benzer.