Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

gametogony nedir?

gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decase : n. Ölüm, vefat.


ependyma : n. Beyin ventriküllerini ve belkemiği merkez kanalını örten zar, ependim.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


ferric : a. biochem. Demire ait, demirli, hadidi, demir kapsayan.


frenum : n. (pl. frena). Bir organın hareketini frenleyen zar kıvrımı.


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


gomme : n. Frenginin üçüncü döneminde rastlanan oluşumlar, goma.


lake : n. & v. 1. Mora çalan koyu kızıl boya; 2. Eritrositlerden hemoglobini ayırmak.


hyperdactylia : n. Fazla parmaklılık, hiperdaktili.


idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.


ischial : n. See: ischiatic.


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


mutagenesis : n. Mutasyonların meydana gelmesi.


noctambulation : n. Uykuda kalkıp gezme, noktambulizm.


nostrum : n. 1. Formülü gizli tutulan ilaç; 2. Kocakarı ilacı.


onychogenic : n. Tırnak yapan, onikojen.


overlay : n. Artma, çoğalma, fazlalık.


pararectal : a. Rektum yakınında yer alan.


periodynia : n. Tüm vücudu tutan şiddetli ağrı.


pock-mark : n. Çiçek hastalığı kabarcığı (pistül)'nın deride iz olarak bıraktığı küçük çukurluk.