Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gametogenesis nedir?

gametogenesis : n. Gametlerin oluşu, gametojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


clawhand : n. Parmak kaslarındaki atrofi sonucu elin pençe şeklini alması ilebelirgin durum, pençe el (Metakarpofalangeal eklemlerde ekstensiyon, interfalangeal eklemlerde fleksiyon söz konusudur).


cornu : n. (pl. cornua) 1. Boynuz; 2. Boynuzsu çıkıntı.


dysphonia : n. Konuşamamazlık.


expiration : n. 1. Nefes verme, nefes çıkarma; 2. Nefes, soluk, espirasyon.


hepatogastritis : n. Karaciğer ve midenin beraber iltihabı.


subneural : a. Siniraltı, sinir altında bulunan.


hypometria : n. Faaliyet yeteneğinin azalması, hipometri.


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


inspiratoy : a. 1. Havanın akciğerlere çekilmesiyle ilgili, soluk alışla ilgili; 2. Soluk almaya aracılık eden, soluk almaya yarayan.


intuition : n. 1. İçe doğma; 2. Muhakeme kullanmadan meydanda olmayan bir şeyi sezme, sezgi; 3. Nüfuzunazar.


mitochondria : n. Hücre protoplazması içinde yer yer serpilmiş olarak bulunan küçük tanecikler.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


path(o)- : pref. Hastalık, marazi durum.


phonocardiography : n. Kalb seslerinin elektronik olarak kaydedilmesi.


proctophobia : n. Rektum hastalığından anormal derecede korkma.


proctorrhagia : n. Makat (anus) kanaması.


soapy : a. 1. Sabunlu; 2. Sabuna benzer, sabun gibi, sabunumsu.


splanchnapophysis : n. Sindirim sistemiile ilgili iskelet elementi (mesela cene kemiği gibi).


sternothyroid : a. Sternum ve tiroid kıkırdağa ait.