Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

gametogenesis nedir?

gametogenesis : n. Gametlerin oluşu, gametojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concave : n. Konkav, içbükey, concavus.


conglobate : a. Yuvarlak kitle teşkil etmiş yuvarlak kitle halinde toplanmış.


coroner : n. Sebebi bilinmeyen veya şüpheli ölüme ait soruşturmayı yürüten memur.


cymba : n. Cumba.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


digenetic : a. Yaşam süreci esnasında hem eşeyli hem eşeysiz üreme devresi gösteren.


enterostasis : n. Barsak stazı.


episiotomy : n. Vulvayı kesme ameliyesi, epizyotomi.


epithesis : n. Şekil bozukluklarının ameliyatla düzeltilmesi.


glossopharyngeal : a. Dil ve yutağa ait.


tertigravida : n. Üç defa gebe kalan kadın (gravida III).


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


laryngeal : a. Gırtlağa ait. laryngicus.


lymphogram : n. Lenfografi yoluyla elde edilen röntgen filmi, lenfogram.


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


methaemoglobin : n. Bir globin ile oksitlenmiş bir haem grubunun meydana etirdikleri demir iyonu ihtiva eden bileşik.


neuro : pref. Sinirlere ait, nevro (nöro).


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


osteoanagenesis : n. Kemik rejenerasyonu.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.