Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

gametogenesis nedir?

gametogenesis : n. Gametlerin oluşu, gametojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachytherapy : n. Deri üzerinden veya deriye kısa bir mesafeden uygulanan ışınlama (Röntgen, radium ve cobalt tedavisi).


cephaloridine : n. Cephalosporin'lerden elde edilen yarı-sentetik bir antibiotik.


child : n. (pl. children). Çocuk


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


dichilia : n. Orta kısmında uzanan derin kıvrım sebebiyle çift gibi görünen dudak.


incest : n. Akraba (hısım) lar arasında cinsi münasebet, akraba ile zina.


macronormocyte : n. Dev alyuvar, makronormosit.


misopedia : n. Çocuksevmeme, çocuklardan nefret, çocuk düşmanlığı, mizopedi.


monomania : n. Yalnız bir mesele hakkında sabit fikir ile kendisini gösteren akıl hastalığı, monomani.


nonparous : a. Doğum yapmamış çocuk doğurmamış.


orrho- : pref. Serumla ilgili.


peripyloric : a. Piloru saran.


pincers : n. 1. Sıkıca kavrayıp çekmeğe mahsus alet, kerpeten; 2. Hayvanın avını kıstırmağa yarayan pençesi, bu amaca yönelki ayak organı.


proteopeptic : a. Proteini hazmeden.


remineralization : n. Vücutta eksilen minerallerin normal miktarlarına getirilmesi, mineral metabolizmasının düzenlenmesis, remineralizasyon.


sapr- : pref. Çürük, çürümüş, çürük madde.


sicken : v. 1. Hastalanmak; 2. Hasta etmek, bulantı vermek.


speciaalize : v. Özel bir maksat için geliştirmek.


spermaticidal : a. Spermatozoonları öldürücü.