Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

gametogenesis nedir?

gametogenesis : n. Gametlerin oluşu, gametojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

causalgia : n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.


cellulicidal : a. Hücreleri tahrip edici hücreleri öldürücü.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


fibrinuria : n. İdrarda fibrin çıkması,fibrinüri.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


gynecologic (al) : a. Jinekolojiye ait.


holism : n. İnsanı ruh ve beden olarak bölünmez bir bütün kabul eden felsefe görüşü, holizm.


incarnatus : a. 1. Et haline dönüşmüş; 2.Et içine doğru gelişmiş, ete gömülmüş.


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


myocerosis : n. kasın balmumu dejenerasyonu, miyoseroz.


opsialgia : n. Yüz nevraljisi.


osteochondroma : n. İyi huylu bir kıkırdak ve kemik tümörü.


photodermatitis : n. Işığa, özellikle ültraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalışın sebep olduğu deri lezyonları ile belirgin durum, ışık dermatiti, fotodermatit.


presphenoid : n. Sfenoid kemik cisminin ön parçası.


pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.


pyonychia : n.Tırnağı çevreleyen kıvrımın bakteryel enfeksiyonu.


renin : n. Böbreğiniskemik hallerinde ve kollaps sırasında, böbrekte meydanag elen ve hipertansinojeni hipertansine çeviren enzim.


retroperitoneum : n. Periton arkası boşluğu iltihabı.


rheumatoid(al) : a. See: Rheumatic