Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

gametocyte nedir?

gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


cephalometry : n. Canlı insan başının ölçülmesi sefalometri.


chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


compound : n. biochem. Bileşim, terkip.


contaminate : v. Kirletmek, yabancı madde etkisiyle saflığını bozmak, bulaştırmak, enfekte etmek.


dysgeusia : n. T at alma duygusundaki bozukluk.


ergastic : a. Yedek güç gösteren, gerektiğinde kullanılabilecek depo enerjiye sahip.


fomentation : n. Pansuman yapma.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


uterosalpingography : n. Rahim ve salpenksin radyografisi.


heterometropia : n. İki gözün ışığı kırma gücünün birbirinden farklı oluşu.


mercurial : a. & n. Cıvaya ait, cıvalı ilaç.


mesal : a. See: Mesial


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


orbitosphenoid : a. Göz çukuru ve sfenoid kemikle ilgili.


organomegaly : n. İç organların anormal derecede büyük oluşu.


output : n. Vücuddan çıkarılan madde.


periangiocholitis : n. Safra kanalları çevresindeki dokuların iltihabı.


pinealectomy : n. Beyin epifizini çıkarma ameliyatı.


proctovalvotomy : n. Rektum kanatlarının ameliyatı.