Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

gametocyte nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatotherapy : n. Hastalığı belli gıdalardan olaşun diyet düzenleyerek tedavi etme, diyet tedavisi.


brutalization : n. Hayvanca arzu, duygu ve davranışlar gösterme, kabalaşma, vahşileşme, hayvanlaşma.


carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.


cholecystolithotriepsy : n. Safra kesesini açmaksızın içinde bulunan taş veya taşları ezme.


falcate : a. Orak şeklinde, oraksı.


gastroileostomy : n. Mide ile ileum arasında anastomoz yapılması.


intraocular : a. Göziçi.


lumbosacral : a. Bel ve sakrum bölgesine veya bel omurları ile sakruma ait.


lymphangiectomy : n. Lenf damarı lezyonunun ameliyatla çıkarılması. Lenfanjiyektomi.


mad : a. Deli.


mandible : n. Altçene (kemiği), mandibula.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


noctambulism : n. Uykuda gezme, uyurgezerlik hali.


nosochthonography : n. See: Geomedicine.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


protractile : a. Uzayabilir, germekle uzatılabilir.


reactive : a. P aksitesir (reaksiyon) yapan, reaktif.


sphenotribe : n. Sfenotrezide kullanılan bir alet.


stasis-, : suff. 1. Akımın yavaşlaması veya durması anlamına önek; 2. Üreme veya çoğalmanın önlenmesi veya durması anlamına önek.


stenocephaly : n. Kafanın anormal darlığı, stenosefali.