Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gametocyte nedir?

gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebritis : n. Beyin iltihabı, serebrit.


crystallitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


distress : n. Sıkıntı, güç durum, tehlike.


fungistasis : n. Mantar gelişimini durdurma.


hepatolysis : n. Karaciğer hücrelerinin yokolması, hepatoliz.


hepatopathy : n. Karaciğer hastalığı.


heredopathia : n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.


tertian : a. Üç günde bir veya gün aşırı gelen (olan), gün aşırı tutan nöbet, tertius.


hepatocolic : a. Karaciğer ve kalın barsağa ait.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


moldy : a. 1. Küf tabakası ile örtülü; 2. Küflenmşi, küflü.


nasolabial : a. Burun ve dudaklara ilgilendiren, bu iki oluşuma ait olan ait, burun-dudak.


phalangectomy : n. Falanksın ameliyatla çıkarılması.


phenolsulfonphthalein : n. biochem. Böbrek fonksiyon testlerinde kullanılan kırmızı billuri toz.


pit : n.&v. 1. Koltukaltı gibi çukur yer, koltuk çukuru; 2. Muvakkaten çukurlaşmak.


pronograde : a. Dört ayak üzerinde yürüyen veya duran.


ptotic : a. 1. Ptoz'lailgili; 2. Ptoz gösteren, ptozla belirgin.


radiograph : n. Röntgen ışını ile çıkarılan resim, radyograf.


raffinase : n. biochem. Rafinozu parçalayan bir enzim, rafinaz.


solution : n. 1. Hastalığın kriz devresi veya sonu; 2. Erime, sulp veya gaz halinde bir cismin suda erimesi, erimiş, made, mahlül, eriyik, solüsyon.