Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

gametocyte nedir?

gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorate : n. Klorik asit tuzu.


conative : a. Kişideki iş yapma isteği ile ilgili, iş yapma eğilimi ile ilgili.


doctor : n.&v. 1. Doktor, hekim; 2. Tedavi etmek.


fast : a. % n. 1. Dayanıklı, solmaz; 2. Perhiz.


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


hartnup disease : n. Doğuştan mevcut olan protein metablizması ile ilgili bozukluk.


henogenesis : n. See: Ontogenesis.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


hyperthyroidosis : n. see. Hyperthyroidism.


iridocoloboma : n. İris çatlağı.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


lateroversion : n. Yana anormal dönme.


osteoblastic : a. 1. Osteoblastlara ait; 2. Osteoblastlardan oluşmuş.


periproctitis : n. Rektumu saran dokuların iltihabı, perirektit.


phalangosis : n. Kirpiklerin içe doğru kıvrılarak göze batması hali.


protoleukocyte : n. Kırmızı kemik iliği ve dalakta görülen lenf hücreciği.


psychokinesis : n. Zihnin arada fiziki kuvvet olmadan maddeye tesirler.


puerperium : n. 1. Lohusalık zamanı; 2. Doğumdan sonra jenital organların eski durumlarını alıncaya kadar geçen zaman.


roentgenography : n. Radyografi, röntgenografi.


salbutamol : n. İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.